ارتباط آرک کاتالوگ با SQLServer

بازدید: 1917 بازدید
نحوه ارتباط آرک کاتالوگ با SQLServer

یکی از امکانات نرم افزار ArcGIS ایجاد ارتباط آن با دیتابیس های مختلف می باشد که در این ویدئوی آموزشی به نحوه ارتباط Arc Catalog با SQL Server پرداخته شده است که به نوعی مقدمه اولیه برای آموزش GIS تحت وب می باشد.

ادامه مطلب