جزوه طراحی سازه های بتنی ویژه آزمون محاسبات

بازدید: 2925 بازدید
جزوه طراحی سازه های بتنی

جزوه طراحی سازه های بتنی مسعود حسین زاده اصل ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی را به صورت PDF در 232 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

این جزوه به صورت نکته ای و ویژه آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات می باشد که در سال 1396 تهیه شده است که در این مطلب از نواندیشان برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب جزوه طراحی سازه های بتنی :

مقدمه

 • مشخصات مصالح

تیرها

 • مفاهیم
 • مقاومت خمشي
 • آرماتور طولي حداكثر و بالانس
 • آرماتور طولي حداقل
 • فولاد فشاري
 • تیر T شکل
 • تيرچه بلوك
 • ضوابط لرزه اي ميلگرد طولي
 • فواصل ميلگردها

برش

 • مفاهیم
 • مقاومت برشي بتن
 • مقاومت برشي خاموت
 • خاموت حداقل
 • خاموت حداكثر
 • فواصل خاموت ها
 • مقطع بحراني برش
 • ضوابط مهار خاموت ها و تنگها و خم آنها

ستون ها

 • معيار ستون بودن
 • مركز پلاستيك
 • مقاومت فشاري-خمشي
 • فواصل ميلگرد طولي
 • مهار جانبي ميلگردهاي طولي

فاصله تنگها و دورپيچ در ستونها

 • تنگها
 • دورپيچ

ضوابط لرزه ای

 • برش لرزه اي

برش اصطكاك

اثرات لاغري

 • مفاهیم
 • تشديد لنگر در ستونهاي قابهاي مهار شده
 • تشديد لنگر سازه مهار شده
 • تشديد لنگر سازه مهار نشده

طول مهاري

 • مفاهیم
 • ميلگرد كششي بدون قلاب
 • مهار ميلگرد كششي با قلاب
 • طول گيرايي ميلگرد فشاري
 • ضوابط قطع ميلگرد

وصله ميلگردها

گروه ميلگرد

 • طول گيرايي گروه ميلگرد

دال

 • مفاهیم
 • بازشو در دال
 • کتیبه
 • انتقال لنگر از دال تخت به ستون
 • آرماتور گذاري حداقل در دالها

برش پانچ

پيچش

 • مقدمه
 • مقاومت پيچشي

خيز و ترك

 • روابط دقيق
 • عرض ترك
 • لنگر ترك خوردگي مقطع

دیوارها

 • آرماتور حداقل
 • مقاومت برشي ديوار برشي
 • ضوابط لرزه اي ديوار برشي
 • آرماتور حداقل در ديوارهاي برشي
 • اجزاي لبه

تير همبند

گره اتصال

ضوابط ويژه لرزه اي

 • محدوديتهاي هندسي تيرها (اعضای خمشی)
 • محدوديتهاي هندسي ستونها (اعضاي تحت فشار و خمش)
 • ضابطه تير ضعيف ستون قوي

پی

 • آرماتور حداقل در پي ها

تبديل مقاومت

خلاصه روابط

نام فایل: جزوه طراحی سازه های بتنی ویژه آزمون محاسبات

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب