اثرات استامینوفن در آلبومین سرم انسان (HSA)

بازدید: 3191 بازدید

مقاله اثرات استامینوفن در آلبومین سرم انسان (HSA) توسط مجتبی اسمعیل پور روشن تهیه شده که به صورت فایل Word در ۷ صفحه از لینک داده شده قابل دانلود هستش.

تغییرات کنفورماسیونی حرارتی در آلبومین سرم انسانی (HSA) در حال حاضر با یک بافر فسفات ۱۰mm و، در pH = 7از طریق نمایی دورانی (CD) و روش طیف سنجی UV بررسی شده است. نتایج نشان داد که درجه حرارت در طیف وسیعی از ۲۵oC 55oC به یک تغییر ساختاری برگشت پذیر در ساختار HSA را القا کند. گذار فاز HSA مربوط به شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک بدن، به ویژه تب. تغییر کنفورماسیونی مشاهده شده در HSA است که توسط یک تبدیل خفیف، ساختار دوم آن همراه است. استامینوفن یک قاتل درد پاپولر است، و HSA به عنوان حامل دارو استفاده می شود. از این رو، استامینوفن می تواند آن را با HSA تداخل می کنند. در این مطالعه از HSA – تعامل استامینوفن نشان می دهد که اثرات استامینوفن بر ساختار HSA، جلوگیری از آن انتقال فاز است. تعامل استامینوفن HSA- منجر به تثبیت کرده است. این تعامل است با ۸ برابر kJ / mol تغییر انرژی آزاد همراه است. تغییرات ساختاری در HSA با توجه به تعامل آن با استامینوفن می تواند به عنوان یک اثر جانبی داروها در نظر گرفته و آن را ممکن است عملکرد پروتئین تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: آلبومین سرم انسانی؛ ساختار؛ درجه حرارت؛ نمایی دورانی (CD)؛ استامینوفن

نویسنده و ارسال کننده: مجتبی اسمعیل پور روشن

نام فایل: اثرات استامینوفن در آلبومین سرم انسان (HSA)

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب