جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی سیف برقی

بازدید: 4186 بازدید
جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی سیف برقی

ویرایش سوم جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی که توسط مهدی سیف برقی در سال 1387 تهیه شده است را به صورت PDF همراه با نمونه تمرین از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

طراحي كارخانه يكي از فعاليت هاي اصلي مهندسي صنايع است و سالهاست مهندسين صنايع به كار در اين زمينه اشتغال دارند. كار آنها در واقع به طراحي نحوه استقرار اجزاء فيزيكي فعاليت ها به طور عام و فعاليت هاي صنعتي به طور خاص مربوط مي گردد.

فهرست مطالب جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی :

فصل اول: مباني و چشم انداز طراحي كارخانه

 • قلمرو طراحي كارخانه
 • هدف هاي اصلي طراحي كارخانه
 • نياز مستمر به طراحي كارخانه
 • مراحل شكل گيري واحدهاي صنعتي
 • مراحل طراحي كارخانه
 • انواع مسائل طراحي كارخانه
 • حالتهايي كه مطالعه و تغيير طرح موجود را ايجاب مي كنند
 • علائم يك طرح مناسب
 • جايگاه طراحي كارخانه

فصل دوم: مطالعات اوليه واحدهاي صنعتي-خدماتي

 • بررسي بازار
 • پيش بيني فروش
 • مهندسي محصول
 • معرفي محصولي به نام ريزگير

فصل سوم: طراحي فرايند

 • تحليل محصول يا خدمات
 • تحليل عمليات لازم براي ساخت محصول يا ارائه خدمات
 • تعيين نحوه انجام عمليات
 • تعيين ماشين آلات، تجهيزات، ابزارآلات و كليه وسايل توليدي اصلي مورد نياز
 • برگ مسير توليد (Route Sheet)
 • روش هاي استقرار دستگاه ها و ماشين آلات

فصل چهارم: طراحي جريان مواد

 • فوايد برنامه ريزي جريان مواد
 • عوامل در خور بررسي در برنامه ريزي جريان مواد
 • انواع مختلف طرح هاي جريان مواد

فصل پنجم: روش هاي سنتي تحليل جريان مواد

 • تعريف علائم اصلي مورد استفاده در نمودارها
 • نمودار مونتاژ
 • نمودار فرايند عمليات
 • نمودار فرايند جريان
 • نكات بيشتر در رسم نمودار
 • نمودار(جدول) از- به

فصل ششم: فعاليت هاي مك توليدي و خدماتي

 • فعاليت هاي كمك توليدي
 • فعاليت هاي خدماتي

فصل هفتم: تحليل روابط فعاليت ها

 • نمودار رابطه بين فعاليت ها

فصل هشتم: تعيين فضاي فعاليت ها و درنظر گرفتن فضاي گسترش و توسعه

 • روش هاي تعيين فضا
 • گسترش و توسعه فضا

فصل نهم: الگوریتم های رایانه ای (کامپیوتری) طراحی کارخانه

 • الگوریتم کرفت (CRAFT)
 • الگوریتم آلدپ (ALDEP)
 • الگوریتم کورلپ (CORELAP)

نام فایل: جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی سیف برقی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب