نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دسته بندی :پزشکی 3 مرداد 1397 نواندیشان 6578
جزوه دستگاه غدد درون ریز

جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که در سال ۹۶-۹۵ توسط دانشجویان ورودی ۹۳ دانشگاه براساس تدریس دکتر ماستری فراهانی، دکتر نیاقی، دکتر عبدالهی فر، دکتر عباس زاده، دکتر نیک ضمیر، دکتر منا مناهجی، دکتر مصداقی و دکتر کلباسی تهیه و تدوین شده است را به صورت PDF در ۳۱۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب جزوه دستگاه غدد درون ریز :

آناتومی

آناتومی هیپوتالاموس

 • حدود هیپوتالاموس
 • هسته های هیپوتالاموس
 • ارتباطات هیپوتالاموس

آناتومی پانکراس

 • خون رسانی غده هیپوفیز
 • تخلیه وریدی هیپوفیز (Hypophyseal portal system)
 • غده ی کامی یا صنوبری یا پینه آل یا اپیفیز یا چشم سوم یا غده ی اسرار آمیز
 • پانکراس

آناتومی دستگاه غدد

 • غده تیروئید
 • بررسی مقطع گردن از خارج به داخل
 • ویژگی های غده تیرویید
 • فاسیای پره ورتبرال
 • ناودان esophagotracheal
 • غلاف carotid
 • خونرسانی غده تیروئید
 • وریدهای تیروئید
 • اعصاب
 • پاراتیروئید
 • مجاورتهای غدد فوق کلیه
 • مجاورت های جلویی غده فوق کلیه چپ
 • خونرسانی غدد سورنال (فوق کلیه)
 • پاراگانگلیون ها
همچنین بخوانید: اطلس آناتومی نتر

رادیولوژی دستگاه غدد

رادیولوژی دستگاه غدد

 • ناحیه Sellar
 • Acromegaly
 • Thyroid nodules(TIRADS)
 • Hyperparathyroidism
 • Adrenal masses
 • Rickets (راشیتیسم)

بافت شناسی دستگاه غدد

قسمت اول

 • بافت شناسی غده هیپوفیز، اپی فیز و آدرنال
 • هیپوفیز
 • خون رسانی غده ی هیپوفیز
 • superiorhypophysial artery
 • Inferior hypophysial artery
 • Pars Distalis
 • بخش pars intermedia
 • کنترل هورمون های آدنوهیپوفیز
 • نوروهیپوفیز
 • پینه آل
 • غده آدرنال (فوق کلیه)
 • بررسی قسمتهای مختلف کورتکس
 • مدولا
 • تفاوت اپی نفرین و نور اپی نفرین
 • ناحیه رتیکولارنباید رنگ بگیرد چرا رنگ می گیرد؟

قسمت دوم

 • غده تیروئید
 • خصوصیات سلولهای فولیکولار
 • چرا به غده تیروئید غده ی غیرمعمول می گوییم؟
 • نقش ید در این مکانیسم چیست؟
 • ویژگی های سلول های پارافولیکولار
 • غدد پاراتیروئید
 • پانکراس
 • آدنوماهای هیپوفیز
 • بیماری های تیرئیدی
 • پاراتیروئید
 • غده آدرنال

جنین شناسی + رشد و تکامل

 • تیروئید
 • غده پاراتیروئید
 • غده پانکراس
 • اجزای پانکراس
 • مجاری پانکراس
 • پارانشیم پانکراس
 • غده آدرنال SupraRenal
 • چگونگی جداشدن تالاموس از هیپوتالاموس
 • هیپوفیز

بیوشیمی دستگاه غدد

مقدمه بیوشیمی هورمون

 • مروری بر اعمال هورمون ها
 • تنظیم رسپتور ها
 • تفاوت های بیشتر هورمون های گروه hydrophilic و lipophilic
 • مکانیسم عمل هورمون ها
 • فیدبک یا تنظیم ترشح و سنتز هورمون ها
 • ذخیره و ترشح هورمون ها
 • تجزیه و دفع هورمون ها

بیوشیمی غده تیروئید

 • واحد تشکیل دهنده غده تیروئید
 • چه ترکیباتی نیاز است برای اینکه هورمون های تیروئید سنتز بشوند؟
 • هورمون های تیروئیدی
 • هورمون های تیروئیدی چگونه سنتز می شوند؟
 • نقش TSH چیست؟
 • غده تیروئید به چه شکلی فعالیتش تنظیم می شود؟
 • اعمال هورمون تیروئیدی به طور خلاصه
 • مشکلات primary غده تیروئید

انسولین و گلوکاگون

 • بخش اگزوکراین تحت تاثیر چه عواملی می باشد ؟
 • بخش اندوکراین
 • انسولین
 • بعد از اینکه انسولین نهایتا اثرش را گذاشت چه اتفاقی می افتد ؟
 • گلوکاگون
 • اثرات بیوشیمیایی انسولین و گلوکاگون در بدن
 • اما عملکرد گلوکاگون در این دو بافت چیست ؟
 • حال اگر انسولین باشد چه اتفاقی می افتد؟

(پانکراس)؛ دیابت

 • تعریف دیابت
 • Complication های دیابت
 • GDM (دیابت بارداری)
 • دارو ها

غده آدرنال

 • مسیر تولید مینرالوکورتیکواستروئیدها (مینرالوکورتیکوئیدها) در قشر آدرنال (لایه گلومروزا)
 • اعمال هورمون های استروئیدی
 • گلوکوکورتیکو استروئیدها
 • سندرم کوشینگ
 • علائم کوشینگ
 • درمان کوشینگ
 • تشخیص کوشینگ
 • نارسایی غده فوق کلیه
 • تست متیل آپون
 • مدولا آدرنال (۱۰% وزن آدرنال)
 • نحوه ایجاد کاتکول آمینها در مدولا
 • متابولیسم کاتکول آمین ها
 • مسیرهای متابولیسم (دفع) کاتکول آمین ها
 • بیماری های مرتبط با مدولا

فیزیولوژی دستگاه غدد

قسمت اول: فیزیولوژی غدد- هیپوتالاموس و هیپوفیز

 • تحریکی ها
 • مهاری ها
 • ریتم های سیرکادین
 • GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone)
 • غده ی هیپوفیز (Pituitary)
 • هورمون های هیپوفیز قدامی
 • هورمون رشد
 • اعمال هورمون رشد
 • ارتباط GH با انسولین و سوماتواستاتین
 • حالت های fasting و ناشتایی

قسمت دوم

 • هیپوفیز خلفی
 • هورمون های هیپوفیز خلفی
 • هورمون ADH (آنتی دیورتیک)
 • محل اثر ADH
 • نحوه بازجذب آب در توبول های جمع کننده ادرار
 • مکانیسم دیگری برای ترشح ADH
 • Congenital Hypothyroidism
 • ویژگیهای کلی غده تیروئید
 • Thyroglobulin (TG)
 • منابع ید
 • میزان مورد نیاز ید
 • مکانیزم negative feedback
 • واکنشهای انجام شده بر روی ید
 • نقش آنزیم پراکسیداز
 • ورود هورمون به خون
 • وضعیت هورمون ها در خون
 • فعالیت های تیروئید
 • فاکتورهای موثر بر BMR
 • تاثیر روی متابولیسم
 • تاثیر روی رشد
 • تاثیر در قلب
 • تاثیر در تنفس
 • تاثیر در ظرفیت حمل اکسیژن
 • تاثیر در CNS
 • تاثیر در Reproductive system
 • کنترل هورمون های تیروئیدی
 • پوست
 • استخوان
 • سیستم قلب و عروق
 • CNS
 • روده

قسمت سوم: غده آدرنال یا فوق کلیه

 • قسمت قشری
 • هورمون کورتیزول
 • آندروژن ها
 • هورمون آلدوسترون

قسمت چهارم: فیزیولوژی غدد مدولای آدرنال و پانکراس

 • مدولای آدرنال
 • پانکراس
 • انسولین
 • الگوی ترشح انسولین
 • مسیر حرکت انسولین
 • مکانیسم ترشح انسولین
 • عوامل موثر بر ترشح انسولین
 • فاز ها و زمان های اثر گذاری انسولین
 • مکانیسم فیدبک انسولین با گلوکز
 • گلوکاگن

قسمت پنجم: فیزیولوژی غده پاراتیروئید

 • کلسیم
 • فسفات
 • نقش های فسفات
 • استخوان
 • ویتامین D
 • فانکشن های ویتامین D
 • نقش ویتامین D در شکل گیری استخوان
 • نقش ویتامین D در bone resorption
 • هورمون پاراتیروئید
 • اعمال PTH
 • اثرات کلیوی PTH
 • کلسی تونین
 • تاثیر سایر هورمون ها بر روی کلسیم
 • هورمون های جنسی
 • هورمون رشد و فاکتورهای رشد شبه انسولینی
 • هورمون تیروئید
 • پرولاکتین
 • گلکوکورتیکوئیدها

ایمونولوژی دستگاه غدد

 • دیابت وابسته به انسولین (دیابت نوع ۱)
 • مکانیسم دیابت تیپ یک

معاینه فیزیکی دستگاه غدد

 • در شرح حال گرفتن بیماری های اندوکرین چه علائمی مهم است؟
 • معاینه فیزیکی
 • سیستم اسکلتی عضلانی
 • معاینه نورولوژیک
 • در معاینه تیروئید چه یافته هایی اهمیت دارند؟
 • گواتر
 • افراد مبتلا به کم کاری تیروئید
 • افراد مبتلا به پرکاری تیروئید
 • نارسایی آدرنال
 • پرکاری آدرنال (کوشینگ)

نام فایل:جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0