کتاب کف و کفسازها در آتش نشانی

بازدید: 3706 بازدید
کتاب کف و کفسازها

کتاب کف و کفسازها در آتش نشانی از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط ناصر غفوری و محمود صادقی تهیه شده است و فایل PDF آن را در 177 صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

کتاب کف و کفسازها در آتش نشانی نوشته ناصر غفوری و محمود صادقی می باشد که توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منتشر شده است و فایل PDF آن برای دانلود قرار داده شده است.

سرفصل های کتاب کف و کفسازها در آتش نشانی :

فصل اول: شناخت کف اطفایی

 • اهداف
 • تعریف کف
 • مایع کف
 • محلول کف
 • حباب کف
 • سرلوله کف ساز
 • تناسب ساز (تزریق کننده – اینداکتور)
 • توربکس
 • غلظت کف
 • درصد کف
 • ویسکوزیته
 • PH مایع کف
 • انبساط حجمی مایع کف
 • الاستیسیته کف
 • بازدهی اسمی
 • بازدهی حقیقی
 • خلاصه
 • آزمون

فصل دوم: انواع کف

 • اهداف
 • طبقه بندی مایع کف از نظر تشکیل مثلث کف
 • طبقه بندي مایع کف از نظر مواد تشکیل دهنده
 • انواع کف از نظر انبساط حجمی
 • تقسیم بندي کف ها از نظر میزان پرتاب
 • خلاصه
 • آزمون

فصل سوم: مشخصات فنی کف

 • اهداف
 • نام مایع کف
 • مواد تشکیل دهنده مایع کف
 • درصد مایع کف
 • اکی والان وزنی
 • سیالیت مایع کف
 • رنگ مایع کف
 • بوي مایع کف
 • وزن مخصوص مایع کف (وزن حجمی مایع کف)
 • PH مایع کف
 • انبساط حجمی مایع کف
 • نقطه انجماد مایع کف
 • درجه تبخیر مایع کف
 • مقاومت در برابر حرارت
 • قدرت جذب آب
 • رسوب گذاري مایع کف
 • قدرت خاموش کنندگی و پوشانندگی مایع کف
 • عدم جذب مواد سوختی
 • کاربرد زیر سطحی
 • میزان پرتاب کف
 • خلاصه
 • آزمون

فصل چهارم: تجهیزات و وسایل کف ساز

 • اهداف
 • سرلوله هاي کف ساز (نازل های کف ساز)
 • دستگاه هاي تزریق کننده مایع کف
 • خلاصه
 • آزمون

فصل پنجم: عملیات کف سازي

 • اهداف
 • نحوه پاشش حباب کف بر روي مایعات در حال اشتعال
 • نحوه بکارگیري تزریق کننده بین مسیر در کف رسانی
 • طرز کار با اینداکتور جوار پمپی (RVM80)
 • نحوه عملیات با تزریق کننده جوار پمپی
 • اثر مایع کف روي مواد دیگر
 • خلاصه
 • آزمون

فصل ششم: انبارداري مایع کف

 • اهداف
 • انبار و ذخیره کردن مایع کف
 • خلاصه
 • آزمون

فصل هفتم: محاسبات کف سازي

 • اهداف
 • خلاصه

فهرست منابع و مراجع

نام فایل:کتاب کف و کفسازها در آتش نشانی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب