نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود مجموعه مقالات دومین کنفرانس شهر الکترونیک – تهران ۱۳۸۸

دسته بندی :مقالات شهرسازی 5 شهریور 1397 محمد عارف 2524
مقالات دومین کنفرانس شهر الکترونیک

مجموعه مقالات دومین کنفرانس شهر الکترونیک که در سال ۱۳۸۸ و توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با همکاری شهرداری تهران در شهر تهران برگزار شد را به صورت PDF با ورود به لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

فهرست مقالات دومین کنفرانس شهر الکترونیک :

 • الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای استقرار شهر الکترونیک (مطالعه موردی: شهر شیراز)
 • Introduction of the Balanced Scorecard Method (BSCM) for Electronic City ROI
 • ارائه مدلی برای مشارکت مردم در اداره امور شهر الکترونیک
 • بررسی عوامل موثر بر رضایت شهروندان در استفاده از خدمات عمومی الکترونیکی
 • Citizen Journalism and E-Media, trends towards an E-City
 • Comparison Internet banking services in two different banking sectors: An empirical investigation in Iran
 • Consideration of virtual team work and disabled citizens, as promising opportunity providers for the e government infrastructure’s formation
 • آثار بکارگیری دسترسی مستقیم به بازار (DMA) در بازار سرمایه ایران
 • E-prescribing: A preliminary paradigm for Iran health system
 • Extended Acceotance Models for Recommender System Adaption, Case of Retail and Banking Service in Iran
 • The Study of Factors Effective on The Development of Internet Purchase in Iran; (The Case Study of Publication Industry)
 • Toward a Model of Achieving Alignment between IT and Governmental Agency
 • Extended Acceptance Models for Recommencder System Adaption, Case of Retail and Banking Service in Iran
 • IT ابزاری برای گسترش و فراگیر شدن GIS
 • ارایه مدلی برای ایجاد و مدیریت پایگاه دانش به وسیله شهروندان الکترونیکی
 • ارائه روش جدید بهینه سازی زمان و هزینه تخصیص منابع در محیط های گرید
 • ارائه طرحی برای استفاده از پرداخت خرد از طریق موبایل در ایران و کاربردهای آن
 • ارائه طرحی جهت افزایش ضریب امنیت در دسترسی کاربران به اطلاعات نظام سلامت
 • ارائه مدل ارزیابی کشورها برای ورود به عرصه دولت سیار
 • ارائه مدل بلوغ برای دولت سیار
 • ارائه مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت کاربردهای فناوری اطلاعات در دولت
 • ارائه مدلی سه بعدی جهت تدوین سند راهبردی شهرهای الکترونیک
 • ارائه یک طرح پیشنهادی در راهنمایی و رانندگی و خودروسازی با تکیه بر فناوری RFID
 • ارائه یک مدل امنیتی برای شهر الکترونیکی بر پایه استانداردهای امنیتی معماری سرویس گرا
 • ارائه یک معماری امن برای مدیریت کاربران در شبکه های نسل آینده
 • ارزیابی خدمات عمومی الکترونیکی دولت در ایران
 • ارزیابی کارایی معماری شهر الکترونیکی با استفاده از شبکه های پتری رنگی
 • ارزیابی مولفه های ابزاری تدوین محتوای الکترونیکی
 • ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در ایران با روش برنامه اروپای الکترونیک
 • ارسال توزیع شده تصاویر ویدئویی جهت مقابله با محدودیت پهنای باند در کاربردهای شهر الکترونیکی
 • استفاده از داده کاوی در مدیریت ارتباط با شهروند: مورد کاوی سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران
 • افزایش اثربخشی در ایفای نقش های مدیریت شهری با مددگیری از توانایی های شهر الکترونیکی
 • الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی
 • الگوی نظام مدیریت استمرار خدمات فناوری اطلاعات براساس ITIL
 • امتیازدهی اعتباری متقاضیان کارت های اعتباری بانک ها با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان
 • امضای دیجیتال و هویت مجازی
 • اندازه گیری پارامترهای ترافیکی جاده های بین شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تفکیک پذیری بالا
 • اندازه گیری و بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتماد در انجام مبادلات الکترونیک از دید کارشناسان و مهندسان صنعت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بانک های
 • خصوصی ایران
 • ایجاد وب سرویس های مرکب براساس نیازهای کیفی کاربران
 • آموزش الکترونیکی معلولان در شهرهای الکترونیکی
 • آموزش مجازی اجتماعی محور در شهرهای الکترونیکی
 • بازاریاب همراه، بکارگیری زیرساخت های تلفن همراه در صنعت پخش مواد غذایی
 • بررسی الگوهای دولت الکترونیک و مدل های ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه
 • بررسی عوامل موفقیت تولید محتوای الکترونیکی در دانشگاه های مجازی ایران
 • بررسی مدل های تجارت الکترونیکی در فضای مجازی Second Life
 • بررسی مزایا و معایب سلامت الکترونیکی در یک شهر الکترونیکی
 • بررسی میزان پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانک های شهر شیراز
 • بررسی امکان ایجاد قراردادهای الکترونیکی در صنعت نفت از منظر حقوقی، با نگاه ویژه به قراردادهای مدیریت طرح (MC)
 • بررسی تأثیرات فناوری های امن در تأمین امنیت کاربردهای دولت سیار
 • بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تقویت رفتار شهروندی سازمانی در شهر الکترونیک
 • بررسی تحلیلی و تجربی نقش کلاس مجازی در آموزش الکترونیکی
 • بررسی ساختارهای ارائه خدمات بانکی و معرفی مدل معماری بانکداری خدمت گرا
 • بررسی شبکه های پهن باند بیسیم و زیرساخت موردنیاز یک شهر الکترونیکی
 • پیاده سازی سامانه یکپارچه رای گیری الکترونیکی و کنفرانس مطبوعاتی برخط نامزدها در شهر الکترونیکی به کمک flash media server
 • بررسی و ارائه مدل مناسب لجستیک الکترونیکی در سازمان با رویکرد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • بررسی و تحلیل فاکتورهای اساسی در طراحی سیستم های توصیه گر
 • بررسی و تحلیل وظایف و تکالیف و مسئولیت های حقوقی امضا کننده و طرف اعتمادکننده در امضا الکترونیک
 • بررسی حراج سیار، عادلانه و مقیاس پذیر بر روی شبکه های سیار Ad hoc
 • بکارگیری مدل اجزا کسب و کار برای بنگاه های شهر الکترونیک
 • بورس الکترونیک در شهر الکترونیک
 • بهره گیری از فناوری هوشمند در سیستم راهنمای جای پارک خودرو
 • بهینه سازی پهنای باند به منظور بهبود زیرساخت ارتباطی شهرهای الکترونیکی
 • تولید جریان الکتریسیته از الیاف سرامیکی پیزوالکتریک جهت صرفه جویی و خودکفایی در شهر الکترونیکی
 • پارادایم مدیریت الکترونیکی و رهبری الکترونیکی ضرورتی در عصر مجازی
 • پیامدهای ناشی از تأخیر در روند توسعه شهرهای الکترونیکی در ایران
 • پیشنهاد یک مدل مفهومی در راستای یکپارچه سازی خدمات پرداخت سیار در شهر الکترونیک
 • تأمین کارت سلامت ایران، از رویا تا واقعیت: گزارش مرحله اول
 • تبادل پنهان اطلاعات از طریق سایت یوتیوب
 • تدوین راهبردهای توسعه خدمات الکترونیک در شهرداری های مناطق تهران براساس مدل تجزیه و تحلیل SWOT
 • توانمندسازی والدین موثرترین عامل در ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • توسعه شهر الکترونیکی: چالش ها، چارچوب و چشم انداز
 • توسعه یادگیری های سازمانی از طریق آموزش های شبکه ای (WBT)
 • جایگاه پول الکترونیکی در حقوق شهروندان شهرهای الکترونیکی
 • جایگاه قانون امضای الکترونیکی در ایجاد اعتماد و تأمین امنیت دولت الکترونیکی
 • چارچوب تدوین چشم انداز، مأموریت و اهداف شهرداری الکترونیک در شهرهای کوچک و اقماری در حال توسعه (مطالعه موردی شهرداری قرچک)
 • خدمات پلیس الکترونیک، نسل جدید گواهینامه رانندگی
 • دادرسی الکترونیک
 • نقش سیستم های RFID در ایجاد شهرهای الکترونیکی
 • درآمدی بر اخلاق کامپیوتر و اطلاعات (سیر تاریخی و مسائل)
 • درآمدی بر مالیات الکترونیکی در شهر الکترونیکی
 • درآمدی بر یادگیری الکترونیکی براساس تجربیات آموزش الکترونیکی در دانشگاه علم و صنعت
 • ارایه جایگاه بکارگیری RFID در کسب و کارهای شهر الکترونیکی
 • دسترسی الکترونیک در شهرهای دیجیتالی به منظور توانمندسازی معلولین
 • دستیابی به ایمنی در خودروها با استفاده از شبکه های ارتباطی بین خودرویی موردی حال و آینده
 • دموکراسی الکترونیکی؛ دموکراسی عصر اطلاعات
 • دورکاری در شهر الکترونیکی، اهداف و چالش ها
 • دورکاری مناسب ترین شیوه برای اداره مرکز تماس (بررسی موردی مرکز تماس شرکت پیک بادپا)
 • راهنمای توریست سیار: سیستم انتزاعی مبتنی بر عامل ها
 • روش جدید بازاریابی شبکه ای برای بنگاه های خرده فروشی الکترونیکی
 • رهبری اخلاقی الکترونیک برای تیم های مجازی پروژه
 • SOTM، سامانه یکپارچه کنترل ترافیک و ارائه خدمات ترافیک شهری بر روی تلفن همراه شهروندان با استفاده از معماری سازمانی خدمت گرا
 • مقایسه استانداردها و تکنولوژی های سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) زیرساخت نرم افزاری سیستم های اطلاعاتی
 • ملاحظات امنیتی در قراردادهای رای گیری الکترونیکی
 • موانع و چالش های دانشگاه مجازی در شهر الکترونیکی
 • مهمترین چالش های ایجاد شهر و شهرداری الکترونیکی در ایران و راهکارهای رفع آن
 • نقش ICT در اصلاح الگوی مصرف صنعت بیمه
 • نقش پنجره واحد در ارائه خدمات شهر الکترونیکی
 • نقش خانه های فرهنگ و فرهنگسراها در نهادینه سازی و توسعه فرهنگ شهر الکترونیکی با تأکید بر رویکرد مکانی – فضایی
 • نقش سیستم های پیشنهاد دهنده و روش های استفاده از آنها در فروشگاه های الکترونیکی
 • نقش نیروی انتظامی در تحقق دولت الکترونیک
 • نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار شهری
 • نقش وبسایت های IMB جهت ایجاد جوامع الکترونیکی در روستاها
 • وب معنایی و کاربرد آن در یکپارچه سازی داده های تجاری
 • آسیب شناسی HIS و چگونگی انتقال تکنولوژی جدید پزشکی در ایران
 • هوشمندسازی فرآیندهای مختلف تجارت الکترونیکی
 • یافتن مسیر بهینه حرکت برای اتوبوس های درون شهری و بهترین محل برای احداث ایستگاه های اتوبوس درون شهری به وسیله الگوریتم ژنتیک

نام فایل:مجموعه مقالات دومین کنفرانس شهر الکترونیک – تهران ۱۳۸۸

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین
محمد عارف

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0