جزوه اقتصاد خرد دانشگاه‌های مختلف

بازدید: 5787 بازدید
جزوه اقتصاد خرد

7 جزوه اقتصاد خرد دانشگاه‌های مختلف که توسط اساتید متفاوتی به صورت PDF یا پاورپوینت تهیه شده‌اند را از لینک‌های زیر می‌توانید دانلود کنید.

علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده، انسان و جامعه از منابعی است که طبيعت و نسل‌های گذشته در اختيار او قرار داده است. احتمالاً عمده‌ترين دليل مطالعه علم اقتصاد، فراگيری يک روش خاص از تفکر است. شايد بهترين راه معرفی اين علم پرداختن به مفاهيم سه گانه هزينه فرصت ، نهايی گرايی و بازارهای کارآمد است. اقتصاد علمی است که چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب بین نیازهای نامحدود را بررسی می‌کند. اقتصاد خرد بخشی از اقتصاد است که چگونگی تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت و میزان تولید در بازارهای مختلف را با مفروضات مطالعه می‌کند. به عبارتی دیگر رفتار اقتصادی تصمیم گیرندگان واحدهای انفرادی مانند مصرف‌کنندگان و صاحبان منابع را در اقتصاد مورد مطالعه قرار می‌دهد.

فهرست مطالب جزوه اقتصاد خرد :

جزوه اول: کامبخش فرحمند براساس کتاب دکتر جمشید پژویان

این جزوه مربوط به دانشگاه پیام نور است که به صورت پاورپوینت در 251 صفحه و با فرمت PDF ارائه شده است.

فصل اول: تعريف علم اقتصاد و کاربرد آن

قسمت اول: تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن
 • تعریف علم اقتصاد
 • کاربرد علم اقتصاد در زندگی روزمره
 • هزینه مصرف، نهایی گرایی و بازارهای کارآمد
قسمت دوم: اقتصاد خرد – اقتصاد کلان
 • تعریف اقتصاد خرد
 • کاربرد اقتصاد خرد
 • تعریف اقتصاد کلان
 • آن دسته از مسايل اقتصادی که اقتصاد کلان به آن پاسخ می دهد
 • مقایسه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
 • تعریف مدل
 • ارتباط بين اجزاء مختلف يک مدل
قسمت سوم: چه کالاهایی باید تولید شود؟
 • نحوه انتخاب نوع کالا جهت توليد
 • چگونگی توزیع کالاهای تولید شده
 • مفاهیم محدوديت در انتخاب و کمیابی در علم اقتصاد
 • کالاهای سرمايه ای و کالاهای مصرفی
 • تعریف سرمایه گذاری
قسمت چهارم: کاربرد منحنی امکانات تولید
 • منحنی امکانات توليد
 • کاربرد منحنی امکانات توليد در اقتصاد
 • عدم کارايی
 • اقتصاد کارآمد
 • علل منفی بودن شيب منحنی امکانات توليد
 • رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن

فصل دوم: سيستم های اقتصادی

قسمت اول: اقتصاد با برنامه ريزی متمرکز
 • تعریف اقتصاد با برنامه ريزی متمرکز
 • نقش دولت و مردم در اقتصاد متمرکز
قسمت دوم: اقتصاد بازار آزاد
 • تعریف اقتصاد بازار آزاد
 • نقش دولت و مردم در اقتصاد بازار آزاد
 • بازار در علم اقتصاد
 • عوامل مؤثر در تعيين مقدار، قيمت، نوع و چگونگی توليد کالا
 • تعریف قیمت
 • نقش قیمت در اقتصاد بازار آزاد
 • کشورهايی که سيستم اقتصاديشان بيشتر تمايل به اقتصاد آزاد دارد
قسمت سوم: سيستم اقتصادی مخلوط ، بازار و دولت
 • سيستم اقتصادی مخلوط
 • عدم کارايی، توزيع مجدد درآمد و ايجاد ثبات اقتصادی
 • نوع سيستم اقتصادی ايران
 • ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی ايران بر آنها استوار است

فصل سوم: تقاضا و عرضه

قسمت اول: خانوارها و بنگاه ها
 • تعریف خانوار و بنگاه از دیدگاه اقتصادی
 • نقش خانوار و بنگاه در اقتصاد
 • بازارهای ستاده ها و بازارهای نهاده ها
قسمت دوم: تقاضا در بازار ستاده ها
 • مقدار کالای مورد تقاضا
 • عوامل مؤثر در تصميم گيری خانوار جهت تقاضای کالا
 • ارتباط بین تقاضا و عرضه و قیمت در بازار
 • جدول تقاضا و منحنی تقاضا
 • قانون نزولی بودن مطلوبيت نهايی
 • اثر درآمدی و اثر جانشينی
 • کالای معمولی و کالای پست
 • کالای جانشينی و کالای مکمل
 • عوامل مؤثر در جابجايی منحنی تقاضا
 • تقاضای بازار
 • ارتباط بین منحنی تقاضای خانوار و تقاضای بازار
قسمت سوم: عرضه توليدات (ستاده ها) در بازار
 • تعریف عرضه در اقتصاد
 • عوامل تعيين کننده در مقدار عرضه يک کالا
 • جدول عرضه و قانون عرضه
 • منحنی عرضه
 • جابجايی در منحنی عرضه
 • تفاوت حرکت روی منحنی عرضه و جابجايی عرضه
قسمت چهارم: بازار و تعادل در بازار
 • تعریف تعادل در اقتصاد
 • قيمت و مقدار تعادل
 • تغيير در تعادل ناشی از جابجايی منحنی های عرضه و يا تقاضا
 • تقاضای مازاد و عرضه مازاد
 • تأثير تقاضای مازاد و عرضه مازاد بر سطح موجود قيمتها

فصل چهارم: رفتار مصرف کننده و مطلوبيت

 • رفتار مصرف کننده و مطلوبيت
 • پايه و اساس انتخاب يا مطلوبيت
 • اثر جانشينی و اثر درآمدی
 • منحنی های بی تفاوتی

فصل پنجم: بنگاه و توليد

 • عملکرد درونی بنگاه های توليد
 • روابط بين نهاده ها و ستاده ها
 • عوامل متغير در توليد

فصل ششم: کشش

 • تعریف مفهوم کشش
 • کشش تقاضا برای چند کالا
 • کشش قيمتی تقاضا
 • رابطه بين کشش و درآمد کل
 • عوامل مؤثر در کشش تقاضا

فصل هفتم: هزينه

 • هزينه های آشکار، هزينه های پنهان و سود اقتصادی
 • مفهوم کوتاه مدت و بلندمدت در قانون بازدهی نزولی
 • قانون بازدهی نزولی
 • هزينه های کل کوتاه مدت، هزينه های هر واحد در کوتاه مدت و هزينه های بلند مدت توليد
 • بازده ثابت، فرآیند و کاهنده به مقیاس
 • علت پيدايش بازده ثابت ، فرآينده و کاهنده به مقياس
 • تفاوت هزينه فرصت ، هزينه آشکار و هزينه پنهان
 • تفاوت هزينه و سود در اقتصاد
 • قانون بازدهی کاهنده
 • دليل شکل منحنی LAC

فصل هشتم: قيمت و توليد

 • رقابت کامل
 • به حداکثر رساندن سود
 • به حداکثر رساندن سود در کوتاه مدت با روش نهایی
 • سود و زيان کوتاه مدت
 • عرضه کوتاه مدت شرکت
 • صنعت با هزينه فراينده و صنعت با هزينه کاهنده

فصل نهم: قيمت و توليد انحصاری

 • انحصار خالص
 • تقاضا و درآمد نهايی
 • تبعيض قيمت
 • انحصار از نظر کارايی

فصل دهم: قيمت و محصول

 • رقابت انحصاری
 • بهترين يا سودآورترين سطح توليد
 • مقایسه رقابت انحصاری با رقابت کامل
 • عناصر رقابتی انحصاری
 • اثرات تبليغات و تنوع گذاری در کالاهای مشابه روی منحنی های تقاضا و هزينه شرکت
 • رقابت بدون قيمت
 • مزايا و معايب تبليغات و تنوع گذاری در کالاهای مشابه

جزوه دوم اقتصاد خرد : سید حبیب‌اله رحمتی

دومین جزوه مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین است که به صورت پاورپوینت در 175 صفحه و با فرمت PDF ارائه شده است:

 • مقدمه‌ای بر علم اقتصاد و سيستم‌هاي اقتصادي
 • تقاضا و عرضه
 • رفتار مصرف كننده
 • بنگاه تولید
 • کشش و هزینه
 • تعيين قيمت و مقدار در بازار رقابتي
 • تعيين قيمت و مقدار در بازار انحصاري
 • قیمت و مقدار در بازار رقابت انحصاری

جزوه سوم: دکتر تیمور محمدی

 • سومین جزوه مربوط به موسسه پارسه است که در 153 صفحه به صورت PDF ارائه شده است:
 • بررسی اثر مالیات بر واحد و تعیین سهم مالیات مصرف‌کننده و عرضه‌کننده
 • اضافه رفاه عرضه‌کننده و مصرف‌کننده
 • تعادل و جابجایی توابع عرضه و تقاضا و تغییر نقطه تعادل
 • کشش‌ها
 • نظریه رفتار مصرف‌کننده
 • اصول حاکم بر مصرف‌کننده عقلایی
 • ویژگی‌های منحنی‌های بی تفاوتی برای کالاهای خوب
 • تعادل مصرف‌کننده بر حسب منحنی‌های بی تفاوتی
 • تغییر در تعادل مصرف‌کننده
 • منحنی انگل
 • اثر تغییر در قیمت یکی از کالاها بر تعادل مصرف‌کننده
 • اثر جانشینی، درآمدی و اثر کل ناشی از تغییر قیمت یک کالا
 • بازدهی نسبت به مقیاس
 • رفتار تولیدکننده
 • رابطه منحنی‌های هزینه و منحنیهای تولید
 • بازار رقابت کامل
 • استخراج تابع عرضه بنگاه رقابتی
 • ویژگی‌های بازار رقابت کامل در تعادل بلندمدت
 • صنعت با هزینه‌های صعودی و هزینه‌های ثابت
 • بازار انحصار کامل فروش
 • بهینه پارتو
 • بازار عوامل تولید
 • و …

جزوه چهارم اقتصاد خرد : بیتا محبی‌خواه

چهارمین جزوه مربوط به دانشگاه علمی – کاربردی است که فقط فصل اول آن در 20 صفحه PDF تهیه شده است.

فصل اول: مبانی علوم اقتصادي

 • تعریف علم اقتصاد
 • چرا اقتصاد میخوانیم
 • نظریه‌ها و مدل‌ها
 • اقتصاد خرد و کلان
 • اقتصاد اثباتی و دستوري
 • ارتباط علم اقتصاد با سایر علوم
 • نظام‌هاي (سیستم‌هاي) اقتصادی
 • جهان‌بینی اسلام و رفتارهاي اقتصادي
 • منحنی امکانات تولید

جزوه پنجم: وحید کاسبی برای درس خانم اسکندری

پنجمین جزوه برای واحد دانشگاهی خسروشهر هست که به صورت PDF در 39 صفحه ارائه شده است:

فصل اول: اقتصاد

 • اقتصاد خرد و کلان
 • تقاضا، عرضه و تعادل
 • تقاضای بازار برای یک کالا
 • جابجایی منحنی عرضه و حرکت روی منحنی
 • عوامل موثر بر عرضه
 • عرضه بازار یک کالا

فصل دوم: اندازه‌گیری کشش

 • کشش قیمتی تقاضا
 • عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا
 • کشش قیمتی تقاضا از طریق هندسی
 • کشش قیمتی تقاضا و مخارج کل
 • بررسی کشش درآمد تقاضا
 • کشش متقاطع تقاضا
 • کشش قیمتی عرضه

فصل سوم: نظریه رفتار مصرف‌کننده

 • مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی
 • خط بودجه
 • شرط تعادل مصرف‌کننده و منحنی‌های بی تفاوت
 • نرخ نهایی جانشین و تعادل مصرف کننده
 • ویژگی‌های منحنی‌های بی تفاوت
 • اثر جانشینی و اثر درآمدی

فصل چهارم: نظریه رفتار تولیدکننده

 • تاریخ تولید با یک نهاده متغیر
 • تولید نهایی نیروی کار و تولید متوسط نیروی کار
 • روابط بین منحنی‌های تولید کل، تولید نهایی و تولید متوسط
 • مراحل سه گانه تولید
 • تابع تولید دو نهاده متغیر
 • نرخ نهایی جانشینی فنی

جزوه ششم اقتصاد خرد : فرهاد خداداد کاشی

ششمین جزوه مربوط به دانشگاه پیام نور است که به صورت پاورپوینت در 215 اسلاید ارائه شده است:

 • تعريف علم اقتصاد و كاربرد آن
 • سيستم‌هاي اقتصادي
 • تقاضا و عرضه
 • رفتار مصرف كننده
 • بنگاه توليد
 • كشش
 • هزینه
 • تعيين قيمت و مقدار در بازار رقابتي
 • تعيين قيمت و مقدار در بازار انحصاري
 • بررسی تعيين قيمت و مقدار در بازار رقابت انحصاري

جزوه هفتم: دکتر یگانه موسوی جهرمی

هفتمین جزوه مربوط به اقتصاد خرد 2 است که به صورت PDF در 330 صفحه تهیه شده است.

فصل اول: بازار رقابت کامل

 • فروض بازار رقابت کامل
 • دوره زمانی بسیار کوتاه مدت و کوتاه مدت
 • دوره زمانی بلندمدت
 • مقایسه کشش‌های عرضه در بلندمدت و کوتاه مدت
 • تعادل بلندمدت و رانت (اجاره)
 • قیمت‌های کف و سقف

فصل دوم: بازار انحصار کامل

 • عوامل ایجاد و دوام بنگاه‌های انحصاری
 • درآمد کل، درآمد متوسط و درآمد نهایی انحصارگر
 • رابطه بین کشش قیمتی تقاضا، درآمد نهایی و درآمد کل
 • هزینه‌های تولید در شرایط انحصاری
 • چگونگی تعیین مقدار و قیمت محصول در بازار انحصار کامل (تعادل انحصارگر)
 • منحنی عرضه انحصارگر
 • قدرت انحصاری (درجه انحصار)
 • تولید در بیش از یک کارخانه
 • مقایسه الگوی انحصارکامل با الگوی رقابت کامل
 • تبعیض قیمت و انواع آن
 • مالیات

فصل سوم: بازار رقابت انحصاری

 • مشخصات عمده بازار رقابت انحصاری
 • تعادل کوتاه‌مدت و بلندمدت
 • رقابت غیر قیمتی

فصل چهارم: بازار در انحصار چندجانبه

 • الگوهای تعیین قیمت
 • رقابت غیرقیمتی

فصل پنجم: بازار عوامل تولید

 • عرضه عوامل تولید
 • استخراج تقاضای عوامل تولید در شرایط رقابت کامل
 • استخراج تقاضای بنگاه انحصاری (فروش) برای عوامل تولید
 • بررسی استخراج تقاضای انحصار خرید برای عوامل تولید

فصل ششم

 • اصول حاکم بر رفتار مصرف‌کننده در شرایط نااطمینانی
 • مطلوبیت انتظاری
 • نحوه برخورد با ریسک
 • راه‌های کاستن مخاطره

فصل هفتم

 • تعریف نظریه بازی‌ها
 • انواع بازی‌ها و فروض بازی
 • نحوه نمایش بازی
 • مؤلفه‌های اصلی فرم گسترده
 • فرم نرمال یا فرم راهبردی
 • تعادل بازی، به روش حذف راهبرد مغلوب یا انتخاب راهبرد مسلط
 • روش حذف پیاپی راهبردهای اکیداً مغلوب
 • روش راهبرد ضعیف مغلوب
 • تعادل نش
 • پیدا کردن تعادل نش به روش سیستماتیک
 • بازی‌های اکیداً رقابتی و راهبردهای محافظه کارانه
 • راهبردهای مختلط
 • تعادل نش مختلط
 • استراتژی مختلط و تعادل نش بیزین
 • بازی‌های پویا
 • تعادل نش در بازی‌های به شکل گسترده
 • زیر بازی فرعی
 • استقراء رو به عقب
 • تعادل نش در زیر بازی فرعی کامل

فصل هشتم: اقتصاد اطلاعات

 • کژگزینی
 • کژ منشی

نام فایل: جزوه اقتصاد خرد دانشگاه‌های مختلف

دانلود فایل: جزوه اول | جزوه دوم | جزوه سوم | جزوه چهارم | جزوه پنجم | جزوه ششم | جزوه هفتم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب