دانلود مقالات همایش در جستجوی شهر فردا

بازدید: 5130 بازدید
مقالات همایش در جستجوی شهر فردا

مجموعه مقالات همایش در جستجوی شهر فردا واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی – ایرانی که در ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۳۹۳ در تهران برگزار شد رو با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

فهرست مقالات همایش در جستجوی شهر فردا :

اسیب شناسی منظر شهری در بافتهای خودرو و بررسی تجارب جهانی در راستای ساماندهی منظر شهری در اینگونه مناطق (نمونه موردی شهرک پدر در کرمان)
ابعاد تکنولوژی اطلاعات در سبک و الگوهای زیستی شهر
احیای خوانایی در مبادی ورودی شهر ایرانی- اسلامی نمونه موردی: ورودی شمال غربی شهر تبریز
اذان و چگونگی تأثیر آن بر وحدت شهر اسلامی
ارائه راهکارهای طراحی در باززنده سازی کناره آب ها در جهت ارتقاء سیما ومنظرشهری
ارتقاء کیفیت حضورپذیری در خیابان های شهری با تأکید بر نفوذپذیری بر بافت پیرامونی (نمونه موردی: نظرشرقی اصفهان)
ارتقاء کیفیت های فضایی در فضاهای شهری با استفاده از ادراکات محیطی (بررسی عرصه های پیوند دهنده ی حرم مطهر رضوی به فضاهای شهری موجود در حوزه ی پیرامونی آن)
ارزش های شهر اسلامی : با تأکید بر ابعاد کالبدی ، زیبایی و ماهیت اجتماعی شهر اسلامی
ارزیابی کیفیات محیطی با توجه به توسعه محلات سنتی (TND) و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء ارزش محلات (نمونه موردی: محله انقلاب بجنورد)
ارزیابی مشارکت در مدیریت شهری تهران بر اساس اصول مدیریتی پیامبر اکرم (ص) در شهر مدینه
استفاده از منابع مشترک برای تحول پایدار فضاهای شهری (مطالعه موردی: محله در دشت اصفهان)
اصول طراحی فضای شهری پیاده مدار با تأکید بر پرسه زنی در فضای شهری
اصول و معیارهای طراحی مجتمع های آموزشی با رویکرد معماری پایدار (نمونه موردی: شهر شیراز)
اقتصاد منطقه ای و توسعه پایدار در شهرهای ساحلی
اقوام و ادیان و نقش آن در شکل گیری شهر اسلامی (بافت تاریخی شهر ارومیه)
امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در تأمین برق مدارس شهر اصفهان
انرژی های نو، راهکاری برای شهر سبز فردا
اولویت بندی اراضی ذخیره توسعه شهری تهران با بهره گیری از روش ارزیابی چند معیاری در محیط GIS (مطالعات موردی: حوزه مرکزی تهران)
اولویت بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان های استان مازندران با استفاده از تکنیک تاپسیس
اهمیت نشانه های اسلامی در جهت هویت بخشی به فضاهای شهری
بازاندیشی در نماهای شهری بعنوان عاملی تعیین کننده در تحقق زیباسازی شهرفردا
بازآفرینی مفهوم باغ ایرانی در توسعه منظر ایرانی- اسلامی شهر فردا
بازار، کهن الگوی فضای شهری فرهنگ مدار ایرانی در گذشته
بازبینی سکونتگاه های بومی با رویکرد هویت شهر اسلامی- ایرانی
بازخوانی الگوهای اقلیمی مسکن بومی کرمان به منظور طراحی بهینه مسکن معاصر
باز زنده سازی هویت تاریخی شهر و زیباسازی سیما و منظر شهری (نمونه موردی شاهزاده حسین (ع) قزوین)
بازشناسی مفهوم هویت در ساختار بصری و فضایی سیمای شهر اسلامی (نمونه مورد مطالعه: خیابان شیرازی شهر مشهد)
بازیابی هویت آرمان شهر ایرانی
بحران هویت در معماری با نگاهی بر معماری دیکانستراکشن
بررسی آرمانشهر در شاهنامه فردوسی
بررسی ارتباط ارتقاء کیفیت زندگی با میزان دستیابی به خدمات شهری؛ مطالعه موردی: محله کردآباداصفهان
بررسی امکان شکل گیری مدیریت واحد شهری در ایران (نمونه موردی: شهر ارومیه)
بررسی تأثیر الکترونیک شدن شهرها بر علم برنامه ریزی شهری و عملکرد برنامه ریزان شهری (اثبات ضرورت بازنگری در مأموریت برنامه ریزان شهری با تأکید بر کشور ایران)
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در رضایتمندی شغلی کارکنان بخش خصوصی شرکت های مهندسی مشاور بخش آب
بررسی تأثیر چینش کالبدی محیط بر ارتقای امنیت و کاهش جرائم شهری با تأکید بر رویکرد CPTED، (مطالعه موردی: محله قاسم آباد- زابل)
بررسی تأثیر خرده فرهنگ ها بر امنیت اجتماعی محله اکباتان
بررسی تأثیر دین و اعتقادات مذهبی بر ساختار کالبدی و طبیعی شهرهای تاریخی با تأکید بر رویکرد معنا شناختی
بررسی تاثیر متقابل شهر و کودکان کار وخیابان با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد
بررسی تأثیر معماری های کلان پیکر بر ارتقاء تصویر ذهنی
بررسی تاثیرات روانی بلند مرتبه سازی در سیمای بصری شهری
بررسی تحلیلی الگوی دسترسی در ساختار شهر اسلامی- ایرانی برای ارائه ضوابط دسترسی
بررسی تطبیقی اصول طراحی شهری پایدار با شاخص های ارتقاء هویت تاریخی- فرهنگی مجموعه های کهن شهی (نمونه موردی مجموعه گنجعلی خان کرمان)
بررسی تطبیقی عملکرد نظام شورایی در مدیریت شهری ایران و کشورهای توسعه یافته و ارائه الگوی مناسب عملکرد شورای شهر در ایران
بررسی جایگاه توسعه فرهنگی در توسعه پایدار شهری
بررسی جایگاه و نقش شرکت های دانش بنیان شهرسازی در نظام شهری
بررسی رابطه فضاهای مسکونی و حجم سبز از دید روان شناختی انسانی
بررسی راهکارهای بهبود حس تعلق به مکان در محیط های مسکونی با رویکردی به معماری سنتی ایرانی
بررسی زمینه های احیاء معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در دوره ی معاصر با بازخوانی مکتب اصفهان
بررسی شاخص های مؤثر در کارایی ایستگاه مترو برای ایجاد فضای مطلوب عمومی (نمونه موردی: ایستگاه مترو هفت تیر)
بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر آمار خودکشی در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه
بررسی عوامل تأثیر گذار بر اقلیم در زیستا شهر (Eco-City): مطالعه موردی بافت سنتی و مدرن در تبریز
بررسی عوامل فرافیزیکی در معماری اسلامی و فنگ شویی برای رسیدن به شهر فردا (مطالعه موردی: خانه ایرانی)
بررسی فضاهای شهری مطلوب برای برگزاری آئین ها (نمونه موردی: میدانها و صحن مساجد)
بررسی نقش سیستم آبیاری سنتی و باغات و اراضی کشاورزی در منظر شهر پایدار (مطالعه موردی شهر سمنان)
بررسی نقش فضاهای چند عملکردی در مطلوبیت فضاهای شهری- نمونه موردی: خیابان مطهری رشت
بررسی نقش محیط ساخته شده بر رفتار و روان انسان معاصر: با تأکید بر طراحی شهری فردا
بررسی نقش مدیریت شهری در افزایش سرمایه اجتماعی
بررسی نقش نورپردازی در فضاهای شهری بر میزان حضور زنان در فضاهای شهری شبانه (نمونه موردی: خیابان های پورابتهاج و هاشمی- منطقه ۱ شهرداری شهر تهران)
بررسی و تبیین الگوهای سیما و منظر شهرهای ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: شهر دزفول)
بررسی و تحلیل راهبردهای مبتنی بر فرم فضایی و عملکرد شهری با هدف کارایی انرژی، با تأکید بر عناصر شهرسازی ایرانی- اسلامی
بررسی وضعیت زیباسازی سیما و منظر شهری زابل (با تأکید بر تأثیرات عوامل و عناصر محیط طبیعی و انسانی)
بررسی ویژگی های شهر در متون اسلامی با تأکید بر ویژگی های کالبدی
بلوغ یافتگی پارادایم شهر ایرانی- اسلامی تا شهر جهانی
پارادایم فرافرهنگی شناسایی؛ الگویی نظری برای نظام اجتماعی شهر
پیش درآمدی بر آرمان شهر اسلامی- ایرانی و افتراق آن با شهر ایده آل غربی
تأثیر بهسازی بافتهای با ارزش در فرهنگ سازی نقاط روستایی درون شهری (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران)
تأثیر الگوهای مدیریت و حکمروایی شهری بر توسعه و بلوغ یافتگی شهر
تأثیر سطوح سبز شهری بر ایجاد جزایر حرارتی نمونه موردی: شهر مشهد
تاثیر فناوری اطلاعات بر کاربری اراضی شهر آینده
تأثیر وصول مالیات بر ارزش افزوده بر کیفیت ارائه خدمات شهری (بررسی موردی: منطقه ۲۱ شهرداری تهران)
تبیین اصول رشد هوشمند در شهرهای آینده
تبیین تأثیر مکان های سوم مذهبی بر ارتقاءحیات مدنی و توسعه ی حوزه ی عمومی شهرهای اسلامی، نمونه ی موردی: شهر زنجان
تبیین رویکرد ارزشگرایی در برنامه ریزی شهری با تأکید بر محلات نابسامان امروز و فردای شهری
تحلیل ساختار کالبد بخشه مرکزی شهر اسفرین با استفاده از فن Space Syntax و ارائه راهبردهایی به منظور افزایش امنیت در آن
تحلیل فضایی تمایل ساکنین محلات شهر خورموج به گردشگری
تحلیل نقش گسترش شهر الکترونیک در توسعه شهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)
تحلیل و بررسی اثرات فرهنگی و اقتصادی شهر جهانی
تحلیلی بر تأثیر روابط اجتماعی در تقویت نقش فضاهای عمومی شهری به منظور تحقق تعاملات اجتماعی- شهروندی
تدوین الگوی مدیریت محله محور با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: محلات مسجد الزهرا، ۱۵ خرداد و نظامی، شهر زرین شهر اصفهان)
تدوین چارچوب های طراحی فضاهای شهری مطلوب جهت معلولین (نمونه موردی: میدان انقلاب تهران)
تعیین تراکم توسعه پایدار با رویکرد ظرفیت تحمل زیست محیطی در منطقه ۹ شهرداری مشهد (با تأکید بر ظرفیت برد راه ها)
توسعه پایدار شهر تهران نیازمند ساماندهی پیاده مدار رود دره ها (نمونه موردی: گلابدره- شمیران- تهران)
جستاری برآثار معماری و شهرسازی (از عصر روشنگری تا هنرنو)
جستاری در معنای شهر و آرمانشهر اسلامی
چگونگی دستیابی به امنیت زینان در فضاهای شهری بررسی و تحلیل خیابان ولیعصر تهران از طریق فرایند سلسله مراتبی AHP
دانش نظری رابطه میان جهانی شدن و بنیادگرایی مذهبی
در جستجوی شهر عدالت محور با تأکید و واکاوی مفهوم عدالت فضایی
درآمدی برنظریه شهرزیست پذیر به عنوان الگویی برای شهر فردای اسلامی- ایرانی با تأکید برجنبه های بومی
درآمدی بر نقش سیمای شبانه شهرهای اسلامی- ایرانی در افزایش حضور پذیری فضای شهری
راهکارهای دستیابی به منابع مالی پایدار در شهرداری ها، مورد مطالعه: شهرداری نظرآباد کرج
راهکارهای طراحی فضای سبز شهری با هدف آرام سازی فضای شهری کودک
راهکارهای نوین برنامه ریزی مشارکتی در فرایند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده (نمونه موردی: محله جولان شهرهمدان)
ردیابی نظریه های نوین برنامه ریزی شهری در چارچوب دیدگاه اصلاح طلبانه اجتماعی
رقابت پذیری اقتصادی شهرها با تأکید بر عوامل مؤثر بر شاخص رقابت پذیری شهری (GUCI)
زندگی شبانه فرصتی دوباره برای زندگی
سرمایه اجتماعی و جایگاه آن در حکمروایی شهر فردا
سیرتحول مراکز خرید؛ از بازارهای ایرانی- اسلامی تا مال ها
شهر ایده آل ایرانی اسلامی، شهر فردا
شهر ایده آل کودکان ایرانی نمونه موردی مشهد مقدس
شهر دوستدار کودک، گامی به سوی شهر پایدار آینده (نمونه مورد مطالعه : شهر مشهد)
شهر فردا، شهر دیروز با نیازهای امروز
شهر فردا؛ شهری با تأکید بر حضور پذیری کودکان
شهرسازی ایرانی- اسلامی، الگویی کهن اما پایدار برای شهر فردا
طراحی پارکلت ایده ای نوظهور در جهت ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری
طراحی شهر آرمانی ایرانی- اسلامی با رویکرد اجتماعی و بانظر به مدینه ی فاضله ی فارابی و ملاصدرا
طراحی فضای شهری بر اساس تصویر ذهنی کودکان (نمونه موردی: خیابان سعدی زنجان)
کاربرد ارزش ها و الگوهای بومی و هویتی شهر اسلامی- ایرانی در طراحی شهرهای آینده
کاربرد سامانه های هوشمند در بهره گیری حداکثر از انرژی خورشیدی در ساختمان های مسکونی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)
کاربرد هندسه فرکتال در فرم کالبدی- فضایی شهرها
کاربست رویکرد نوشهرگرایی در برنامه ریزی محلات شهری (نمونه موردی: محله سنگلج، منطقه ۱۲ شهرداری تهران)
کیفیت فضاهای شهری و جایگاه زیبایی شناسی اسلامی در تحقق آن
گذشته غنی، مردم امروزی، شهر فردا (بررسی نمونه موردی: شهرک مسکونی شوشتر نو)
مسکن و معماری پایدار
معاصر سازی عوامل وحدت بخش کالبدی شهرسازی ایرانی- اسلامی عهد صفوی (نمونه موردی: اصفهان)
معماری ایرانی و ارزش های اسلامی
معماری تعامل گرا در مساجد ایرانی؛ (نمونه موردی:مسجد شیخ لطف الله)
معماری مجازی : مشارکت جمعی و تعامل فرهنگی در شهر فردا
رویکردی نوین جهت ساماندهی فضاهای شهری (مطالعه موردی: مرکز محله باغ فیض تهران)
آسیب شناسی بافت تاریخی شیراز از منظر تعاملات اجتماعی به منظور توسعه الگوی بازآفرینی خلاق
مکان های سوم: بازتعریفی از مکان های اجتماعی در شهر یزد
مکان یابی فضاهای انعطاف پذیر شهری در راستای ارتقاء ایمنی شهری در برابر بحران (نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان)
نامکان ها در فضای شهری گم شده
نحوه ایجاد حکومت های محلی و یکپارچه سازی مدیریت شهری در شهرهای ایران (نمونه موردی: شهرستان میاندوآب)
نحوه جلب مشارکت پایدار مردمی در حوزه های خدمات شهری
نقش باورها و هندسه باغ ایرانی در طراحی فرش باغی
نقش رسانه ها در تبیین سیاست های شهر فردا و دگردیسی های آن
نقش رنگ در زیباسازی، سیما و منظر شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند)
نقش سیستم حمل ونقل شهری جهت امداد و نجات شهروندان پس از بروز سوانح طبیعی در شهر تهران
نقش عناصر و اجزا تشکیل دهنده فضای شهر بر سیما و منظر شهری با تأکید بر نقش جداره ها، نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد
نقش فناوری نانو در معماری و تأثیر آن بر اقتصاد پایدار
نقش مسجد در افزایش سرمایه اجتماعی در شهرهای اسلامی
نقش مشارکت شهروندان در بهبود مدیریت شهری
نقش مکان های سوم شهری در بهبود تعاملات اجتماعی
نقش منظر مثمر شهری در هم پیوندی شاخص های توسعه پایدار
نقش هویت در ساختار شهری و معماری امروز ایران
نیازگاه هویت شهری با شناخت دیروز برای امروز و فردا
هویت شناسی شهر فردا مبتنی بر رویکرد زیبایی شناسانه اندیشمندان اسلامی

نام فایل: مقالات همایش در جستجوی شهر فردا

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب