نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود مقالات هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران – سال ۱۳۹۰

دسته بندی :مهندسی پزشکی 20 فروردین 1397 نواندیشان 851
مقالات هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

مقالات هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران که در ۲۵-۲۳ آذر ماه سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد را در سه پارت به صورت PDF از لینک های داده شده می توانید دانلود نمایید.

لیست مقالات هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران :

مقالات فارسی

آماده سازی و تعیین خصوصیات شبکه های در هم نفوذ کننده کیتوسان -N ایزوپروپیل اکریل آمید و ژلاتین -N ایزوپروپیل اکریل آمید

ارائه یک مدل پیش تنشی برای مدلسازی حرکت خزشی سلول

از بین بردن بافتهای سرطانی به وسیله امواج فراصوت کانونی با شدت بالا (HIFU)

استخراج خصوصیات رفتار مکانیکی بافت مغز از طریق مدلسازی دوبعدی بافرض نواحی ناهمگن

استخراج مدل هایپرالاستیک فانتوم شبیه ساز بافت پستان بر اساس انجام تست فشاری تک محوره و مقایسه نتایج تست با مدل المان محدود

استفاده از ترکیب ویژگی های مختلف سیگنال EEG تک کاناله به منظور تأئید هویت

استفاده از روش گالرکین بر مبنای توابع پایه شبه ویولت در حل مسئله پیشرو مقطع نگاری امپدانس الکتریکی دو بعدی

استفاده از سیگنال EEG تک کانال به منظور آشکارسازی حرکت پا در سیستم واسط مغز- رایانه کاربرفرما

استفاده از شبکه عصبی برای تخمین ضرایب انتقال سزیم ۱۳۷ جذبی در ماهی نقره ای

اعتبار سنجی سیگنال الکتروکاردیوگرام در کاربرد مراقبت خانگی

اعتبارسنجی مدلی استخوانی- عضلانی از بدن برای باربرداری و استفاده از آن برای ارزشیابی روش ایستادن در حین باربرداری

انجام پوپلیمریزاسیون پیوند N- ایزوپروپیل اکریل آمید بر روی سطح پلی دی متیل سیلوکسان و بررسی پارامترهای مؤثر در پیوند زنی

اولتراسوند الاستوگرافی با استفاده از تحلیل EMD

بازشناسی مقاوم گفتار تلفنی فارسی به روش سری های تیلور برداری (VTS)

بررسی اثر شکل دندانه در تحلیل تنش و خستگی در اثر بارگذاری دینامیکی در ایمپلنت های دندانی به روش اجزا محدود سه بعدی

بررسی برون تنی داربست مهندسی بافت کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت حاوی شیشه زیست فعال

بررسی تأثیر رگ های شاخص حرارتی در درمان سرطان با استفاده از امواج پرشدت و متمرکز فراصوت در سه بعد

بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیکی در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروئید گرفته شده با دیواره دولایه ای انعطاف پذیر

بررسی میزان کنترل پذیری تنه حین آزمون های ردگیری هدف در افراد سالم در وضعیت ایستاده مستقیم

بهبود ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از روش چند دقتی ترکیبی

پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi

تأثیر اولتراسوند بر سرعت ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در موش صحرایی بر اساس شاخص رفتاری و موج compound muscle action potential

تحلیل اکوستیکی واگه های زبان فارسی و مقایسه آنها در بزرگسالان و کودکان

تشخیص کمخونی قلبی با استفاده از تحلیل تغییرات سگمنت ST، موج T و تحلیل تغییرات ضربان بوسیله شبکه های عصبی احتمالی

تشخیص ناهنجاری های صوتی با بهره گیری از اطلاعات دینامیکی ویژگی ها

تصویربرداری پارامتر غیرخطی بودن در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU

تعیین بهترین زاویه پلاریزاسیون برای تصویربرداری از ضایعات رنگدانه ای پوست به منظور تشخیص خودکار ضایعات سرطانی ملانوما

تفکیک ضایعات رنگدانه ای پوست با استفاده از ترکیب طبقه بندها

ردیابی چند سلول با ظاهر غیر یکپارچه و متغیر با زمان با استفاده از نرم کننده سورتمه ای، ضریب همبستگی و فیلتر ذره ای Rao-Blackwellized

روشی نو برای اندازه گیری سختی فعال در مفصل مچ دست انسان

ساخت شبکه های در هم نفوذ کننده کیتوسان و ژلاتین با N ایزوپروپیل اکریل آمید

شبکه های عصبی مصنوعی با مقادیر مختلط برای کاربردهای تشخیصی در پزشکی: ارائه دو تابع جدید فعال ساز

شبیه سازی انسداد هدایت الکتریکی عصب بوسیله ی جریان متناوب فرکانس بالا بر پایه ی مدل CRRSS

طبقه بندی سیگنال های EEG افراد وابسته به الکل از افراد سالم بر مبنای تبدیل ویولت و روش انتخاب ویژگی جلوسو

طبقه بندی صداهای قلبی با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی MLP

طراحی عملگر رباتیکی ابزار لاپاروسکوپی با قابلیت اندازه گیری نیرو

طراحی و ساخت سیستم طیف سنجی مادون قرمز برای مونیتورینگ فعالیت مغزی

طراحی و ساخت وسیله آزمایشگاهی جهت بررسی اثر پیچش استخوان تیبیا بر روی سطح تماس و فشار وارد بر مفصل تیبیوفمورال زانوی جسد در حالت ایستاده

طراحی و ساخت یک واسط انسان-کامپیوتر مبتنی بر سیگنال الکتریکی چشم جهت بیان منظور در افراد ناتوان جسمی- حرکتی

طراحی و شبیه سازی عملگر انتهایی سامانه ی جراحی رباتیک با حداقل آسیب

فشرده سازی تصاویر اولتراسوند پزشکی بر مبنای ارسال تصویر خطا در نواحی مورد علاقه

کنترل بی درنگ حرکت پیوسته دست برای رسیدن به یک شئ :بهبود کارائی سیستم با انتخاب ویژگی مبتنی بر اطلاعات متقابل

کنترل یک سیستم عضله – مفصل مبتنی بر مدل معکوس با استفاده از شبکه عصبی آشوبگونه

کنتل تطبیقی فازی- لغزشی حرکت مفصل زانوی رت با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی درون- عضلانی

گسترش پهنای باند گفتار باند باریک بر اساس لگاریتم انرژی فیلتر بانک

مدل اصلاح شده شبکه عصبی احتمالی لگاریتمی- خطی بازگشتی و کاربرد آن در تشخیص پزشکی

مدل سازی اثر لیزر بر بافت کبد با روش المان محدود با دو لیزر نئودیمیم یاگ و دیود لیزر

مدل سازی تغییر شکل گلبول قرمز در یک میکرو کانال با استفاده از روش بولتزمن

مدلسازی ویروس درمانی با استفاده از تئوری بازی ها

مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر برحرکت دودیشکل میزنای در یک مجرای بیولوژیکی

ناحیه بندی تصاویر MRI مغزی با استفاده از الگوریتم سطوح همتراز ناحیه ای مبتنی برمدل مارکوف و اصلاح بایاس

ناحیه بندی تصاویر غیرمستقیم عنبیه

یک سیستم بهبود یافته بی درنگ واسط مغز کامپیوتر مبتنی بر سیگنال P300: انتخاب ویژگی با استفاده از اطلاعات متقابل

مقالات انگلیسی

A computational study to evaluate the mechanism of selectivity in interferential current therapy

A Data Mining Approach to Fistula Surgery Failure Analysis in Hemodialysis Patients

A Finite Element Model of Trunk with Muscles by Both Active and Passive Contractions

A Fuzzy Classification System based on Memetic Algorithm for Cancer Disease Diagnosis

A Mathematical Model of Arm Movement during Rhythmic Motor Activity

A Mixture of Modular Structures to Describe Human Motor Planning Level: A New Perspective Based On Motor Decomposition

A New Custom Designed Cleft Lip and Palate Implant Based on MARP

A New Method Based on EMD and LZ Complexity Algorithms for Discrimination of Mental Tasks

A New Seizure Prediction Method Based on Return Map

A Novel Breast Mass Diagnosis System based on Zernike Moments as Shape and Density Descriptors

A Novel Method for Centromere and Length Detection in Microscopic Images of Human Chromosomes

A Special-Purpose Embedded Controller for an Implantable Spinal Cord Stimulation System

An Experimental Study of Blood Flow in a Model of Coronary Artery with Single and Double Stenoses

An Expert System Working Upon an Ensemble PSO-Based Approach for Diagnosis of Coronary Artery Disease

An Investigation of a Research Project Innovative Seating Systems

Analysis of Complexity Features of Dermatological Images, Effective Tool for Automated Diagnosis of Melanoma

Analytical Studies on Volume Determination of Leg Ulcer using Laser Triangulation and Structured Light Data Acquisition Techniques

Analytical Study on the Turbaulent shear-induced hemolysis and platelet activation downstream of mechanical heart valves

Antibacterial Ag/SiO2 Thin Film on Glazed Ceramic Tiles Prepared by Sol-gel Method

Automatic Recognition and Separation of Touching and Overlapping Chromosomes

Biphasic (Poroviscoelastic) Investigation Of Lumbar Disc By Axisymmetric Finite Element Model

Blood Flow Pattern in a Coronary Bypass with Moderate Stenosis

Chitosan-surface modified poly(lactide-co-glycolide) nanoparticles as an effective drug delivery system

Comparison of the Viscoelastic Creep Behavior of Spine Different Regions by Using Finite Element Method

Computational investigation of sulphate diffusion into the dog disc

Concealed Face Recognition Analysis Based on Recurrence Plots

Contribution of BK Channels in the firing activity of Purkinje Cells

Controlling Atrial Fibrillation Using Cohen’s Model

CWLA: A Novel Cognitive Classifier for Breast Mass Diagnosis

Deriving a Closed Form of Equations of Motion of Musculoskeletal System of Human Body: Using Lagrangian Dynamics

Detection and Separation of Chirp Echoes in Coded Excitation Ultrasound Imaging Using Fractional Fourier Transform

Determination of the Optimum Objective Function for Evaluating Optimal Body and Barbell Trajectories of Snatch Weightlifting via Genetic Algorithm Optimization

Developing a Stimulator and an Interface for FES-Cycling Rehabilitation System

Dynamic Signature Verification Based on DCT of Local Features

Evaluation of Cepstral Analysis of EHG Signals to Prediction of Preterm Labor

Evaluation of Functional Connectivity in Control and ADHD Subjects by Generalized Canonical Correlation and Probabilistic Independent Component Analysis

Fuzzy Reconstruction of Cluster-Based Missing Features Method for Robust Speech Recognition

Information evaluation and classification of scaling exponents of EEG signals corresponding to visual perception, mental imagery & mental rest for artists and non-artists

Lempel-Ziv Complexity Criteria for Nonlinear Analysis of Gait in Patients with Parkinson’s Disease

Low Contrast Sperm Detection and Tracking by Watershed Algorithm and Particle Filter

Mental Stress Detection Using Physiological Signals Based on Soft Computing Techniques

Modeling and Vibration Response Analysis of a Human Skull System with a Viscoelastic Nature

Multi-layered nature of the wall of the carotid-artery bifurcation on hemodynamic and mechanical stress and strain

Musculoskeletal analysis of sit-to-stand maneuver in order to compare the various standing up strategies

Numerical Simulation of the 3 Dimensional Heated Necrosis Element under HIFU Transducer

Numerical Simulation of Transitional Blood Flow in Large Arteries

Quantitative Evaluation of Spasticity at the Elbow of Stroke Patients

Retinal Vessel Tortuosity Evaluation via Circular Hough Transform

Segmentation of Speech into Syllable Units using Fuzzy Smoothed Short Term Energy Contour

Separating the random murmur component of the phonocardiogram from the underlying deterministic heart sounds Applied to Digital Subtraction Phonocardiography (DSP)

Sit-to-Stand or Stand-to-Sit: Which Movement Can Classify Better Parkinsonian Patients From HealthyElderly Subjects?

Spectral Characteristics Assessment in Recognition of Drivers’ Drowsiness Using Statistical Tests

SVM-based Diagnosis of the Alzheimer’s Disease using 18FFDG PET with Fisher Discriminant Rate

Synthesises, characterization and Comparative study of bone regeneration on nano hydroxyapatite and hydroxyapatite/chitosan nanocomposite in rat

The Application of Empirical Mode Decomposition in Elimination of ECG contamination from EMG signals

The Biomechanical Investigation of Cervical Spine Injury in Case of Vehicle Crash Using Finite-Element Approach

The New Post Processing Method for Self-Paced BCI System

The Role of Instantaneous Relations in the Estimation of BrainEffective Connectivity and a Modified Measure

Three Dimensional Strain Measurement by Image Registration Technique

Threshold Based Lossy Compression of Medical Ultrasound Images Using Contourlet Transform

Voice Analysis for Detecting Parkinson’s Disease Using Genetic Algorithm and KNN Classification Method

Voxel Based Treatment Prediction Using Diffusion Anisotropy Indices and Spatial Information in Glioblastoma Multiform Tumor

نام فایل: مقالات هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران – سال ۱۳۹۰

دانلود فایل: پارت اول | پارت دوم | پارت سوم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0