نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب تکنولوژی شاسی و بدنه رشته مکانیک خودرو

دسته بندی :کتاب های مهندسی مکانیک 2 مرداد 1399 نواندیشان 7011
تکنولوژی شاسی و بدنه

کتاب تکنولوژی شاسی و بدنه رشته مکانیک خودرو و در زمینه صنعت که توسط محمد محمدی بوساری تهیه شده است را به صورت PDF در 282 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

با یادگیری این درس، فراگیر باید قسمت های مختلف شاسى و بدنه و انتقال قدرت و قسمت های مختلف سيستم ايمنی خودروهای سبک را بشناسد و اصول مکانيزم های مختلف آن را توضيح دهد.

فهرست مطالب کتاب تکنولوژی شاسی و بدنه :

بخش اول

فصل 1: انتقال قدرت خودرو
 • وظیفه سیستم انتقال قدرت
 • ساختمان و وظىفه کلاچ
 • ساختمان و طرز کار انواع کلاچ
فصل 2: جعبه دنده های مکانیکی
 • کار اصلى دستگاه انتقال قدرت در خودرو
 • کار دستگاه جعبه دنده
 • انواع جعبه دنده ها
 • تکنولوژی تکامل جعبه دنده ها
 • نسبت تبدیل در جعبه دنده ها
 • ساختمان و طرز کار جعبه دنده های نوع دنده مورب
 • انواع جعبه دنده های نوع مورب
 • انواع سیستم های کشویى و نحوه درگیری دنده ها
 • جعبه دنده های با سیستم درگیر شونده سنگرونیزه
 • سیستم کار انواع اهرم های تعویض دنده
 • تعویض دنده به روش دستى
 • میل ماهک و متعلقات آن
 • مکانیزم تعوىض دنده به روش هیدرولیکى مکانیکى
 • سیستم کار جعبه دنده های واریوماتیک
فصل 3: میل گاردان
 • مکانیزم و طرز کار میل گاردان و پولوس
 • مکانیزم و طرز کار قفل گاردان
فصل 4: گرداننده نهایی (دیفرانسیل)
 • چگونگى ایجاد عمل اختلاف دور به وسیله دیفرانسیل
 • انواع دنده در سیستم گرداننده نهایى
 • ساختمان محور محرک و گرداننده نهایى
 • ساختمان و وظیفه پولوس ها
فصل 5: تایر و چرخ
 • تایر و ساختمان آن
 • تعویض نوبتى محل چرخ های خودرو
 • مشخصات تایرهای مورد استفاده در خودروها
 • نحوه سرویس و نگهداری تایر و چرخ
 • نحوه بالانس چرخ ها را به روش استاتیکى و دینامیکى
 • نیروهای وارد بر تایر در حال حرکت
 • انواع تایر مورد مصرف در سواری ها از نظر ساختمان
 • انواع لایه گذاری در تایرها
 • خصوصیات لایه گذاری مورب متقاطع و رادیال
 • خصوصیات ساختمان و مواد تشکیل دهنده تایرها
 • خصوصیات آج راه راه در تایرها
 • خصوصیات تایر با آج چهارفصل و تایر برای جاده برفی
 • عملکرد آج تایر در جاده خیس و پوشیده از آب
 • تأثیر بالانس نبودن چرخ های خودرو در وضعیت حرکت
 • تأثیر بالانس نبودن استاتیکى چرخ بر نحوه حرکت خودرو
 • تأثیر بالانس نبودن دینامیکى چرخ

بخش دوم

فصل 1: تقسیم بندی شاسی و بدنه خودرو
 • تقسیم بندی قسمت های مختلف خودرو و وظیفه شاسی و بدنه
 • مبندی انواع شاسى و کاربرد آنها در خودروها
 • خصوصیات شاسی یکپارچه
 • خصوصیات، مزایا و معایب شاسی جداشدنی
 • مزایا و معایب شاسی های نیمه جداشدنی
 • خصوصیات اتاق غیرفولادی
فصل 2: خصوصیات بدنه انواع خودروی سواری و ایمنی آنها
 • انواع خودروهای سبک از نظر شکل اتاق
 • خصوصیات خودروهای استاندارد
 • خصوصیات خودروهای غیراستاندارد محرک جلو
 • مزایا و معایب خودروهای غیراستاندارد موتور عقب
 • مشخصات خودروی سواری ایمن
 • خصوصیات انواع سپرهای ایمن در خودرو
 • خصوصیات ایمنی خارجی در خودرو
 • خصوصیات ایمنی داخلی در خودرو
 • کمربندهای ایمنی در خودروها
فصل 3: ترمزها
 • کار دستگاه ترمز خودرو
 • اساس و مبنای طراحی قدرت ترمز بر مبنای قدرت موثر
 • رابطه بین قدرت موتور و سرعت خودرو با شتاب منفی دستگاه ترمز
 • زمان های عکس العمل راننده، سیستم ترمز و زمان عمل ترمز
 • عوامل موثر بر راندمان دستگاه ترمز
 • تأثیر درجه حرارت بر دستگاه ترمز
 • نیروی ترمزی مطلوب و نامطلوب در چرخ ها
 • اساس کار ترمزهای هیدرولیکی
 • روش تغییر دادن نیروی ترمز براساس بار در هر محور از خودرو
 • اساس کار سیلندر اصلی ترمز
 • طرز کار سیلندر ترمز چرخ
 • طرز کار انواع سوپاپ های کنترل مدارات هیدرولیکی ترمز
 • طرز کار و نقش سوپاپ تقسیم کننده نیروی ترمز
 • طرز کار ترمز نوع کاسه ای
 • حالت عمل خودکار (Servo – Action) در لنت محرک
 • خصوصیات انواع کفشک بندی ترمزها
 • خصوصیات مثبت و منفی ترمزهای دیسکی
 • طرز کار و ساختمان ترمزهای دیسکی شناور
 • کار و ساختمان ترمز های بر پایه ثابت
 • ساختمان و طرز کار سیلندر اصلی ترمز در حالت های مختلف
 • مزایا و طرز کار سیستم ترمز دو مداری
 • ساختمان و طرز کار ترمز دستى در سیستم های کفشکی و دیسکی
 • روش رگلاژ دستى و اتوماتیک ترمزهای کاسه ای
 • طرز کار و ساختمان بوسترهای معلق در خلا
 • طرز کار سیستم هیدروبوستر و نقش آن در مدار ترمز
 • روش های مختلف آزمایش دستگاه ترمز قبل از اقدام به تعمیر آن
فصل 4: لزوم استفاده از فنربندی در خودروها
 • دلایل استفاده از سیستم فنربندی را در خودروها
 • مفهوم وزن فنربندی شده و وزن فنربندی نشده
 • فنرهای سخت شونده و نرم شونده
 • خصوصیات فنرهای شمشی و کاربرد آنها
 • خصوصیات و کاربرد فنرهای مارپیچی
 • خصوصیات و کاربرد فنرهای پیچشی
 • نقش اهرم ضد غلتش در تعلیق
 • خصوصیات فنر پنوماتیکی
 • خصوصیات فنر هیدرواستاتیکی
فصل 5: دستگاه فرمان و هدایت خودروها
 • اجزای تشکیل دهنده سیستم فرمان خودرو
 • انواع فرمان های ایمن
 • طرز کار فرمان کشویی
 • طرز کار فرمان حلزونی تاج خروسی
 • طرز کار جعبه فرمان ساچمه ای
 • طرز کار جعبه فرمان انگشتی
 • طرز کار جعبه فرمان حلزونی غلتکی
 • هندسه فرمان و نحوه پیچش صحیح خودرو در یک پیچ
فصل 6: انواع تعلیق خودروها
 • خصوصیات خودرو با تعلیق ثابت
 • علل تغییر شکل فنربندی محورها و راه های برطرف کردن آن
 • دلایل کله زنی خودروها و راه کاهش دادن آن
 • خصوصیات تعلیق مستقل
 • انواع تعلیق مستقل جلو
 • خصوصیات تعلیق مستقل طبق دار دوبل
 • خصوصیات و ساختمان تعلیق مستقل مک فرسون
 • خصوصیات تعلیق مستقل با اهرم طولی
 • انواع تعلیق مستقل در محور عقب خودروها
 • خصوصیات تعلیق مستقل دو دیون
 • خصوصیات و ساختمان تعلیق مستقل دو مفصلی
 • ساختمان و طرز کارتعلیق مستقل یک مفصلی
 • خصوصیات تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ساده
 • خصوصیات و مزایای تعلیق مستقل را با اهرم دوشاخه خم شونده
 • تعلیق مستقل عقب با اهرم طولی دوبل و اهرم طولی خمیده
 • خصوصیات تعلیق مستقل هیدرواستاتیک
 • خصوصیات تعلیق مستقل هیدروپنوماتیک
فصل 7: سیستم های ایمنی در خودرو
 • وظیفه سیستم های ایمنی و انواع آن
 • سیستم های ایمنی فعال
 • سیستم های ایمنی غیرفعال
 • سیستم ضدقفل ترمز، اصول کار و اجزاء آن
 • تجهیزات ایمنی غیرفعال
 • پشت سری و کاربرد تجهیزات ایمنی
 • کمربند صندلی، اصول کار و اجزاء آن
 • کیسه هوا، اصول کار و اجزاء آن

نام فایل: کتاب تکنولوژی شاسی و بدنه رشته مکانیک خودرو

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0