طرح جامع لواسان ۱۳۹۴

بازدید: 3663 بازدید
طرح جامع لواسان

طرح جامع لواسان در سال ۱۳۹۴ توسط مهندسین مشاور همکار پارس بوم در سه جلد سند اصلی طرح، گزارش پیشنهادی و ضوابط و مقررات تهیه شده است که فایل PDF این سه جلد را از لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب طرح جامع لواسان :

جلد اول: سند اصلی طرح جامع

 • چشم انداز توسعه شهر
 • اهداف طرح
 • راهبردهای توسعه شهر
 • جمعیت شهر
 • محدوده شهر
 • حریم
 • سازمان فضایی شهر و نحوه استفاده اراضی
 • ضوابط و مقررات ساخت و ساز نحوه استفاده از اراضی
 • طرح های موضوعی- موضعی توسعه و عمران شهری لواسان
 • اساس طرح جامع و آستانه مغایرتهای اساسی
 • آلبوم نقشه ها
 • پیوست
 • دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری

جلد دوم: گزارش پیشنهادی

تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن

 • تهیه طرح و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • تهیه طرح توسعه و عمران شهر(طرح توسعه کالبدی شهر)
 • تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر

جلد سوم: گزارش ضوابط و مقررات

 • مقدمه
 • ضوابط و مقررات عام در محدوده شهر لواسان
 • ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در محدوده شهر
 • ضوابط و مقررات سیماو منظر شهری
 • ضوابط و مقررات زیست محیطی
 • ضوابط و مقررات عبور و مرور معلولین جسمی و حرکتی
 • ضوابط و مقررات همجواری ها
 • ضوابط و مقررات ساختمانی در ارتباط با حرکات فعال زمین و زلزله
 • ضوابط و مقررات در ارتباط با پدافند غیر عامل
 • ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساختوساز در حریم شهر لواسان
 • اساس طرح جامع و آستانه مغایرتهای اساسی
 • پیوستها

نام فایل:طرح جامع لواسان ۱۳۹۴

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب