کتاب گیاهان آبزی ویژه رشته علوم کشاورزی

بازدید: 4307 بازدید
کتاب گیاهان آبزی

کتاب گیاهان آبزی دانشگاه پیام نور ویژه رشته علوم کشاورزی که توسط دکتر غلامرضا بخشی خانیکی تدوین و ویرایش شده است را به صورت PDF در ۱۸۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب کتاب گیاهان آبزی :

فصل اول: تالوفیت ها

 • مقدمه
 • جلبک ها
 • تکثیر رویشی
 • چرخه های زندگی
 • اکولوژی
 • قارچ ها
 • پراکندگی و زیستگاه های مختلف قارچ ها
 • گلسنگ ها

فصل دوم: بریوفیت ها

 • مقدمه
 • رده بندی بریوفیت ها
 • خزه ها
 • جگرواش ها
 • علف شاخی ها
همچنین بخوانید:گیاهان آکواریومی

فصل سوم: نهانزادان آوندی (پتریدوفیت ها)

 • مقدمه
 • طبقه بندی
 • پسیلوفیت ها
 • لیکوپودیوفیت ها (پنجه گرگیان)
 • ویژگی های مهم پنجه گرگیان
 • شرح خانواده های زنده پنجه گرگیان
 • اکویستوفیت ها (دم اسبیان)
 • ویژگی های مهم دم اسبیان
 • پولی پودیوفیت ها (سرخسیان)
 • طبقه بندی
 • شاخه پولی پودیوفیت ها
 • مشخصات رده پولی پودیوپسیدا
 • خانواده های منتخب
 • ویژگی های مهم سرخس ها
همچنین بخوانید:  نقش گیاهان آکواریومی

فصل چهارم: نهاندانگان

 • مقدمه
 • رده لیلوپسیدا
 • زیررده آلیسماتیده
 • راسته آلیسماتالس
 • راسته هیدروکاریتالس
 • راسته نجدالس
 • زیررده کملینیده
 • راسته کملینالس
 • راسته اریوکائولالس
 • راسته رستیونالس
 • راسته پوآلس (گرامینه)
 • راسته ژونکالس (جگن)
 • راسته سیپرالس
 • راسته تیفالس
 • زیررده آره سیده
 • راسته آرالس
 • زیررده لیلیئیده
 • راسته لیلیالس
 • راسته ارکیدالس (ثعلب)
 • ماگنولیوپسیده
 • زیررده ماگنولیئیده
 • راسته نیمفالس
 • راسته رانونکولالس
 • زیررده هاماملیده
 • راسته میریکالس
 • زیررده کاریوفیلیده
 • راسته کاریوفیلالس
 • زیررده دیلنیئیده
 • راسته تئالس
 • راسته مالوالس
 • راسته ویولالس (بنفشه)
 • راسته سالیکالس (بید)
 • راسته کاپارالس
 • راسته اریکالس
 • راسته پریمولالس
 • خانواده پریمولاسه (پامچال)
 • زیررده رزیده
 • راسته رزالس
 • راسته فابالس
 • خانواده فاباسه یا لگومینوزه (نخود یا حبوبات)
 • راسته میرتالس
 • راسته جرانیالس (شمعدانی)
 • راسته آپیالس (امبلالس)
 • زیررده آستریده
 • راسته جنتیانالس
 • راسته لامیالس
 • راسته پلانتاژینالس
 • راسته اسکروفولاریالس
 • راسته کامپانولالس
 • راسته روبیالس
 • راسته آسترالس

منابع

نام فایل:کتاب گیاهان آبزی ویژه رشته علوم کشاورزی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب