نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شاخص های پیاده راه مطلوب

دسته بندی :مقالات شهرسازی 26 مهر 1396 پریمان بوستانی 4854
شاخص های پیاده راه

امروزه با توجه به تلاش هایی که در جهت تحقق مفاهیمی همچون حمل و نقل پایدار در شهر ها صورت می گیرد، پرداختن به فضاهای شهری مانند پیاده راه ها که می توان روش های حمل و نقل غیر موتوری را در آنها به بهترین نحو اجرا نمود از ملزومات تحقق این هدف هستند. اما به منظور آشنایی بیشتر با پیاده راه ، بررسی تجارب پیاده راه سازی در خارج و داخل کشور و در نهایت دستیابی به شاخص های پیاده راه مطلوب مورد توجه قرار میگیرد.

میدان ایپک در تبریز

ابتدا باید معنا و مفهوم پیاده راه بصورت دقیق و کاملا علمی استخراج می گردید، بنابراین با استفاده از منابع موجود تعریف درستی از خیابان،پیاده راه، حمل و نقل پایدار و غیر موتوری مطرح می گردد.

پیاده راه کپنهاگ دانمارکاشتروگت در کپنهاگ دارنمارک

(جدول ۱: فضاهای شهری)،(مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۶)

ردیف فضای شهری تعریف
۱ خیابان خیابان های شهری مکان هایی هستند که تعاملات اجتماعی و جنب و جوش شهری در آنها به حداکثر کمی و کیفی خود رسیده و سرشار از رویدادهای متعدد و متنوع اند. .

( آیین نامه راه های شهری وزارت راه و شهرسازی،۱۰:۱۳۷۵)

۲ پیاده راه پیاده راه ها، معابری با بالاترین حد نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقلیه موتوری تنها به منظور سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می شود.( همان،۱۰)
۳ حمل و نقل پایدار حمل و نقل پایدار به این معناست که باید مشکل را به گونه ای حل کنیم تا این عارضه بار دیگر در سال های آتی باز نگردد. .( معینی،۴:۱۳۸۱)
۴ حمل و نقل غیر موتوری پیاده روی و دوچرخه سواری روش های پایدار حمل  و نقل هستند. همه سفرها چه کوتاه و چه طولانی همراه با پیاده روی هستند.( همان،۴)

شاخص های پیاده راهمسیر میراث در احمدآباد هندوستان

با توجه به جدول فوق مسیرهای پیاده(پیاده راه ها)، از زیرمجموعه های حمل و نقل غیر موتوری می باشند که گسترش و افزایش استفاده از آنها باعث تحقق هدف رسیدن به حمل و نقل پایدار می باشد. بنابراین ایجاد پیاده راه ها یکی از راه های رسیدن به حمل و نقل پایدار می باشد و می تواند نقش مهمی در راستای بهبود شرایط حمل و نقلی در شهرها ایفا کند.

پیاده راه essen آلمانخیابان های لیمبکر و کتویگر در اسن آلمان

تجربیات خارجی و داخلی پیاده راه :

همواره بررسی نمونه ها و طرح های اجرا شده در موارد مختلف از جمله پیاده راه، دید بسیار خوب و همه جانبه ای را ارائه می کند تا با ویژگی ها و خصوصیات نمونه های مختلف اجرا شده و ارزیابی آنها به شاخص ها و مؤلفه های تأثیرگذاری برای ارزیابی نمونه مورد مطالعه دست پیدا کرد. در جدول زیر ضمن معرفی برخی نمونه های پیاده راه، اعم از داخلی و خارجی، سعی شده تا با مراحل ساخت و احداث آنها و هم چنین ویژگی های جغرافیایی، کالبدی و اقتصادی آنها به شاخص های مطلوب دست پیدا کرد.

پیاده راه بوستون آمریکاپیاده راه آزادی در بوستون آمریکا

(جدول۲: مقایسه پیاده راه های داخل و خارج از کشور)،(مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۶)

ردیف نام شهر/ کشور عنوان / موقعیت محدوده پیاده در شهر ویژگی های برنامه ریزی / طراحی
۱ اسن[۱] / آلمان خیابان های لیمبکر و کتویگر/ مرکز شهر انجام تغییرات تدریجی در طی۳۰ سال، ایجاد تعداد بسیار زیاد پارکینگ ها و ایستگاه های حمل و نقل عمومی و افزایش روز افزون آنها،کاربریهای مختلط در کتویگر، شب مردگی در لیمبکر به دلیل عدم وجود کاربریهای سرگرمی
۲ کپنهاگ[۳]/دانمارک اشتروگت[۲]/مرکز شهر افزایش ۶ برابری فضاهای پیاده مرکز شهری در طی ۴۰ سال،اجرای برنامه ۱۰ مرحله ای و همه جانبه نگر جهت گسترش پیاده مداری و افزایش کیفیت زندگی
۳ گلاسکو[۴]/اسکاتلند بوچانان/ مرکز شهر قوت: مرکز خرید- تئاتر خیابانی – بزرگ‌ترین تفرجگاه گلاسکو – مرکز خرید بزرگ، یک موزه و یک کتابخانه
۴ بوستون[۵]/آمریکا پیاده راه آزادی / مرکز شهر دو طرف با ساختمان‌های تجاری-شبیه به سبزه‌میدان رشت

درخت و فضای سبز و به‌کارگیری خلاقانه گل – استفاده از نیمکت‌های چوبی در دو طرف درختان

۵ احمدآباد/هندوستان مسیر میراث/مرکز شهر حفاظت از عناصر تاریخی فرهنگی شهر(پل ها،محلات،مساجد،معابد…)طراحی ایده مسیر به جای عناصر کالبدی، افزایش توجه به بناهای با ارزش
۶ تهران/ایران کوچه مروی/مرکز شهر اجرا با مشارکت کسبه، پیش بینی کانال تاسیساتی با هماهنگی ارگانهای ذینفع، توجه به تمامی ابعاد کف و بدنه ها، افزایش ارزش اقتصادی املاک پس از اجرا
۷ تهران/ایران خیابان سپهسالار/مرکز شهر پیشینه تاریخی و طول کم خیابان،کاربریهای تجاری مناسب،کفسازی مناسب و توجه به جزییات اجرایی، مشکلاتی در اجرا به واسطه عدم همکاری مغازه داران
۸ تبریز/ ایران میدان ایپک/مرکز شهر ارزش تاریخی و معماری و موقعیت مناسب شهری، تامین نیازهای فضایی عمومی در یکی از نقاط پرتراکم شهر و روان‌سازی حرکت پیاده و سواره، از جمله اقدامات اخیر برای تکمیل این میدان بزرگ:

۱-احداث فرش سنگی ۲-ایجاد فضای سبز و آبنما در وسط میدان

۹ تبریز/ ایران خیابان تربیت/مرکز شهر پیش بینی پارکینگ طبقاتی،طراحی مارپیچ فضای سبز مخل دسترسی سریع اضطراری به محدوده،کاربریهای مختلط ولی ناهمساز، نصب نامناسب نیمکتها
۱۰ مشهد/ایران خیابان جنت /بافت میانی شهر قوت: وجود باغ ملی در حاشیه آن، سینما و هتل و چند کافه معروف، عرض کم و تراکم مراکز تجاری عمده شهر

ضعف: اغتشاش در نماهای محور و نبودن ارتباط کافی بین نماهای مجاور، عدم توجه به هویت و اقلیم منطقه در طراحی مبلمان موجود، مکان یابی نامناسب مبلمان شهری، عدم تناسب در ارتفاع ابنیه موجود از یک تا چند طبقه،…

خیابان سپهسالار در تهران

هدف اصلی این گزارش، رسیدن به شاخص های ارزیابی پیاده راه است که با توجه به بررسی تغییر نگرش ها و دیدگاه های مربوط به پیاده راه ها و معرفی و ارزیابی نمونه های پیاده راه در داخل و خارج کشور در نهایت شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی در جدول زیر به نمایش درآمده اند.

بوچانان در گلاسکو اسکاتلند

(جدول ۳: شاخص های ارزیابی پیاده راه)،(ماخذ: نگارنده، ۱۳۹۶)

ابعاد ارزیابی شاخص های ارزیابی
کالبدی ۱:طراحی مناسب سطوح و کفسازی                   ۵:آبنماها

۲:ویژگی های معماری و المان ها                      ۶:آثار هنری

۳:نورپردازی مناسب

۴:پوشش گیاهی و فضای سبز

اقتصادی ۱:به حداکثر رساندن تنوع کاربری ها در محدوده پیاده

۲:ایجاد بنگاه های تجاری مناسب

۳:مقایسه میزان درآمد فعالان اقتصادی محدوده قبل و بعد از اجرای طرح

۴:همجواری کاربری ها و ایجاد کاربری های جاذب جمعیت در مجاورت پیاده راه

۵:وجود خرده فروشی های فعال و گوناگون در طول مسیر پیاده راه

۶:وجود فعالیت های شبانه روزی

اجتماعی ۱:ایجاد سرزندگی(پویایی اجتماعی)

۲:امنیت

۳:مشارکت اجتماعی

۴:حس تعلق

۵:ایجاد مکان های عمومی جهت گردهمایی و بالا بردن سطح تعاملات فرهنگی و هنری و اجتماعی

زیست محیطی ۱:توجه به ویژگی های طبیعی و اقلیمی محدوده

۲:وضعیت پوشش گیاهی و فضای سبز محدوده

۳:محافظت از عابران پیاده در برابر شرایط مختلف آب و هوایی

۴:وضعیت نظافت و آراستگی محیط

ترافیکی ۱:ظرفیت سنجی معابر

۲:دسترسی مناسب به پارکینگ

۳:دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی

۴:ایجاد مسیر های جایگزین جهت تقسیم بار ترافیکی وارده بر خیابان های اطراف

۵:پیوستگی معابر

۶:تغییر در مسیر سفرهای درون شهری

با توجه به این شاخص ها پیاده راه های کشور مورد ارزیابی قرار میگیرد و تمامی نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی خواهد شد.

پیاده راه کوچه مرویکوچه مروی در تهران

منابع: 

 • آیین نامه طراحی راه های شهری، ۱۳۷۵، بخش دهم، مسیرهای پیاده، وزارت مسکن و شهرسازی
 • معینی، سید محمد مهدی، ۱۳۸۵، افزایش قابلیت پیاده مداری گامی به سوی شهری انسانی تر، نشریه هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، شماره بیست و دوم

پی نوشت:

[۱]. Essen

[۲] .Ashtrvgt

[۳] .Copenhagen

[۴] Glasgow

[۵]. Boston

منبع: نواندیشان

پریمان بوستانی

اینجانب پریمان بوستانی دانشجوی ممتاز ترم آخر کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه گیلان،سردبیر بخش شهرسازی نشریه مانتره دانشگاه گیلان بوده و طی این سالها مقالاتی در زمینه حمل و نقل و ترافیک و همچنین پیاده مداری در کنفرانس های خارجی و داخلی ارائه داده و به زبان انگلیسی و نرم افزارهای مرتبط با رشته تحصیلی تسلط داشته و علاقه مند به موضوعات شهرسازی و تکنولوژی هستم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. رضا پنجه باش گفته؛
  21:03 1397/10/18

  ابا سلام پنجه باش هستم کارشناس ارشد طراحی شهری ،
  مطالعاتی در خصوص خیابانهای همه شمول دارم که برای اولین بار به ان پرداخته میشه در صورت ارتباط با شهر داریها جهت عملیاتی کردن موضوع در خدمتم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0