Join و Relate جداول توصیفی در GIS

بازدید: 3295 بازدید
Join و Relate در جداول توصیفی

در این ویدئوی آموزشی به بررسی فرآیندهای Join و Relate کردن جداول توصیفی در Arc GIS پرداخته می شود. در واقع آموزش اتصال جداول توصیفی عارضه های مختلف به یکدیگر در محیط ArcMap آموزش داده می شود.

ادامه مطلب