طرح جامع آمل | دانلود طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر آمل

بازدید: 5191 بازدید
طرح جامع آمل

طرح جامع آمل با عنوان طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر آمل توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران در سال ۱۳۷۹ تهیه شده است. فایل PDF این طرح را در چهار جلد با ورود به لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب طرح جامع آمل :

جلد اول طرح جامع آمل :

بخش اول – مطالعات منطقه ای و حوزه نفوذ

بررسی کلی منطقه ای

 • مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
 • اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و تاریخی منطقه
 • نحوه توزیع جمعیت در منطقه
 • وضع ارتباطات در منطقه
 • اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
 • برنامه های بخشی – منطقه ای و تعیین سهم شهر در برنامه های مزبور
 • آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر آمل

بررسی حوزه نفوذ شهر آمل

 • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
 • منابع طبیعی
 • تعداد و نحوه استقرار آبادی ها
 • وضع ارتباطات بین آبادی ها و شهر و سیستم حمل و نقل موجود
 • وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها
 • موقعیت و خصوصی مناطق و آثار باستانی
 • خصوصیات تاریخی و فرهنگی و اجتماعی
 • مشخصات جمعیتی (میزان و نحوه توزیع جمعیت شهری و روستایی و مهاجرت جمعیت)
 • خصوصیات اقتصادی
 • برنامه های عمرانی ملی و یا منطقه ای در زمینه رشد و توسعه

بخش دوم: بررسی های تاریخی – جغرافیایی – جمعیتی – اقتصادی

 • بررسی و شناخت شهر
 • شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر
 • بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
 • خصوصیات اجتماعی و جمعیتی شهر
 • خصوصیات اقتصادی شهر
 • بررسی امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر آمل

جلد دوم طرح جامع آمل :

بخش سوم: مجموعه مطالعات کالبدی

خصوصیات کالبدی شهر آمل

 • نحوه استفاده از اراضی
 • وضع کمی و کیفی تأسیسات (آموزشی، درمانی، ورزشی و …)
 • نحوه توزیع خدمات محله ای و گنجایش و شعاع کارکرد هریک از خدمات
 • بافت و سازمان فضایی شهر آمل
 • تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر
 • وضعیت کلی ساختمان های مسکونی در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح، کیفیت ساختمان و تجهیزات و تأسیسات بهداشتی
 • مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و مناطق مختلف آن
 • وضع مالکیت اراضی در شهر به تفکیک
 • وضع بناها و محوطه های تاریخی شهر آمل
 • موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تأسیسات شهری
 • وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری

بخش چهارم: تجزیه و تحلیل، استنتاج از بررسی ها، تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها و پیش بینی تحولات آینده

 • نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر آمل
 • تدوین سازمان فضایی و ایده کلی توسعه و نتایج مربوط به شهر

تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن

 • تهیه طرح ها و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • پیش بینی نیازهای آتی شهر
 • تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر
 • پیوست مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آمل

جلد سوم طرح جامع آمل :

بخش پنجم: مطالعات آمد و شد و ترابری شهری

بررسی نظام آمد و شد در شهر آمل

 • مقدمه
 • بررسی نقش ارتباطی شهر
 • ضریب معادل سواری
 • منطقه بندی شهر
 • بررسی ورودی های شهر
 • بررسی حجم ترافیک در محورهای مختلف ورودی شهر
 • حریم شبکه ارتباطی
 • بررسی حجم ترافیک معابر
 • بررسی ظرفیت شبکه ارتباطی
 • بررسی کییفیت ترافیک
 • بررسی جمعیت و تحولات آن
 • بررسی مطالعان مبدأ و مقصد
 • بررسی نوع وسائط رفت و آمد

تجزیه و تحلیل  و بررسی ساختار کلی نظام آمد و شد شهر آمل (شرایط موجود)

 • بررسی نظام موجود شبکه ارتباطی
 • بررسی عوامل موثر در شکل گیری شبکه موجود آمد و شد
 • بررسی مسائل کلی و تنگناهای موجود در نظام آمد و شد شهری

جلد چهارم طرح جامع آمل :

بخش ششم: مجموعه ضوابط و مقررات اجرایی

ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آمل

 • ویژگی های معماری و شهرسازی در طراحی محیط
 • ملاحظات اساسی
 • تعریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات
 • مقررات عمومی تفکیک و ساختمان
 • ضوابط تفکیک و احداث بنا

نام فایل:طرح جامع آمل | دانلود طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر آمل

دانلود فایل: جلد اول (پارت ۱) | جلد اول (پارت ۲) | جلد دوم (پارت ۱) | جلد دوم (پارت ۲) | جلد سوم | جلد چهارم (پارت ۱) | جلد چهارم (پارت ۲)

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب