مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین

بازدید: 3034 بازدید
طراحی پارک پیاده راه خیام

پروژه مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین توسط مهندسین مشاور شهرسازی و معماری شهرآرا تهیه شده است. مطالعات پایه این پروژه را در ۱۱۶ صفحه به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام :

موقعیت زمین پیاده راه محور خیام

محدوده همسایگی و وسعت پروژه پیاده راه خیام
موقعیت زمین از نظر طرح تفضیلی
دید و منظر و جلوه های بصری، پوشش گیاهی
شیب عمومی

امکانات منطقه در تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز

دسترسیها و راههای ارتباطی
هماهنگی با ادارات و سازمانهای دولتی
شبکه آب و فاضلاب
شبکه برق
شبکه گاز
فیبر نوری
شبکه مخابرات

بررسی وضعیت زیست محیطی

ویژگیهای اقلیمی و آب و هوای منطقه
رهنمودهای طراحی با اقلیم
نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری

بررسی عناصر و مبلمان شهری

کف سازی معابر
جدولها و آبروهای هدایت آبهای سطحی
محل استراحت، نیمکت و سایبان و سازه ها
عناصر حفاظتی محیط زیست: سطل زباله، نرده حفاظت فضای سبز
عناصر حفاظتی: تیرک خیابانی، حصار و جایگاه دوچرخه
چراغهای روشنایی و نورپردازی
تعیین جهت و ارایه اطلاعات به شهروندان
نمادهای فرهنگی: تندیسها و سمبلها
نهر، آبنما و آبخوریها
گلدان و گلجای
وندالیسم

مطالعه، بررسی ، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه

نیازمندیهای استفاده کنندگان از محور خیام
دسته بندی فعالیتها در فضای شهری
شیوه ها و راهبردهای ساماندهی دستفروشان

مطالعات اجتماعی

دامنه یابی پروژه
مشخص کردن جمعیت دامنه تاثیر پروژه
مشخص کردن تعداد نمونه مطابق جدول دمورگان و روش کوکران
پرسشنامه مردم و مسوولین تایید شده توسط ناظر محترم پروژه
آزمون اولیه جهت ارزیابی روایی و پایایی
تدوین روش توزیع پرسشنامه
تدوین متغیرهای جمعیت شناختی مورد نیاز
تحلیل داده های جمع آوری شده
انجام آزمون نرمال بودن داده ها و فراوانی سوالات، آزمون همبستگی و تحلیل مسیر داده ها
آزمون رتبه بندی نیازهای فرهنگی و اجتماعی
تحلیل نهایی داده ها و ارایه نتایج و یافته ها
تدوین توصیه هایی برای تقویت آثار مثبت و کاستن از عوارض منفی

نام فایل:مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب