جزوه ارزیابی توان بوم شناختی و آمایش سرزمین

بازدید: 2768 بازدید
جزوه ارزیابی توان بوم شناختی

جزوه ارزیابی توان بوم شناختی و آمایش سرزمین که توسط علیرضا نژادمحمد نامقی که در موسسه مطالعات و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی بوم سازگان آسیا در سال 1391 تهیه شده است را در 88 صفحه به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی، افزایش آلودگی هاي زیست محیطی، نارسایی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادي می توانند از جمله عواملی باشند که با رشد جمعیت و عدم برنامه ریزي صحیح و مدیریت سرزمین به معناي واقعی کلمه ریشه بسیاري از مشکلات و مسائل پیش روي بشر امروزي است.

منابع طبیعی معمولا به سه گروه زیر قابل تقسیم بندي است:

 • منابع پایدار: انرژي خورشیدي
 • منابع با توان تجدید پذیري: جنگلها, مراتع و تالاب ها
 • غیر قابل تجدید: سوخت فسیلی, کانی ها

فهرست مطالب جزوه ارزیابی توان بوم شناختی و آمایش سرزمین :

 • مقدمه
 • خاستگاه آمایش سرزمین
 • ارزیابی توان بوم شناختی سرزمین
 • نقش انسان در ارزیابی
 • نظم و بی نظمی در سرزمین
 • ارزیابی محیط
 • فرآیند ارزیابی توان بوم شناختی محیط زیست
 • روش هاي شناسایی منابع
 • روش هاي تجزیه و تحلیل و جمع بندي منابع
 • روش هاي ارزیابی توان بوم شناختی محیط زیست
 • توصیف معیار هاي ارزیابی آمایش سرزمین و مقابله با بیابان زایی
 • شاخص هاي ارزیابی آمایش سرزمین
 • پیوست اول: ضوابط ملی آمایش سرزمین
 • پیوست دوم: تصاویر اسلایدها
 • سوالات

نام فایل: جزوه ارزیابی توان بوم شناختی و آمایش سرزمین

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب