نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ویژه کنکور ارشد

دسته بندی :زیست شناسی, مهندسی کشاورزی 13 شهریور 1399 نواندیشان 3900
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ویژه کنکور ارشد که توسط موسسه سنجش و دانش تهیه شده است را به صورت PDF در 127 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

در گذشته براي طبقه بندي میکروارگانیسم ها و ویژگی هایی مانند مورفولوژي، واکنش رنگ، تشکیل اسپور، ساختمان آنتیژن، فعالیت هاي بیوشیمیایی و حرکت استفاده می شود ولی در حال حاضر اساس تقسیم بندي جدید باکتري ها RNA می باشد.

سرفصل های جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی :

فصل اول: میکروارگانیسم هاي مهم در میکروبیولوژي مواد غذایی

 • طبقه بندی (Taxonomy) میکروارگانیسمها
 • طبقه بندي میکروارگانیسمها براساس منبع انرژي و کربن
 • کپکهاي غذایی
 • خصوصیات فیزیولوژیکی کپک ها
 • تقسیم بندي کپک ها
 • انواع اسپورهاي غیرجنسی
 • انواع اسپورهاي جنسی
 • کپکهاي مهم مواد غذایی
 • مخمرها
 • تقسیم بندي مخمرها
 • مروري بر عمومی ترین جنس هاي مخمرهاي غذایی
 • باکتري ها
 • منحنی رشد باکتري ها (Growth Curve)
 • مروري بر عمومی ترین باکتريهاي غذایی
 • باکتريهاي مهم دیگر مواد غذایی
 • پروبیوتیک ها (probiotics) و پربیوتیک ها (prebiotics)
 • تشکیل اندوسپورها در باکتريها

فصل دوم: خصوصیات درونی و عوامل خارجی مؤثر بر فعالیت باکتريها در مواد غذایی

 • عوامل درونی
 • رطوبت
 • پتانسیل اکسیداسیون/ احیاء (O/R- Eh)
 • میزان ترکیبات مغذي
 • ترکیبات ضدمیکروبی
 • ساختمان بیولوژیکی

فصل سوم: تعیین میکروارگانیسمها و فراورده هاي آنها در مواد غذایی

 • روش هاي کشت میکروبی، میکروسکوپی و نمونه برداري
 • فیلترهاي غشایی
 • شمارش کلنی هاي میکروسکوپی
 • بررسی میکروبیولوژي سطوح
 • نمونه برداري از هوا
 • بررسی میکروارگانیسمهاي آسیب دیده
 • تکنیک کشت پوشش آگار
 • شمارش و شناسایی ارگانیسمهاي غذایی
 • تکنیک هاي مدرن جهت تعیین میکروارگانیسم ها

فصل چهارم: فساد میکروبی فراورده هاي غذایی مختلف

 • فاکتورهایی که بر روي رشد میکروارگانیسمها در یک ماده غذایی تأثیرگذار هستند
 • اثر میکروارگانیسمها بر روي اسیدهاي آلی
 • اثر میکروارگانیسمها بر روي اسیدهاي آمینه
 • اثر میکروارگانیسمها بر روي چربی ها
 • فساد میکروبی سبزیجات و میوه ها
 • میکروارگانیسمهاي متداول جداشده از گوشتها
 • انواع فساد گوشتها
 • اثر تحریک الکتریکی بر روي میکروارگانیسمها در گوشت
 • نحوه شناسایی فساد در گوشت
 • فساد گوشتهاي بسته بندي شده در خلأ
 • گوشت طیور و محصولات دریایی
 • فساد در گوشت نمک سود و عمل آوري شده
 • فساد گوشت طیور
 • فساد ماهیها
 • فساد صدف ماهی ها
 • فساد تخم پرندگان
 • فساد غلات، آرد و فراورده هاي خمیري
 • فساد فراورده هاي لبنی
 • فساد عسل، قندها و آب نبات ها
 • فساد فراورده هاي تخمیري
 • فساد آبمیوه ها و سبزیجات
 • فساد فراورده هاي مختلف
 • فساد غذاهاي کنسروی

فصل پنجم: نگهداري مواد غذایی با استفاده از ترکیبات شیمیايی

 • واکنش متقابل عمل آورنده ها و سایر فاکتورها
 • تشکیل نیتروزآمینها
 • مکانیسم عمل نیتریت
 • ترکیبات ضدمیکروبی غیرمستقیم
 • آنتاگونیسم لاکتیکی
 • سیستم لاکتوپراکسیداز
 • عوامل ضدقارچی براي میوه ها
 • اتیلن و پروپیلن اکسیدها
 • سایر نگهداري هاي شیمیایی

فصل ششم: نگهداري مواد غذایی با استفاده از اشعه

 • مکانیسم تخریب میکروارگانیسمها توسط اشعه
 • راداپرتیزاسیون، رادیسیداسیون و رادوریزاسیون مواد غذایی
 • روشهاي جلوگیري از طعم نامطلوب در مواد غذایی در اثر پرتودهی
 • ماهیت مقاومت میکروارگانیسمها در برابر اشعه

فصل هفتم: نگهداري مواد غذایی بااستفاده از دماي پایین و خصوصیات میکروارگانیسمهاي سایکروتروف

 • سایکروتروف ها
 • انجماد موادغذایی و اثرات آن
 • اثرات انجماد
 • اثرات انجمادزدایی
 • برخی خصوصیات سایکروتروفها و سایکروفیلها
 • اثرات دماهاي پایین بر روي مکانیزم فیزیولوژیک میکروبی

فصل هشتم: نگهداري موادغذایی به وسیله حرارت و بررسی خصوصیات میکروارگانیسم هاي ترموفیل

 • پاستوریزاسیون
 • فاکتورهاي مؤثر در مقاومت حرارتی
 • میکروارگانیسمها
 • (TDP) Thermal Death Point
 • زمان کاهش لگاریتمی
 • نمودار مرگ حرارتی (Survivor curve)
 • برخی خصوصیات ترموفیلها

فصل نهم: نگهداري موادغذایی بااستفاده از فرایند خشک کردن

 • روشهاي معمول ذیل جهت تغییر فعالیت آبی محیط هنگام تهیه IMF کاربرد دارند

فصل دهم: مواد غذایی تخمیري و فراورده هاي وابسته به تخمیر

 • فراورده هاي تخمیري
 • آنزیم هاي میکروبی

فصل یازدهم: شاخصهاي میکروبی کیفی و بهداشتی مواد غذایی

 • خصوصیات ارگانیسمهاي شاخص کیفیت
 • متابولیتهاي میکروبی
 • شاخصهاي ایمنی مواد غذایی
 • شناسایی و شمارش کلی فرم ها
 • محدودیتهاي استفاده از کلیفرمها به عنوان شاخص ایمنی غذایی
 • طبقه بندي استرپتوکوکوس ها براساس خواص فیزیولوژیک
 • انتشار انتروکوکسی ها
 • رابطه انتروتوکسیها با کیفیت بهداشتی مواد غذایی
 • انتشار بیفید باکتريها
 • محیط هاي کشت بیفیدوباکتريها

فصل دوازدهم: بیماريهاي ناشی از مصرف غذاهاي آلوده

 • عفونتهاي غذایی (Food Infections)
 • مسمومیتهاي غذایی (Food Intoxication)

نام فایل: جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ویژه کنکور ارشد

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

 

نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. بهار گفته؛
  07:28 1401/06/16

  وقت بخیر. برای کنکور ارشد صنایع غذایی این جزوه رو مطالعه کنم کافیه؟

  • سلام. جزوات به عنوان منابع کمکی برای کنکور هستند و هیچ جزوه ای به تنهایی برای کنکور کافی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0