جزوه دستگاه تنفسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازدید: 8698 بازدید
جزوه دستگاه تنفسی

جزوه دستگاه تنفسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1389 توسط جمعی از اساتید این دانشگاه تهیه شده است که به صورت PDF در 195 صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

در تألیف جزوه دستگاه تنفس توسط اساتیدی از جمله مهرداد بخشایش کرم، نوشابه پژهان، حمیدرضا جباری، حمیدرضا جماعتی، نیر رسائیان، داود ساعدی، پیریایی، سیداحمد طباطبایی، فاطمه فتح آبادی، فرهاد گرجی، نریمان مصفا و … همکاری داشته اند.

فهرست مطالب جزوه دستگاه تنفسی :

فصل اول: جنين شناسي دستگاه تنفس

 • تكامل جنيني بيني و حلق
 • تكامل حنجره
 • تكامل جوانه تنفسي
 • تكامل ريه ها (راه هاي هوائي و كيسه هاي هوائي)
 • سورفاكتانت و كمبود آن
 • فيستول هاي بين مري و تراشه با يا بدون آترزي مري
 • تكامل طبيعي ديافراگم و فتق ديافراگم

فصل دوم: راديوآناتومي دستگاه تنفس

 • استخوان سينه يا جناغ Breast Bone
 • دنده ها Ribs
 • ستون مهره ها
 • عضلات قفسه سينه
 • عضله ديافراگم
 • چگونگي ايجاد حركات توراكس
 • سيستم تنفسي
 • حفرات بيني
 • حلق
 • حنجره
 • ناي
 • ريه ها
 • درخت برونشي و سگمانهاي ريه
 • پلور

فصل سوم: بافت شناسي دستگاه تنفس

 • بخش هدايتي دستگاه تنفسي
 • بخش تنفسي دستگاه تنفسي

فصل چهارم: بيوشيمي دستگاه تنفس

فصل پنجم: فيزيولوژي دستگاه تنفس

 • كليات تنفس
 • مكانيك تنفس
 • منحني حجم- فشار Volume-Pressure Curve
 • تغييرات همزمان فشار فضاي جنب، فشار آلوئل، حجم هواي جابجاشده و جريان آن در دم و بازدم
 • تست حداكثر شدت جريان بازدمي
 • كار تنفسي
 • ارتباط تهويه آلوئولي و پرفوزيون
 • تقسيمات مناطق ريه از نظر تبادلات گازي و اندازه گيري حجم فضاي مرده
 • لزوم كاربرد فشار سهمي Partial Pressure در بيان فشار گازهاي تنفسي
 • عروق ريوي از ديدگاه اثر فشارهاي درون قفسه صدري بر آن ها
 • تنظيم موضعي گردش خون ريوي
 • مقايسه نسبت تهويه ريوي به پرفوزيون در شرايط سالم و بيمار
 • اسپيرومتري Spirometry
 • انتقال گازهاي تنفسي در خون
 • تنظيم تنفس
 • نمونه سئوالات امتحاني
 • مراجع

فصل ششم: ايمونولوژي دستگاه تنفس

 • مكانيزم هاي دفاعي و اعمال متابوليك ريه
 • مكانيزم هاي دفاعي مختل شده
 • معرفي ماكروفاژهاي آلوئولار
 • مكانيسم هاي دفاع ذاتي در دستگاه تنفس
 • ساير بيماريهاي ايمونولوژيك در ريه

فصل هفتم: معاينه فيزيكي طبيعي دستگاه تنفس

 • معاينه دستگاه تنفسي فوقاني
 • معاينه قفسه سينه

نام فایل:جزوه دستگاه تنفسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب