نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گزارشکار آزمایشگاه مدار الکتریکی و اندازه گیری

گزارشکار آزمایشگاه مدار الکتریکی و اندازه گیری

انواع گزارشکار آزمایشگاه مدار الکتریکی و اندازه گیری که در دانشگاه های مختلف تهیه شده است و شامل 73 گزارش کار مختلف می باشد را به صورت فایل PDF یا Word از لینک های داده شده می توانید دانلود نمایید.

این هفتاد و سه گزارشکار در قالب 9 لینک برای دانلود قرار داده شده است که هریک از آنها مربوط به یک دانشگاه بوده و شامل چند گزارش مختلف می گردد.

فهرست گزارشکار آزمایشگاه مدار الکتریکی و اندازه گیری :

فایل اول:

این فایل مربوط به آموزشکده فنی و حرفه ای رازی اردبیل می باشد که توسط مهندس میرحیدر غیبی در سال 1397 تهیه شده است و شامل 5 گزارش در قالب 13 جلسه می باشد.

فایل دوم:

دومین فایل مربوط به گزارشکار دانشگاه بیرجند که شامل مبانی اولیه و 13 آزمایش می باشد و به صورت PDF برای دانلود قرار داده شده است.

آشنایی با ابزارهاي آزمایشگاهی

 • آشنایی با منبع تغذیه
 • آشنایی با مولتی متر دیجیتال
 • آشنایی با سیگنال ژنراتور
 • آشنایی با اسیلوسکوپ

آشنایی با نرم افزار PSPICE

 • آزمایش 1: بررسی قانون اهم و قوانین ولتاژ و جریان هاي کیرشهف، قوانین تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان
 • آزمایش 2: بررسی مدار تونن و نورتن
 • آزمایش 3: آشنایی با اسیلوسکوپ
 • آزمایش 4: کاربرد اسیلوسکوپ در تحلیل مدار
 • آزمایش 5: اندازه گیري ظرفیت خازن- ضریب خودالقایی – ضریب خود القاء متقابل
 • آزمایش 6: پاسخ گذراي مدارات RC ، RL
 • آزمایش 7: پاسخ گذراي مدار RLC
 • آزمایش 8: پاسخ فرکانسی مدار مرتبه اول RC و RL (فیلتر پایین گذر)
 • آزمایش 9: پاسخ فرکانسی مدار مرتبه اول RC و RL (فیلتر بالاگذر)
 • آزمایش 10: پاسخ فرکانسی مدار RLC سری
 • آزمایش 11: پاسخ فرکانسی مدار RLC موازی
 • آزمایش 12: اندازه گیري توان مصرفی ، توان ظاهري و توان مجازي
 • آزمایش 13: اندازه گیري مقدارتوان و تصحیح ضریب توان درمدارهاي الکتریکی
 • ضمیمه : آشنایی با برد بورد مقاومت و سلف و خازن

فایل سوم:

فایل سوم شامل هفت آزمایش مختلف می شود که به صورت PDF برای دانلود قرار داده شده است.

 • آزمایش اول: تحقیق قضیه اهم
 • آزمایش دوم: تحقیق قضیه KVL و تقسیم ولتاژ و KCL و تقسیم جریان
 • آزمایش سوم: محاسبه متغیر در مدار
 • آزمایش چهارم: نظریه ي تونن و نورتن
 • آزمایش پنجم: توان مقاومت
 • آزمایش ششم: محاسبه دامنه، ولتاژ و فرکانس امواج
 • آزمایش هفتم: محاسبه جریان و اختلاف فاز با اسیلوسکوپ

فایل چهارم:

چهارمین فایل توسط محمد شاهوارپور و امين محمد پورمهدي و شامل 8 آزمایش مختلف می باشد.

 • آزمایش 1: استفاده از مدار RL به عنوان فیلتر پايين گذر
 • آزمایش 2: پاسخ مدار RC به ورودي پله واحد
 • آزمایش 3: پاسخ حالت دائمي مدار RC به تحريك سينوسي
 • آزمایش 4: پاسخ مدار RL به تحريك پله يكنواخت
 • آزمایش 5: پاسخ شبكه RLC به تحريك پله اي يكنواخت
 • آزمایش 6: قضيه جمع آثار
 • آزمایش 7: آمپر متر جريان مستقيم (DC)
 • آزمایش 8: گالوانومتر

فایل پنجم:

این فایل توسط فاطمه فضیلت پور در سال 1392 تهیه و تنظیم شده است که شامل 4 آزمایش مختلف می باشد.

 • آزمایش شماره 1: قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف
 • آزمایش شماره 2: تقسیم ولتاژ و جریان
 • آزمایش شماره 3: تناسب و جمع آثار
 • آزمایش شماره 4: مدار معادل تونن

فایل ششم:

فایل ششم مربوط به دانشگاه صنعتی سجاد می باشد که توسط مریم امینیان و زیرنظر دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ تهیه و تنظیم شده است و شامل 14 آزمایش می باشد.

 • آزمایش 1: آشنایی با وسایل اندازه گیري
 • آزمایش 2: قانون اهم، KVL و KCL
 • آزمایش 3: قضیه جمع آثار، معادله تونن و نورتن و قضیه حداکثر توان انتقالی
 • آزمایش 4: سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ
 • آزمایش 5: عملکرد سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ
 • آزمایش 6: رفتار خازن تحت شکل موج متناوب
 • آزمایش 7: اختلاف فاز مدارهاي RC
 • آزمایش 8: مدارات انتگرال گیر و مشتق گیر
 • آزمایش 9: پاسخ فرکانسی مدارهاي RC (فیلتر RC)
 • آزمایش 10: بررسی مدارهاي RL
 • آزمایش 11: ثابت زمانی مدارهاي RC و RL
 • آزمایش 12: بررسی مدارهاي RLC
 • آزمایش 13: دیودها
 • آزمایش 14: مشخصه دیودها
 • پیوست 1: لیست قطعات مورد نیاز در آزمایشگاه

فایل هفتم:

فایل هفتم مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد که توسط دکتر مظفری تدریس شده است و شامل 4 آزمایش مختلف می باشد.

 • آزمایش 1: کار با اسیلوسکوپ
 • آزمایش 2: مدار معادل تونن
 • آزمایش 3: مدار معادل نورتن
 • آزمایش شماره 4: قضیه جمع آثار

فایل هشتم:

هشتمین فایل مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی که توسط مهدی نظیفی نایینی تهیه شده است و شامل هفت آزمایش با فرمت Word بوده و فایل های مربوط به هر آزمایش که با نرم افزار Orcad 9.2 تهیه شده است نیز به تفکیک هر آزمایش ارائه شده است.

 • آزمایش اول : تحقیق قضیه اهم
 • آزمایش دوم : تحقیق قضیه KVL و تقسیم ولتاژ و KCL و تقسیم جریان
 • آزمایش سوم : قضیه جمع آثار
 • آزمایش چهارم : قضیه تونن و نورتن
 • آزمایش پنجم : انتقال ماکزیمم توان به مدار و قضیه هم پاسخی
 • آزمایش ششم : آشنایی با اسیلوسکوپ
 • آزمایش هفتم : اندازه گیری جریان و اختلاف فاز به وسیله اسیلوسکوپ

فایل نهم:

این فایل مربوط به دانشگاه صدا و سیما است که توسط مهندس محمد شاهبازی در سال 1396 تهیه شده است و شامل مبانی نظری اولیه و یازده گزارش می باشد.

 • آشنایی با المان های آزمایشگاهی
 • آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی
 • بردبورد
 • آزمایش 1: اسیلوسکوپ
 • آزمایش 2: بررسی قانون اهم و قوانین ولتاژ و جریان های کیرشهت
 • آزمایش 3: بررسی مدار تونن و نورتون
 • آزمایش 4: کاربرد اسیلوسکوپ در تحلیل مدار
 • آزمایش 5: اندازه گیری مقدار مقاومت مجهول-ارفیت خازن-ضریآ خود القایی
 • آزمایش 6: اندازه گیری مقاومت داخلی ولتمتر و آمپرمتر و توسضه حوزه سنجش آنها
 • آزمایش 7: پاسخ گذرای مدار RLC-RL-RC
 • آزمایش 8: پاسخ فرکانسی مدار مرتاه اول RC
 • آزمایش 9: پاسخ فرکانسی مدار RLC
 • آزمایش 10: اندازه گیری توان مصرفی ، توان ظاهری، توان مجازی و آشنایی با واتمتر، اصلاح COSφ
 • آزمایش 11 : اندازه گیری انرژی و توان راکتیو جریان متناوب

نام فایل: گزارشکار آزمایشگاه مدار الکتریکی و اندازه گیری

دانلود فایل: فایل اول | فایل دوم | فایل سوم | فایل چهارم | فایل پنجم | فایل ششم | فایل هفتم | فایل هشتم | فایل نهم

پسورد: www.noandishaan.com

آموزش تصویری تجهیزات اندازه گیری برقی شامل 17 جلسه آموزشی به مدت حدود یک ساعت و 33 را از لینک زیر می‌توانید تهیه و دانلود کنید:

آموزش تجهیزات اندازه‌گیری الکتریکی

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. آرمان گفته؛
  22:58 1399/10/09

  سلام ببخشید گزارشکار فایل دوم برای دانشگاه بیرجند رو دارید چون فقط ذستور کار هست گزارش کارش نیست ؟؟؟

  • سلام. نه متأسفانه اون فایل دستورکار هست فقط

 2. ایمان گفته؛
  15:58 1400/02/03

  سلام گزارش کار فایل نهم موجود است؟

  • باسلام و احترام
   فایل نهم به صورت جزوه هست که بعد از مبانی نظری، شرحی از آزمایشات رو آورده

 3. محمدرضا گفته؛
  16:17 1400/03/05

  سلام فایل ششم گزارش کارشو دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0