نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه اقتصاد کلان پارسه

دسته بندی :اقتصاد 21 بهمن 1398 نواندیشان 5892
جزوه اقتصاد کلان پارسه

جزوه اقتصاد کلان موسسه آموزش عالی آزاد پارسه که توسط دکتر تیمور رحمانی در سال 1387 تهیه شده است را به صورت PDF در 204 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

اقتصاد کلان شاخه ای از علم ااقتصاد است که به رفتار متغیرهای کلی یا همفزون شده اقتصاد از قبیل تولید کل اقتصاد، سطح عمومی قیمت ها، مصرف کل، کل اشتغال نیروی کارو مانند آن می پردازد. یکی از جنبه های مهم اقتصاد کلان آن است که راهنمای سیاستگذاری دولت برای بهبود عملکرد اقتصاد است.

فهرست مطالب جزوه اقتصاد کلان :

فصل اول: چرخه تولید و درآمد، محاسبات ملی شاخص قیمت ها

 • چرخه تولید و درآمد
 • مدل دوبخشی چرخه تولید و درآمد (بدون پس انداز)
 • مدل دوبخشی چرخه تولید و درآمد (با وجود پس انداز)
 • مدل سه بخشی چرخه تولید و درآمد
 • مدل چهاربخشی چرخه تولید و درآمد
 • محاسبات ملی و شاخص قیمت ها
 • روش های محاسبه GNP
 • محاسبات ملی در ایران
 • شاخص قیمت ها
 • فرمول های شاخص قیمت
 • شاخص های قیمت متدوال
 • کاربردهای مهم شاخص قیمت
 • تغییرات سطح قیمت ها و تغییرات فعالیت های حقیقی اقتصادی و تغییرات رفاه گروه های اقتصادی

فصل دوم: مدل های درآمد مخارج

 • مدل درآمد – مخارج دوبخشی
 • تعادل در مدل درآمد – مخارج
 • تحلیل تعادل از برابری تراوشات و تزریقات
 • محاسبه درآمد ملی تعادلی به صورت جبری
 • ضریب تکاثر (ضریب افزایش)
 • شکاف رکودی و تورمی
 • مدل درآمد – مخارج سه بخشی
 • بررسی تعادل در مدل سه بخشی
 • ضریب تکاثر در مدل سه بخشی
 • سیکل های تجاری و سیاست های مالی
 • بررسی بودجه دولت و عوامل موثر بر آن
 • مازاد بودجه واقعی و مازاد بودجه بالقوه یا اشتغال کامل
 • ضریب تکاثر بودجه متوازن
 • تثبیت کننده های خودکار یا درونی
 • معماری صرفه جویی و پس انداز
 • پایداری و ناپایداری تعادل

فصل سوم: مدل های IS-LM و سیاست های پولی و مالی

 • مدل های IS-LM
 • بررسی بازار کالا و تعادل بازار کالا با توجه به ثابت نبودن نرخ بهره
 • تعادل بازار کالا و تغییرات نرخ بهره
 • منحنی IS
 • بررسی وضعیت نقاط خارج از منحنی IS
 • شیب منحنی IS
 • جابجایی منحنی IS
 • بازار مالی یا بازار پول و منحنی LM
 • بازار پول
 • منحنی LM
 • بررسی نقاط خارج از LM
 • شیب منحنی LM
 • جابجایی منحنی LM
 • رابطه بازار پول و اوراق قرضه
 • تعادل همزمان بازار کالا و پول
 • بررسی اثر افزایش G در مدل IS-LM (سیاست مالی انبساطی)
 • بررسی اثر افزایش T (سیاست مالی انقباضی)
 • بررسی افزایش حجم پول (سیاست پولی انبساطی)
 • بررسی اثر ترکیب سیاست پولی و مالی
 • بررسی کارایی سیاست پولی و مالی
 • اثر سیاست های پولی و مالی بر روی سهم و ترکیب اجزای تقاضای کل و درآمد ملی

فصل چهارم: تحلیل های اقتصاد باز

 • تعمیم مدل درآمد – مخارج برای اقتصاد چهاربخشی
 • تعادل در مدل درآمد – مخارج
 • ضرایب تکاثر در مدل چهاربخشی
 • شکاف رکودی و تورمی در مدل چهاربخشی
 • بررسی کسری یا مازاد تجاری و عوامل موثر بر آن
 • تعمیم مدل IS-LM برای اقتصاد چهاربخشی
 • تعادل هم زمان بازار کالا و پول در مدل چهاربخشی
 • تراز پرداخت ها و استخراج منحنی BP
 • منحنی BP
 • وضعیت نقاط خارج از BP
 • شیب منحنی BP
 • جابجایی منحنی BP
 • رابطه تعادل تراز پرداخت ها و بازار ارز
 • تعادل داخلی و خارجی اقتصاد
 • سیستم های ارزی و تعدیل تراز پرداخت ها
 • بررسی اثر سیاست های پولی و مالی
 • بررسی اثر تغییر نرخ ارز یا تغییر ارزش پول داخلی به عنوان یک ابزار سیاستی

فصل پنجم: مدل های عرضه و تقاضای کل

 • استخراج منحنی تقاضای کل
 • شیب منحنی AD
 • جابجایی منحنی AD
 • استخراج منحنی عرضه کل
 • روش استخراج AS
 • استخراج منحنی عرضه کل در دیدگاه کلاسیک
 • استخراج منحنی عرضه کل در حالت کینزی با فرض توهم پولی ناقص
 • استخراج منحنی عرضه کل با وجود توهم پولی کامل
 • استخراج منحنی عرضه کل در حالت چسبندگی دستمزد اسمی
 • منحنی عرضه کل در حالت چسبندگی قیمت ها
 • عوامل جابجایی منحنی عرضه کل
 • شیب منحنی عرضه کل
 • تعادل هم زمان بخش عرضه و تقاضای اقتصاد
 • بررسی اثر جابجایی منحنی AS و AD
 • بررسی اثر جابجایی منحنی AD
 • بررسی اثر جابجایی منحنی AS

فصل ششم: منحنی فیلیپس و نظریه های تورم

 • منحنی فیلیپس
 • مبنای نظری منحنی فیلیپس
 • استخراج منحنی فیلیپس در صفحه p و u
 • دلالت منحنی فیلیپس برای سیاستگذاری
 • بازنگری منحنی فیلیپس
 • تحلیل منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت
 • دلالت سیاست منحنی فیلیپس کوتاه مدت و بلندمدت فریدمن
 • منحنی فیلیپس کوتاه مدت و بلندمدت و تحلیل کلاسیک های جدید و انتظارات عقلایی
 • نظریه های تورم
 • نظریه پولی تورم یا نظریه مقداری پول
 • نظریه تورم فشار تقاضا (کینزی)
 • نظریه تورم فشار هزینه
 • تورم ساختاری
 • سیاست های فعال و سیاست های قاعده مند
 • اقتصاد بخش عرضه
 • انواع بیکاری
 • سوالات تشریحی
 • سوالات تستی

فصل هفتم: نظریه های مصرف

 • نظریه درآمد مطلق کینز
 • نظریه درآمد نسبی
 • تحلیل مصرف بین دوره ای فیشر
 • نظریه درآمد دائمی فریدمن
 • نظریه مصرف سیکل زندگی
 • جبران ریکاردویی و هموارسازی مصرف
 • اثر ثروت یا اثر پیکو یا اثر تراز حقیقی

فصل هشتم: نظریه های سرمایه گذاری

 • مفاهیم مهم در تحلیل سرمایه گذاری
 • نظریه شتاب ساده (خام)
 • نظریه شتاب انعطاف پذیر
 • نظریه سرمایه گذاری کینز
 • نظریه نئوکلاسیک سرمایه گذاری

فصل نهم: نظریه های تقاضای پول

 • تعریف پول و وظایف پول
 • نظریه تقاضای پول کمبریح (نظریه مارشال یا نظریه کلاسیک تقاضای پول)
 • نظریه تقاضای پول کینز
 • تقاضای سفته بازی توبین (مدل پورت فولیو)
 • نظریه تقاضای معاملاتی با مول – توبین
 • نظریه تقاضای پول فریدمن

فصل دهم: عرضه پول

 • مکانیزم تکاثری خلق پول
 • مدل ساده ای برای عرضه پول
 • بررسی عوامل موثر بر عرضه پول
 • ابزارهای سیاست پولی
 • سوالات تشریحی
 • سوالات تستی

نام فایل: جزوه اقتصاد کلان پارسه

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0