جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی الکتریکی

بازدید: 4395 بازدید
جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی الکتریکی

جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی الکتریکی توسط موسسه سراج تبریز در ۱۴ فصل و یک ضمیمه شامل تمرینات درس طراحی خطوط انتقال الکتریکی تهیه شده است که از لینک داده شده می توانید آن را دانلود نمایید.

فهرست مطالب جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی الکتریکی :

فصل ۱ : مبانی اولیه خطوط انتقال

فصل ۲ : تعاریف و اصطلاحات

فصل ۳ : انتخاب سطح ولتاژ انتقال

فصل ۴ : هادی های متداول در خطوط انتقال نیرو

فصل ۵ : پارامترهای خطوط انتقال نیرو

فصل ۶ : جریان مجاز هادی های خطوط انتقال نیرو

فصل ۷ : تلفات الکتریکی در خطوط انتقال نیرو

فصل ۸ : پدیده کرونا در خطوط انتقال نیرو

فصل ۹ : مسیر یابی خطوط انتقال نیرو

فصل ۱۰ : انتخاب سیم محافظ

فصل ۱۱ : انتخاب برج و محاسبات بارگذاری

فصل ۱۲ : انتخاب شرایط بارگذاری به کمک آمار هواشناسی منطقه

فصل ۱۳ : برجهای انتقال نیرو

فصل ۱۴ : مقره های خطوط انتقال نیرو

نام فایل:جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی الکتریکی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب