نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب کشاورزی ارگانیک

دسته بندی :کتاب های کشاورزی و فضای سبز 4 فروردین 1397 نواندیشان 2701
کتاب کشاورزی ارگانیک

کتاب کشاورزی ارگانیک نوشته ن. لامپکین توسط دکتر عوض کوچکی، مهندس علیرضا نخ فروش و مهندس حامد ظریف کتابی ترجمه شده است که در سال ۱۳۷۶ به چاپ رسیده و فایل PDF آن را در ۳۵۲ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب کتاب کشاورزی ارگانیک :

فصل اول: کشاورزی ارگانیک ، سیمای کشاورزی در آینده

 • کشاورزی ارگانیک چیست؟
 • چرا کشاورزی ارگانیک؟
 • کشاورزان ارگانیک چه کسانی هستند؟
 • جنبش کشاورزی ارگانیک
همچنین بخوانید: کشـاورزی ارگانیک چیست؟

فصل دوم: خاک زنده

 • کیفیت خاک خوب
 • جریان مواد و انرژی، در اکوسیستم های خاک
 • بیولوژی خاک
 • مبانی فیزیکی خاک
 • ساختمان خاک
 • نقش کرم های خاکی، در ساختمان خاک
 • نقش سایر موجودات زنده در ساختمان خاک
 • ارزیابی خاک
 • مدیریت خاک
 • زهکشی خاک
 • شخم
 • برگرداندن کاه و کلش به خاک
 • خلاصه ای از اصول و روش های کشاورزی ارگانیک

فصل سوم: تغذیه گیاهی

 • چرخه عناصر غذایی
 • نقش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
 • نقش فعالیت های بیولوژیکی خاک
 • نقش مواد آلی خاک
 • نقش ریشه ها
 • نقش مخلوط های بقولات و علف های چمنی
 • عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان
 • ازت
 • چرخه ازت
 • آب شویی نیترات
 • دی نیتریفیکاسیون
 • جذب ازت توسط گیاهان
 • منابع ازت
 • اتمسفر
 • تثبیت بیولوژیکی
 • عملیات خاک ورزی
 • کودهای دامی
 • بقایای گیاهی و کودهای سبز
 • بررسی کلی
 • پتاسیم
 • علائم کمبود
 • فراهمی پتاسیم
 • آب شویی
 • برداشت محصول
 • منابع پتاسیم
 • فسفر
 • نقش میکوریزا
 • برداشت فسفر از خاک و تلفات آن
 • عرضه فسفر
 • کلسیم
 • سایر عناصر غذایی
 • خاکه سنگها
 • بررسی کلی
 • توازن عناصر غذایی

فصل چهارم: کودهای دامی و بقایای آلی

 • نقش دام در سیستم های ارگانیک
 • اصول کلی دامداری ارگانیگ
 • غذا و تغذیه
 • روش نگهدای دام در سیستم های ارگانیک
 • کودهای دامی و بقایای آلی
 • کود بستر دام
 • محتوای عناصر غذایی
 • فراهمی ازت
 • تلفات ازت
 • مواد سمی
 • مدیریت کود بستر دام
 • پخش کود تازه در سطح خاک
 • کود انبار شده (پوسیده)
 • کود سرد
 • کود گرم
 • کمپوست
 • مقایسه روش های مختلف تهیه و نگهداری کود
 • روش صحیح تهیه کمپوست
 • مواد خام، رطوبت و تهویه
 • ساختمان توده کود
 • مواد افزودنی به کمپوست
 • انواع پوشش
 • مرحله رسیدگی
 • آلودگی حاصل از کودهای دامی
 • کود مایع و مدفوع آبکی
 • میزان تلفات و فراهمی ازت
 • مشکلات آلودگی
 • روش های ذخیره سازی مدفوع آبکی
 • تهویه مدفوع آبکی
 • جداسازی کود مایع از مدفوع آبکی
 • کمپوست مدفوع آبکی، همراه با کاه و کلش
 • تولید گاز متان، در شرایط بی هوازی
 • کودهای آلی خریداری شده از منابع خارجی
 • استفاده از فاضلاب شهری
 • سایر کودهای آلی و معدنی
 • تهیه کمپوست از زباله های خانگی
همچنین بخوانید: کودهای دامی

فصل پنجم: تنظیم تناوب برای سیستم های ارگانیک

 • تاریخچه
 • اهمیت تناوب
 • خستگی زمین و حاصل خیزی خاک
 • علف های هرز، آفات و بیماری ها
 • تنوع، تناوب و کشت های چندمحصولی
 • تنظیم تتاوب
 • محصولات نقدینگی
 • غلات
 • گندم
 • جو
 • یولاف
 • چاودار
 • تریتیکاله
 • ذرت
 • دانه های روغنی کلزا
 • بزرک
 • حبوبات
 • لوبیا
 • انواع دیگر حبوبات
 • نخود سبز
 • کشت مخلوط غلات و حبوبات
 • لوپن
 • گیاهان ریشه ای و سبزیجات
 • سیب زمینی
 • چغندر قند
 • سبزیجات
 • گیاهان علوفه ای
 • نقش بقولات در مخلوط های علوفه ای
 • شبدر قرمز
 • یونجه
 • بقولات علوفه ای دیگر
 • سایر محصولات علوفه ای
 • کود سبز
 • نمونه هایی از تناوب های مناسب برای مزارع ارگانیک
 • تناوب های مورد استفاده در سیستم های مستقل از پرورش دام
 • تناوب های مورد استفاده در سیستم های کشاورزی جایگزین
 • تناوب های مورد استفاده در باغ ها
 • تخصیص بهینه کودهای آلی به محصولات تناوب
 • توازن عناصر غذایی

فصل ششم: مدیریت علف های هرز

 • روش نوین برای کنترل علف های هرز
 • ماهیت علف های هرز
 • مضرات علف های هرز
 • مزایای علف های هرز
 • هدف از کنترل علف های هرز
 • اکولوژی علف های هرز
 • مشخصه های علف های هرز
 • قدرت رقابت علف های هرز
 • ترکیب جوامع علف های هرز
 • آللوپاتی
 • تولیدمثل و پراکنش علف های هرز
 • انتشار و جوانه زنی بذور علف های هرز
 • جوانه زنی فصلی
 • تولیدمثل رویشی
 • ساقه خزنده
 • گیاهان دارای ریشه خزنده
 • گیاهان دارای ریشه راست
 • نقش مدیریت عوامل محیطی، در کنترل علف های هرز
 • عملیات زراعی
 • شرایط خاک
 • تناوب
 • عملیات شخم و کاشت
 • افزایش قدرت رقابت گیاهان زراعی
 • جلوگیری از پراکنش بذر علف های هرز
 • کنترل بیولوژیک علف های هرز
 • کنترل مستقیم حرارتی و مکانیکی علف های هرز
 • غلات
 • محصولات ردیفی
 • شعله افکنها
 • قبل از سبز شدن
 • پس از سبز شدن
 • قبل از برداشت
 • پیشگیری
 • مشکلات ناشی از علف های هرز مهم و کنترل آنها
 • خارلته
 • دم روباهی
 • ترشک ها
 • سرخس ها
 • بررسی کلی

فصل هفتم: کنترل آفات و بیماری ها

 • آیا آفت کش ها بیشتر یک مصیبتند یا یک موهبت
 • آفت کش ها و ظهور مشکلات جدید برای زارعین
 • راه حل ارگانیکی مبارزه با آفات
 • کنترل آفات و بیماری ها
 • سموم شیمیایی
 • کودهای معدنی
 • کاربرد کودهای آلی در جهت بهبود فعالیت بیولوژیکی خاک
 • استفاده از کمپوست و عصاره آن در کنترل بیماری
 • روش های پیشرفته تر در کنترل بیماری ها
 • تک کشتی، تنوع و ثبات
 • کنترل اکولوژیکی آفات و بیماری ها
 • شرایط مطلوب محیطی
 • تنوع در بعد زمانی
 • تناوب
 • تغییر تاریخ کاشت و برداشت
 • تنوع در بعد مکانی
 • کشت مخلوط ارقام مختلف
 • کشت مخلوط
 • توسعه زیستگاه های آفات، جهت کنترل آنها
 • تغییر در رفتار و بهره گیری از گیاهان تله و کودهای سبز
 • مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها
 • ارقام مقاوم
 • عصاره های گیاهی
 • ترکیبات مجاز شیمیایی و معدنی
 • کنترل بیولوژیکی
 • کنترل مکانیکی
 • مشکلات ناشی از بیماری های خاص
 • بیماری های سبزیجات
 • بادزدگی
 • بیماری های دیگر
 • بیماری های بقولات
 • بیماری های غلات
 • پاخوره
 • بیماری های بذرزاد
 • مشکلات ناشی از آفات خاص
 • آفات سبزیجات
 • مگس هویج
 • مگس ریشه کلم و شلغم
 • کک برگی
 • کرم مفتولی
 • نماتدها
 • کرم های برگخوار و ساقه خوار
 • حلزون ها
 • سوسک کلرادوی سیب زمینی
 • آفات علف های چمنی، غلات و حبوبات
 • شته ها
 • مگس تیپولا
 • مگس گندم
 • مگس ساقه خوار گندم
 • نماتد غلات
 • آفات انباری

فصل هشتم: چمنزارها و محصولات علوفه ای

 • چمنزار
 • ترکیب گونه ای مخلوط علوفه ای علف های چمنی و شبدر
 • علف های چمنی
 • شبدر سفید
 • مخلوط علوفه ای
 • علف های غیرچمنی
 • کاشت و استقرار مخلوط های علوفه ای
 • مدیریت چمنزارهای مخلوط علف چمنی و شبدر
 • عملیات فیزیکی
 • خاک ورزی لایه زیرسطحی خاک در چمنزار
 • مدیریت چرا
 • سیستم های چرا
 • ارتفاع چرا
 • چراگاه های دایمی
 • ذخیره سازی علوفه
 • مخلوط های علوفه ای جهت ذخیره سازی
 • یونجه
 • شبدر قرمز
 • کاربرد کودهای آلی در چمنزار
 • کنترل علف های هرز در چمنزار
 • محصولات علوفه ای
 • چغندر علوفه ای
 • سایر محصولات علوفه ای تیره شب بو
 • غلات علوفه ای
 • چاودار علوفه ای
 • غلات علوفه ای دیگر

فصل نهم: انتقال به سیستم های ارگانیک

 • برنامه ریزی برای انتقال
 • سرمایه گذاری در بخش دامی برنامه انتقال
 • مشکلات مالی در طی دوره انتقال
 • یک مزرعه ۳۲ هکتاری با گاوهای شیری

فصل دهم: سایر مشکلات

 • کیفیت مواد غذایی ارگانیک
 • تعریف کیفیت مواد غذایی
 • کیفیت ظاهری
 • وضع ظاهری
 • طعم ماده غذایی
 • برتری تکنولوژی
 • کیفیت انباری و وضعیت محصول پس از برداشت
 • کیفیت تغذیه ای
 • بقایای آفت کشها
 • نیترات در سبزیجات
 • سایر سموم و آلاینده ها
 • ترکیبات معدنی و ویتامین ها
 • روش های جدید در ارزیابی جامع کیفیت
 • بررسی کلی
 • اثرات محیطی کشاورزی ارگانیک
 • سیستم های کشاورزی و تنوع اکولوژیکی
 • تأثیر عملیات کشاورزی بر منابع آب
 • تأثیر آفت کشها بر محیط زیست
 • انواع دیگر آلودگی
 • پایداری
 • منابع غیرقابل تجدید
 • انرژی های فسیلی
 • کشاورزی ارگانیک در کشورهای در حال توسعه
 • کاربرد روش های اکولوژیک در توسعه کشاورزی
 • کشاورزی ارگانیک و سیاست های کشاورزی
 • نقش کشاورزی ارگانیک در حل مشکلات
 • توزیع ناعادلانه درآمدها
 • استفاده از نیروی انسانی و استخدام روستاییان
 • نتیجه

جهت رعایت حقوق ناشر، نسخه کامل کتاب را می توانید از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایید.

منبع: نواندیشان
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. کتاب کشاورزی ارگانیک گفته؛
  21:02 1398/03/04

  خیلی عالی بود دستتون درد نکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0