طرح جامع شهر گرمدره | دانلود برنامه راهبردی – ساختاری گرمدره

بازدید: 8861 بازدید
طرح جامع شهر گرمدره

طرح جامع شهر گرمدره با عنوان برنامه راهبردی – ساختاری گرمدره که توسط مهندسین مشاور باوند و مدیریت مهندسان مشاور پارس بوم در سال ۱۳۹۰ تهیه شده رو به صورت PDF همراه با ضوابط و مقررات طرح جامع گرمدره از لینک های داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب طرح جامع شهر گرمدره :

۱- وضعیت نظام شهری حوزه کرج – شهریار

 • کانون های شهری حوزه
 • نظام استقرار کانون های شهری
 • جمعیت کانون های شهری حوزه
 • نظام توزیع سکونت، فعالیت و خدمات
 • سازمان فضایی و حوزه نقش مراکز شهری

۲- برنامه ریزی راهبردی توسعه و عمران گرمدره

 • وضعیت ساختاری شهر
 • چشم انداز و هدف های توسعه گرمدره
 • راهبردهای توسعه در گرمدره
 • سیاست های توسعه و عمران موضوعی و موردی

۳- برنامه ریزی ساختاری توسعه و عمران گرمدره

 • طرح ساختاری شهر
 • معیارها، ضوابط و مقررات شهری

۴- برنامه ریزی عملیاتی

 • برنامه توسعه و عمران شهر
 • برنامه مدیریت توسعه
 • زمانبندی و اولویت بندی برنامه توسعه

۵- برنامه بازنگری اسناد و تحقق پذیری توسعه

 • ایجاد پایگاه داده ها و نقشه های طرح راهبردی – ساختاری حوزه شهری
 • روش ها و ابزار بهنگام سازی داده ها و اطلاعات
 • نظام بازنگری ادواری در برنامه های راهبردی – ساختاری و عملیاتی توسعه و عمران شهر
 • فرآیند ارزیابی و نظارت بر پیشبرد برنامه توسعه و عمران
 • مشارکت مهندس مشاور در حوزه در فرآیند مدیریت شهر

ضوابط و مقررات طرح جامع شهر گرمدره :

 • پیشگفتار
 • ضوابط و مقررات کلی
 • ضوابط و مقررات ساخت و ساز در زیرپهنه های سکونت
 • ضوابط و مقررات پهنه های فعالیت S
 • ضوابط و مقررات پهنه مختلط M
 • ضوابط و مقررات پهنه حفاظت (سبز و باز) G
 • راهبردها و احکام حصانت از محدوده شهر
 • شرایط تحقق ضوابط و مقررات طرح جامع
 • اهداف و اولیت ها از منظر ضوابط و مقررات
 • ضوابط و مقررات ارتقا ایمنی شهر در برابر خطر زلزله
 • احکام شهرسازی مدیریت بحران
 • ضوابط و مقررات حریم رودخانه ها، نهرها، برکه ها و …
 • ضوابط و مقررات حریم خطوط انتقال برق
 • ضوابط مقررات حریم مخابرات
 • ضوابط و مقررات حریم خطوط انتقال گاز طبیعی و تأسیسات مربوطه
 • ضوابط و مقررات حریم فرودگاه
 • حریم امنیتی اماکن نظامی و انتظامی
 • حریم صنایع و کارگاه های صنعتی
 • سلسله مراتب معابر شهر و ضوابط و مقررات مربوط به آنها
 • ضوابط و مقررات پارکینگ ها
 • ضوابط مربوط به سیماو منظر
 • ضوابط مربوط به سمانادهی کالبدی فضاهای شهری
 • ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساخت های شهری
 • ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری
 • ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات
 • راهکارهای طراحی شهری
 • ارزش افزوده ناشی از الحاق اراضی به محدوده شهرها و تعیین کاربری های انتفاعی
 • نحوه استقرار و فعالیت واحدهای جدید صنفی در شهر
 • نحوه استقرار فعالیت های خدماتی

نام فایل:طرح جامع شهر گرمدره | برنامه راهبردی – ساختاری گرمدره

تهیه فایل: لینک تهیه

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب