دستور if در سی شارپ | آموزش سی شارپ – قسمت پنجم

بازدید: 2252 بازدید
دستور if در سی شارپ

در پنجمین قسمت از آموزش سی شارپ به آموزش نحوه دستور if در سی شارپ پرداخته می شود که در ادامه مشاهده می کنید و می توانید تمرین های آن را دنبال کنید.

دستور if در سی شارپ

برای بررسی شرط ها استفاده می شود. شرطها باید داخل پرانتز باز و بسته و دستورات باید داخل آکولاد باز و بسته نوشته شود و در صورتی که یک دستور داشته باشیم نیازی به آکولاد باز و بسته نیست ولی در صورتیکه تعداد دستورات بیشتر از یک دستور بود باید داخل آکولاد باز و بسته نوشته شوند.

if(شرط یا شروط)
}  
دستورات    
{

سه روش برای انجام تمرین، وجود دارد.

روش ۱:

می توانیم یک متغیر boolean تعریف کنیم و پیش فرض آن را false قرار دهیم. سپس بررسی می کنیم، اگر این متغیر، false باشد تکسباکس را پاک کن و متغیر را برابر true قرار بده، در غیراینصورت عملی انجام نده.

    bool b = false ;
    private void txtsrt1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (b == false)
      {
        this.txtsrt1.Clear();
        b = true ;
      }
    }
مرحله ۱:
تابعی از نوع Boolean تعریف می کنیم. این متغیر، باید به دو دلیل قبل از فراخوانی event مربوط به کلیک تکسباکس اول تعریف کنیم.
دلیل ۱: با اینکار، متغیر تعریف شده (متغیر b) در توابع دیگر قابل دسترسی است.
دلیل ۲: در صورتی که داخل event کلیک تکسباکس، تعریف شود، با هر بار کلیک بروی تکسباکس، مقدار b مساوی با false می شود.
مرحله ۲:
Event مربوط به کلیک تکسباکس ۱ را فراخوانی می کنیم. (مانند مرحله ۱ تمرین ۱)

مرحله ۳:

از دستور if برای بررسی شرط استفاده می کنیم.

نکته: boolean نوعی متغیر است که تنها دو حالت true یا false می تواند داشته باشد و برای بررسی درست یا غلط شرطی از آن استفاده می شود.

روش ۲: می توانیم از یک متغیر int با مقدار اولیه ۰ استفاده کنیم و با هر با کلیک تکسباکس، یکی به آن اضافه کنیم و در شرط بگویم اگر متغیر، کوچکتر یا مساوی از صفر بود textbox را پاک کن.
    int b = 0;
    private void txtsrt1_Click(objectsender, EventArgs e)
    {
      if (b<=0)
        this.txtsrt1.Clear();
      b+= 1;
    }
عملگر =+: عملگری است که مقداری برابر با مقدار روبروی عملگر، به متغیر اضافه می کند و داخل متغیر می ریزید. (b+=1 عملکردی مشابه با b=b+1 دارد.)
نکته: از روش دوم می توان برای این مورد استفاده کنیم که کاربر اگر سه بار رمز را اشتباه وارد کرد، اجازه ورود به آن کاربر داده نشود.
روش ۳: می تواینم جمله داخل تکسباکس ۱ را با جمله “جمله اول را تایپ کنید” مقایسه کنیم و در صورتی که برابر با این جمله بود، با کلیک کاربر، جمله پاک شود. برای اینکار کد زیر را می نویسیم:
 private void txtsrt1_Click(objectsender, EventArgs e)
    {
      if (this.txtsrt1.Text == "جمله اول را تایپ کنید")
        this.txtsrt1.Clear();
    }
مشکل روش ۳: در صورتی که کاربری جمله “جمله اول را تایپ کنید” در تولباکس اول بنویسد، با کلیک دوباره بروی تکسباکس ۱، این جمله پاک می شود.

پایان قسمت پنجم آموزش سی شارپ – دستور if در سی شارپ

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب