نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تدوین شیوه‌نامه شناسایی معارضین زیرسطحی در طرح‌های عمران شهری

پروژه تدوین شیوه‌نامه شناسایی معارضین زیرسطحی در طرح‌های عمران شهری که توسط شرکت دورکاو پایش زیمان تهیه شده است را به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

مسئله عوارض و تأسیسات مدفون و زیرسطحی و شیوه شناسایی آنها در تمام دنیا از پیچیدگی‌هاي فنی و اجرایی بسیاري برخوردار است. همچنین تنوع ذي‌نفعان فنی، اجرایی و حقوقی بسیاري دارد. در ایران، تقریبا تمامی دستگاه‌هاي خدمتی و شرکت‌هاي خصوصی همکار با آنها بصورت روزمره با این مسئله مواجه هستند و بعضا هزینه‌هاي کلانی را به منظور شناسایی و رفع معارض متحمل می‌شوند ولیکن نکته شایان توجه این است که تاکنون مطالعه جامع و مدونی در این خصوص صورت نگرفته و به نظر می‌رسد که شهرداري تهران نخستین نهادي است که به این موضوع ورود جدي داشته است.

فهرست مطالب شیوه‌نامه شناسایی معارضین زیرسطحی در طرح‌های عمران شهری :

پیش‌درآمدي بر دستورالعمل تعیین روش‌هاي شناسایی معارضین زیرسطحی در طرح‌هاي عمران شهري

 • دستورالعمل انتخاب روش شناسایی عوارض زیرسطحی بهینه

گردشکار شناسایی عوارض زیرسطحی براي پروژه‌هاي عمرانی شهر تهران

واژگان و تعاریف

گام اول: شناسایی، بررسی و استعلام

 • فاز طراحی و مطالعات اولیه پروژه عمران شهري
 • قابلیت اطمینان روش شناسایی عوارض زیرسطحی
 • پیچیدگی ماهیتی – محیطی عارضه
 • پیش‌آگاهی و ضرورت‌هاي بنیادین
 • آنچه مجریان پروژه باید بدانند
 • بدترین و بهترین زمان
 • مخاطرات ناشی از عدم شناسایی صحیح
 • سیاست، استاندارد، راهنما، روش، فرآیند و دستورالعمل
 • تفاوت روش اجرایی و دستورالعمل
 • دستور اقدام براي شناسایی عوارض زیرسطحی
 • انتخاب مجري اصلی طرح شناسایی و نگاشت عوارض زیرسطحی
 • دانش و فناوري موردنیاز
 • صلاحیت‌سنجی و گزینش مجري عملیات شناسایی عوارض زیرسطحی
 • تعیین محدوده طرح شناسایی عوارض زیرسطحی
 • استعلام وفق فرآیند مربوطه
 • تعیین محدوده پروژه
 • مشخصات عارضه زیرسطحی
 • انواع عارضه زیرسطحی
 • نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي مرجع استعلام
 • گردشکار استعلام گیري
 • چک لیست استعلام گیري

گام دوم: ارزیابی و اعتبارسنجی و تهیه نقشه اولیه عوارض

 • اعتبارسنجی حقوقی و ارزیابی اولیه فنی پاسخ استعلام‌ها
 • اعتبار سنجی حقوقی داده‌هاي استعلام
 • بررسی فنی پاسخ استعلام (حائز الزامات یازده گانه)
 • وضعیت احتمالی نقشه عوارض زیرسطحی در نهاد شهرداري
 • وضعیت احتمالی نقشه عوارض زیرسطحی در شرکت گاز
 • وضعیت احتمالی نقشه عوارض زیرسطحی در شرکت مخابرات
 • وضعیت احتمالی نقشه عوارض زیرسطحی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • وضعیت احتمالی نقشه عوارض زیرسطحی در شرکت برق منطقه‌اي
 • امکان‌سنجی رفع معارض
 • تعامل با مرجع استعلام به منظور اخذ پاسخ مناسب‌تر
 • تهیه سطح یک نقشه عوارض زیرسطحی (مبتنی بر استعلام‌ها)

گام سوم: روش‌شناسی اجرایی

 • ضرورت سنجی اجراي پروژه شناسایی عوارض زیرسطحی
 • هزینه روش شناسایی عوارض زیرسطحی
 • تعیین سطح کیفی مورد نیاز براي نگاشت و نقشه‌برداري عوارض زیرسطحی
 • سطح مقدماتی شناسایی عوارض زیرسطحی
 • سطح اولیه شناسایی عوارض زیرسطحی
 • سطح پیشرفته شناسایی عوارض زیرسطحی
 • سطح ممتاز شناسایی عوارض زیرسطحی
 • سطوح کیفی شناسایی عوارض زیرسطحی
 • سطح پیچیدگی اول پروژه‌هاي عمران شهري
 • سطح پیچیدگی دوم پروژه‌هاي عمران شهري
 • سطح پیچیدگی سوم پروژه‌هاي عمران شهري
 • سطح پیچیدگی چهارم پروژه‌هاي عمران شهري
 • تعیین روش‌هاي شناسایی متناظر سطح کیفی الزامی
 • انتخاب روش/رویکرد شناسایی عوارض زیرسطحی متناسب با سطح پیچیدگی آن
 • انتخاب روش با توجه به مراحل مختلف پیشرفت پروژه
 • راهبردهاي شناسایی عوارض زیرسطحی
 • استفاده از روش تحلیل مکانی
 • روش‌هاي ژئوفیزیکی
 • شناسایی عوارض زیرسطحی به روش ژئوتکنیک

گام چهارم: اجرا، پیاده‌سازي و کنترل نتایج

 • انتخاب مجري ذي‌صلاح زیرپروژه زیرنظر مجري ارشد طرح
 • شاخص‌هاي علمی و فنی
 • شاخص‌هاي تجربی
 • منابع انسانی
 • سایر ویژگی‌ها
 • دریافت نتایج (نقشه‌ها و گزارشات) از مجریان زیرپروژه
 • تدوین، استانداردسازي، یکپارچه‌سازي، تحلیل و تلخیص هم افزاي اطلاعات مکانی تهیه شده مبتنی بر فناوري مهندسی اطلاعات مکانی
 • تهیه نقشه عوارض زیرسطحی

پنجم: گزارش نهایی و نگاشت میدانی

 • نقشه رقومی عوارض زیرسطحی با مشخصات ذکر شد بصورت دوبعدي یا سه بعدي
 • جانمایی و نگاشت عوارض زیرسطحی در محدوده اجراي طرح
 • جانمایی و نگاشت میدانی در عرصه واقعی اجراي پروژه عمران شهري
 • تهیه محصولاتی نظیر photomap بر روی بستر Google Eeargh و یا map.tehran.ir
 • گزارش توصیفی عوارض و مشخصات فنی آنها

نام فایل: تدوین شیوه‌نامه شناسایی معارضین زیرسطحی در طرح‌های عمران شهری

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0