پروژه طراحی مدل مفهومی دیپلماسی شهری

بازدید: 3519 بازدید
مدل مفهومی دیپلماسی شهری

پروژه طراحی مدل مفهومی دیپلماسی شهری توسط دکتر رضا حسین پور پویان و نظارت دکتر مرتضی قورچی تحت عنوان گزارش ۲۹۶ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تهیه شده که فایل PDF اون از لینک داده شده قابل دانلود هستش.

فهرست مطالب پروژه طراحی مدل مفهومی دیپلماسی شهری :

مقدمه
طرح مسئله
روش تحقیق
پیشینه پژوهش
مفاهیم بنیادین و کلیدی مورد بخث در دیپلماسی شهری

 • شهر
 • دیپلماسی
 • دیپلماسی شهری

رابطه دیپلماسی، منافع ملی و سیاست خارجی
بحث و یافته ها

 • پیشینه دیپلماسی شهری

دیدگاه های نظری و برداشت های مفهومی از دیپلماسی
تحلیل یافته ها
ابعاد دیپلماسی و دیپلماسی شهری

 • دیپلماسی فرهنگی
 • دیپلماسی اقتصادی
 • دیپلماسی علمی، آموزشی و فناورانه
 • دیپلماسی رسانه ای
 • دیپلماسی نظامی
 • دیپلماسی مجازی

نتیجه گیری
اشکال علمی پیشنهادی دیپلماسی شهری

 • همکاری های بین شهری بین المللی در قالب خواهرخواندگی
 • شبکه های بین شهری بین المللی

منابع

نام فایل: پروژه طراحی مدل مفهومی دیپلماسی شهری

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب