دانلود طرح جامع میبد سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۶

بازدید: 4923 بازدید
طرح جامع میبد

طرح جامع میبد برای سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۶ رو به ترتیب در ۵ جلد و ۳ جلد تو این تاپیک با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

طرح جامع ۷۷ توسط مهندسین مشاور طرح و کاوش تهیه شده که در اینجا گزارش وضع موجود و مطالعات منطقه ای وضع موجود به همراه ۲ جلد گزارش پیشنهادات طرح و همچنین ضوابط و مقررات پیشنهادی برای دانلود قرار داده شده است که هر ۵ جلد رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

طرح جامع میبد در سال ۸۶ توسط مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه تهیه شده که شامل سه جلد مطالعات وضع موجود (بررسی منطقه، حوزه نفوذ، شناخت شهر)، تجزیه، تحلیل و استنتاج طرح و برنامه های پیشنهادی و ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع شهر میبد می باشد که این سه جلد را از لینک های زیر می توانید دانلود کنید.

جلدهای مربوط به طرح جامع میبد ۱۳۸۶:

جلد اول – مطالعات وضع موجود (بررسی منطقه، حوزه نفوذ، شناخت شهر)

فصل اول: بررسی منطقه

  • مسائل جغرافیایی و اقلیمی

فصل دوم: بررسی حوزه نفوذ

  • بررسی حوزه نفوذ

فصل سوم: شناخت شهر

  • بررسی و شناخت شهر

جلد دوم – تجزیه، تحلیل و استنتاج طرح و برنامه های پیشنهادی

فصل اول: تجزیه و تحلیل و استنتاج

  • نتایج مربوط به حوزه نفوذ
  • نتایج مربوط به شهر

فصل دوم: تهیه طرح و برنامه ها

  • تهیه طرح و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر (میبد)
  • تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)
  • تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر (میبد)

جلد سوم – ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع شهر میبد

تعاریف
محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر میبد
ضوابط و مقررات منطقه بندی عملکردهای شهری
ضوابط حوزه های فعالیتی در شهر
ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری
منطقه ساماندهی توسعه شهری
دستورالعمل اجرایی کنترل و هدایت سطوح خدمات شهری
ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در حریم شهر میبد
پیوست شماره ۱: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

نام فایل: طرح جامع میبد سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۶

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب