نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس الکترومغناطیس ایران

دسته بندی :مقالات مهندسی برق 28 اسفند 1393 مهدی عارف خیابانی 2658
دومین کنفرانس الکترومغناطیس

دانلود مقالات دومین کنفرانس الکترومغناطیس ایران

عناوین مقالات

طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X
طراحی و شبیه سازی آشکارساز چبی‏چف نوری به روش TMM مبتنی بر کریستال ZnO
تاثیرضریب بازتاب آینه ها در توان خروجی لیزر فیبر ایتربیومی دو غلافه
تغییرات موضعی قطبش مد نوری هدایت شده در موجبر کانالی ساخته شده به روش نفوذ تیتانیوم در بستر بلور لیتیوم نایوبایت
تشدید اثرمگنتواپتیکی کر لایه کبالت به وسیله ی نانوذرات طلا
فیلتر فزود و فرود با پاسخ طیفی مسطح بر پایه موجبر تشدیدگر حلقوی سه تایی در هندسه متوالی
بررسی اثرات چاه کوانتومی در لیزرهای حلقوی نیمه هادی چاه کوانتومی
بررسی اثر رزونانس بر روی روش نمونه برداری خطی
گسیل پالس آتوثانیه با شدت بالا در برهم کنش پالس کوتاه لیزری با پلاسمای ناهمگن
پراکندگی بریلوئن القایی در برهم کنش غیرخطی لیزر با پلاسمای نسبیتی
شبیه‌سازی عددی جریان سیال پلاسما تحت میدان مغناطیسی در یک رانشگر فضایی
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم ۶۰ گیگاهرتزی
طراحی انتقال دهنده‌ی فاز میکرواستریپی باند عریض با استفاده از کوپلر لنج
بررسی میزان کاهش سطح مقطع راداری در انواع فرامواد‌ها برای ساختار کروی
طراحی و تحلیل یک کوپلر RAT-RACE فشرده با استفاده از ساختار شکاف در مایکرواستریپ با کاربرد در رادار و ادوات الکترونیک فرکانس بالا
بررسی اثر تغییر مقیاس نانوساختار و قطبش نور تابشی در تزویج پلاسمون های دو نانواستوانه فلزی مجاور
طراحی یک آنتن میکرواسترپی UWB با ویژگی فیلترینگ دو باند مزاحم
طراحی و ساخت آنتن مونوپل UWB با قابلیت فیلترینگ سه باند تداخلی به وسیله دو ریز نوار تشعشعی و DGS
طراحی فیبرهای جبران‌ساز پاشش مبتنی بر فیبرهای تک مد مورد استفاده در شبکه‌های فیبرنوری
ساخت انبرک نوری و بررسی اثرات توان لیزر بر ثابت سختی تله
بررسی فرآیند جذب خطی و غیرخطی در یک سیستم شامل نقاط کوانتومی و نانو ذرات
فیلتر مایکرو استریپ میان گذرقابل تنظیم با افت عبوری کم و دو صفر انتقال
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC
آنتن موج نشتی ایجاد شده روی موجبر مجتمع شده در زیرلایهCRLH با استفاده از شکاف‌های دایره‌ای
مطالعه توزیع پراکندگی امواج الکترومغناطیس از سطوح ناهموار و ارائه مدل ریاضی مناسب در GHz60
طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر میان گذر دو مدی جدید
اثر دوشکستی و ایجاد توری های تمام نگاری در مواد پلیمری آلائیده با رنگینه آزو
بررسی بهترین نیمرساناها برای ساخت لیزر کریستال فوتونی دارای ساختار مربعی در دو قطبش E و H
شیوه ای نوین در توصیف انتشار امواج الکترومغناطیس در دی الکتریک های همگن همسانگرد
بهینه سازی شتاب لیزری از ورقه کربن الماس گونه مغناطیده
محاسبۀ مشخصات ساختار سرد پریودیک مارپیچی با استفاده از تقریب هارمونیک‌های هلیکال
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X
طراحی ساختارهای فرامواد تشدیدگر حلقوی شکاف‌دار پهن باند مبتنی بر فناوری مجتمع لایه‌ای
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW
گاف نوار فوتونی و مدهای نقص در بلور فوتونی یک بعدی برپایه ی متامواد ناهمسانگرد
الگوریتمی سریع برای تصویربرداری بر اساس سنجش فشرده در رادار دهانه ترکیبی
ردیابی اهداف با استفاده از فیلتر کالمن سه بعدی توسط اندازه گیری های تبدیل شده بدون بایاس
طرح های ترکیبی برای ردیابی هدف سه بعدی با استفاده از اندازه گیری های رادار و IRST
بررسی تولید جمع‌فرکانسی در نقطه‌ی کوانتومی کروی با میدان الکتریکی در حضور برهم‌کنش اسپین– مدار
تاثیرجنس مواد مرتعش بر سیگنالهای ارتعاشی ثبت شده توسط لیزر
مقایسه تجربی نقش دو نوع ولتاژ مستقیم و متناوب در ضریب بهره جفت شدگی دو پرتویی در بلور مایع نماتیک
طراحی آنتن دوقطبی متناوب لگاریتمی برای باند فرکانسی Wi-Fi و کوچک‌سازی آن با استفاده از هندسه فراکتال درختی
اندازه گیری و مقایسه ی ضریب شکست غیر خطی پلیمر آلاییده به دی متیل آمینو آزو بنزن
تاثیر تابش پلاسمای غیر حرارتی آرگون بر رنگ زدایی محلول متیل اورانژ
تحلیل یک ساختار زمین اختلال‌یافته (DGS) جدید و کاربرد آن در طراحی فیلتر پایین‌گذر
بهینه سازی میدان سه رنگی برای گسترش هماهنگ های مرتبه بالا به منظور تولید تپ منفرد آتوثانیه ایی
گزینش ساختار هندسه آرایه برای آنتن هوشمند ایستگاه پایه در مخابرات بی سیم
اثرات امواج الکترومغناطیسی بر روی انسان
یک روش CSI در توموگرافی مایکروویوی
فیلتر نوری قابل تنظیم با شدت توان نور ورودی
کلیدزنی سالیتون های کاواک در محیط های تحت شفافیت القائی الکترومغناطیسی
طراحی و ساخت یک آنتن فراپهن باند با عملکرد فیلترینگی در باند WLAN
آشکارسازی خوردگی به روش تحلیل امواج بازتابی لیزر در تار نوری
طراحی نوینی از آنتن میکرواستریپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولایه فبری پرو
بررسی همارزی اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ و اثر تشدید فرومغناطیسی نمونه ریبون درحوزهی فرکانسی بالاتر از ۱۰۰ مگاهرتز
مطالعهی اثر تشدید فرومغناطیسی نمونهی ریبون با استفاده از ساختار میکرواستریپ
اندازه گیری سرعت حرکت دیواره در میکروسیم آمورف مغناطیسی پوشیده با شیشه
بررسی اثرات شعاع و ارتفاع نقاط کوانتومی استوانه‌ای با در نظر گرفتن اثر اسپین- مدار بر روی شفافیت القایی الکترومغناطیسی
بررسی پدیده‌ی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در سیستم دو تشدیدگر
تحلیل و طراحی آنتن فرکتال نیم دایره ای دو بانده
حفاظت امواج ماکروویو در پارچه های مس
شبیه‎سازی مدهای پلاسمون سطحی در ساختارهای حسگرهای نوری
طراحی و ساخت جاذب‌های راداری بهینه در باند X با ترکیبات کربنی
بدست آوردن فرکانس رزونانس دست انسان و استفاده از آن در تشخیص تومور
استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری دوپالسی برای تقویت شدت تابش پلاسما و ظهور خطوط طیفی جدید
آنتن رزونانسی مد-صفر کوچک سازی شده و سه بانده با استفاده از سلول فراماده
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه
کالیبراسیون همزمان دامنه/فاز به کمک الگوریتم کور در سیستم های آرایه فازی نرم افزار پایه
مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن‌های مختلف گوشی موبایل بر روی قلب انسان
تحلیل، شبیه سازی و ساخت آنتن متناوب لگاریتمی با عناصر دایروی
طراحی و شبیه سازی دکوی غیر فعال برای محافظت از شناورهای سطحی در مقابل تهدیدهای راداری
تشدیدگر فابری-پرو چند لایه با زاویه فرودی کوک پذیر
تاثیر پارامترهای ماده ی کوپلینگ بر حساسیت سیستم تصویربرداری مایکروویو نسبت به وجود تومور در بافت سینه
افزایش پهنای باند آنتن الکتریکی کوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده
روش نوین تشخیص سرطان با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
طراحی و شبیه‌سازی فیلتر دوآل مود موجبری بسیار فشرده با قابلیت کاربرد در محموله مخابراتی ماهواره
شبیه سازی سازگاری الکترومغناطیسی ترنسپوندر ماهواره
محاسبه‌ی جریان گردابی ناشی از سیم‌پیچ دارای هسته‌ی I-شکل درون صفحه‌ی رسانای دارای نقص زیرسطحی
اندازه گیری غلظت آهن کبد به روش پذیرفتار سنجی مغناطیسی

نام فایل: مجموعه مقالات دومین کنفرانس الکترومغناطیس ایران

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
مهدی عارف خیابانی

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0