Indexof در سی شارپ | آموزش سی شارپ – قسمت هفتم

بازدید: 5458 بازدید

در قسمت قبلی از آموزش سی شارپ درباره توابع Overload صحبت به عمل آمد. Indexof هم یک تابع overload است که ۴ حالت دارد:

 • حالت ۱: کاراکتر قبول می کند.
 • حالت ۲: رشته قبول می کند.
 • حالت ۳: کاراکتر و start index قبول می کند.
 • حالت ۴: رشته و start index قبول می کند.

Indexof در سی شارپ

Start Index: در حالات ۱ و ۲، که شروع ایندکس را نمی دادیم از کاراکتر شماره صفر، شروع به شمارش می کند ولی در صورتی که Start Index مشخص کنیم، از آن مکان شروع به شمارش می کند. مثلا مکان شروع a در alireza در حالت شماره ۱، صفر می شود ولی مثلا اگر در جلسه ۲ مثال ۱ در صورتی که در کلاس lib، تابع findchar را بصورت زیر بنویسیم و start index آنرا ۲ قرار دهیم، از کاراکتر i به گشتن می کند و موقعیت شروع a را در موقعیت ۶ می بیند و عدد ۶ را می دهد(اگر موقعیت رشته ali را در alireza بخواهیم در صورتی که استارت ایندکس آن ۲ است، جواب ۱- را برمی گرداند چونکه از موقعیت ۲ به بعد، رشته ali در alireza وجود ندارد.)

    public static int findchar(string s,string str)
    {
    int charindex;
    charindex=str.IndexOf(s,2);
    return charindex;
    }

نکته :
کاربرد index برای بررسی فرمت ورودی هاست مثلا کاربر حتما در قسمت وارد کردن ایمیل، از @ استفاده کند و @ نباید از موقعیت اول شروع شود.

نوشتن توضیحات:
با استفاده از خط دستورهای زیر، برای نوشتن توضیحات استفاده می کنیم.

 /// <summary>
///توضیحات
 /// </summary>

مثال : اگر دستورات زیر را در کلاس lib و در بالای تابع max بنویسیم، وقتی تابع max را در صدا بزنیم، توضیحات مربوط به تابع را نشان می دهد.

    /// <summary>
    /// این تابع، ماکزیمم را محاسبه می کند.
    /// </summary>

اگر تابع max را در کلاس form1 صدا بزنیم، توضیحات مربوطه را مانند شکل نشان می دهد.

Indexof

پایان قسمت هفتم آموزش سی شارپ – Indexof در سی شارپ

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب