آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای به صورت کامل

بازدید: 8019 بازدید
پرسپکتیو یک نقطه ای

در این مطلب آموزشی همراه با تصاویر مختلف درباره مفهوم پرسپکتیو یک نقطه ای و نحوه رسم پرسپکتیو یک نقطه ای صحبت شده است که امیدوارم مفید واقع شود.

تعریف پرسپکتیو یک نقطه ای

اگر دوربین عکاسی را کاملا عمود بر زمین و موازی با ضلع روبرویی یک ساختمان قرار دهیم و یک عکس بگیریم . نتیجه بدست آمده یک تصویر با پرسپکتیو یک نقطه ای میشود یعنی همه دیوارها و ضلع های ساختمان به سمت یک نقطه حرکت میکنند.

و به معنای دیگر محور ایکس X ساختمان موازی با صفحه دوربین عکاسی و محور Z که همان ارتفاع ساختمان است نیز موازی با صفحه دوربین عکاسی هستند و تنها محوری که صفحه دوربین را قطع می کند و به سمت ما می آید یا به اصطلاح از ما دور می شود و به سمت نقطه گریز می رود محور Y است. از این جهت به این نوع پرسپکتیو، پرسپکتیو یک نقطه ای می گویند زیرا همه اجزای در راستای محور Y به سمت یک نقطه می روند.

ابتدا به تعریف چند موضوع می پردازیم

  • خط p.p ……………………….. پرده تصویر
  • خط HL ……………………….. خط افق
  • خط GL ……………………….. خط زمین
  • نقطه sp ……………………… چشم ناظر
  • نقطه vp ……………………. نقطه گریز

پرسپکتیو یک نقطه ای

خط P.P: پرده تصویر است که شکل بر روی آن ترسیم یا بوجود می آید که در انسان همان چشم می شود و در مثال بالا همان لنز یا صفحه دوربین عکاسی می باشد.

خط افق H.L: خطی است که در راستای دید ماست و همیشه vp (نقطه گریز) بر روی آن قرار دارد و در پرسپکتیو یک نقطه ای در راستای sp (ناظر‌) قرار دارد. خط افق به میزان قد ناظر بستگی دارد بعنوان مثال خط افق دید یک پسر بچه از خط افق دید یک فرد قد بلند در سطح بالاتری قرار دارد.

خط زمین G.L: همان زمین زیر پای ناظر است که شی بر روی آن قرار دارد.

نکته: هر چقدر قد ناظر بلند تر باشد فاصله بین خط افق و خط زمین از دید او بیشتر است و بلعکس.

آموزش رسم پرسپکتیو یک نقطه ای

برای ترسیم یک شی در نمای پرسپکتیو ابتدا باید پلان شکل را ترسیم کنیم و سپس ارتفاع آن را بدین منظور مانند شکل زیر خطوط مورد نیاز را ترسیم و پلان شی مورد نظر را در پشت پرده تصویر قرار می دهیم و با حروف لاتین برای سهولت کار نامگذاری می کنیم (توجه شی ما میتواند از پرده تصویر فاصله بگیرد که ما پیش فرض شکل را چسبیده به پرده تصوییر قرار می دهیم).

آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای

فاصله خط افق H.L با خط زمین G.L برابر است با قد ناظر که معمولا آن را ۲ متر تصور می کنیم و بخاطر بزرگی اعداد کلیه واحد ها را به نسبت مساوی (مثلا یک صدم) کوچک می کنیم.

فاصله ناظر S.p با شکل را هم به طور پیش فرض ۳ متر لحاظ می کنیم و بر روی کاغذ آن را بافاصله ۳ سانتی مشخص می کنیم.

اولین مرحله بدست آوردن نقطه گریز است که طبق شکل زیر از ناظر خطی عمود می کنیم به خط افق و هر کجا خط افق را قطع کرد آن نقطه را نقطه گریز V.P نامگذاری می کنیم.

آموزش رسم پرسپکتیو یک نقطه ای

مرحله بعدی بدست آوردن پاره خط های AC و BC است که ابتدا باید نقاط A وB را که روی پرده تصویر قرار دارند بدست بیاوریم.

به طور کلی برای بدست آوردن تصویر یک نقطه (نقطه ای که بر روی پرده تصویر است) ابتدا از نقطه مورد نظر وصل می کنیم به نقطه ناظر S.P تا پرده تصویر را قطع کند، سپس از همان نقطه طلاقی با پرده تصویر خطی عمود می کنیم به خط زمین و نقطه بدست آمده بر روی خط زمین تصویر همان نقطه در نمای پرسپکتیو می شود.

نکته: کلیه نقاط موجود در شکل که بر روی پرده تصویر قرار نگرفته اند را به روش بالا بدست می آوریم با این تفاوت که عمود نمیکنیم بر خط زمین بلکه عمود می کنیم بر پاره خط های که میدانیم نقاط روی آن قرار می گیرند.

چون نقاط A و B چسبیده به پرده تصویر هستند محل برخورد خط اتصال آن به ناظر با پرده تصویر دقیقا همان نقاط A و B می شود پس میتوان به صورت قراردادی زین پس برای بدست آوردن تصویر نقاطی که بر روی پرده تصویر هستند از خود همان نقاط مستقیم عمود کنیم بر روی خط زمین …

حال از نقطه A به نقطه گریز V.P وصل می کنیم و همین کار را برای نقطه B انجام می دهیم زیرا هر دو نقطه امتدادشان به سمت نقطه گریز می رود…. هم اکنون می دانیم که پاره خط AC بر روی خط سمت راست و پاره خط BD بر روی خط سمت چپ قرار دارند.

نحوه رسم پرسپکتیو یک نقطه ای

مرحله بعدی مشخص کردن جای نقاط D و C بر روی دو خط ذکر شده در بالا ( B V.P و A V.P) است تا اندازه این دو پاره خط بدست بیاید.

طبق قسمت گفته شده در مرحله قبل نقطه D را بدست می آوریم با این تفاوت که هر کجا خط عمود شده پاره خط B V.P را قطع کرد آن نقطه می شود نقطه D چون نقطه D شکل ما بر روی این پاره خط قرار دارد نه خط زمین.

نقطه C را نیز می توان از همین روش بدست آورد ولی چون نقطه C با D در یک راستا و موازی خط افق H.L هستند می توانیم برای سریعتر رسم کردن از نقطه D که بدست آورده ایم خطی به موازات خط افق رسم کنیم و هر کجا که پاره خط A V.P را قطع کرد نقطه C شکل ما بدست آید مانند شکل:

مرحله بعدی مشخص کردن جای نقاط D و C بر روی دو خط ذکر شده در بالا( B V.P و A V.P) است تا اندازه این دو پاره خط بدست بیاید طبق قسمت گفته شده در مرحله قبل نقطه D را بدست می آوریم با این تفاوت که هر کجا خط عمود شده پاره خط B V.P را قطع کرد آن نقطه میشود نقطه D چون نقطه D شکل ما بر روی این پاره خط قرار دارد نه خط زمین نقطه C را نیز میتوان از همین روش بدست آورد ولی چون نقطه C با D در یک راستا و موازی خط افق H.L هستند میتوانیم برای سریعتر رسم کردن از نقطه D که بدست آورده ایم خطی به موازات خط افق رسم کنیم و هر کجا که پاره خط A V.P را قطع کرد نقطه C شکل ما بدست آید مانند شکل

در این مرحله تقریبا کار کشیدن پلان شکل تمام شده و فقط کافیست نقاط بدست آمده را به همدیگر وصل کنیم تا پلان شکل در نمای پرسپکتیو مشخص شود مانند شکل:

ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای

مرحله آخر ارتفاع دادن به شکل است در نمای پرسپکتیو فقط بر روی پرده تصویر ارتفاع به اندازه واقعی دیده می شود.

بعنوان مثال اگر شکلی ۲ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد فقط مجازیم نقاطی که بر روی پرده تصویر قرار گرفته اند را ارتفاع ۲ سانتیمتری به آنها بدهیم برای بدست آوردن ارتفاع نقاط دیگر مانند C ابتدا از نقطه A که بر روی پرده تصویر قرار گرفته، بر فرض اینکه ارتفاع شکل ۲ سانتیمتر باشد به صورت عمود به اندازه ۲ سانتیمتر ارتفاع می دهیم و سپس آن را به نقطه گریزV.P وصل می کنیم (طبق شکل) حال می دانیم کلیه نقاط موجود بر روی پاره خط AC ارتفاعشان از خط وصل شده بالاتر نیست و برای بدست آوردن ارتفاع نقطه C کافیست از نقطه C به صورت عمود ارتفاعی تا خط ذکر شده ترسیم کنیم طبق شکل زیر:

آموزش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب