پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم

بازدید: 3900 بازدید
قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم

پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک،قیمت مناسب و کاربری‌های گوناگون داده است.این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر،پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند،موجب پیدایش ایده‌ای برای ایجاد و گسترش شبکه‌های موسوم به شبکه‌های حسگر بی‌سیم ( WSn) شده‌اند. طراحی یک شبکه حسگربی سیم تحت تأثیر فاکتورهای متعددی است.این فاکتورها عبارتنداز: تحمل-خرابی، قابلیت
گسترش، قابلیت اطمینان، هزینه تولید، محیط کار، توپولوژی شبکه حسگری،محدودیت‌های سخت‌افزاری، محیط انتقال و مصرف توان وغیره که ما دراین مقاله به یکی از این فاکتورها یعنی قابلیت اطمینان (Reliability) می‌پردازیم.
تعریف (Reliability): هرگره ممکن است خراب شود یا در اثر رویدادهای محیطی مثل تصادف یا انفجار به کلی نابودشود یا در اثر تمام شده منبع انرژی از کاربیفتد.منظور از تحمل پذیری یا قابلیت اطمینان این است که خرابی گره هانباید عملکردکلی شبکه را تحت تاثیر قراردهد.درواقع می خواهیم با استفاده از اجزای غیرقابل اطمینان یک شبکه قابل اطمینان بسازیم.برای گره k با نرخ
خرابی قابلیت اطمینان با فرمول(۱)مدل می شود.که درواقع احتمال عدم خرابی است در زمانt بشرط این که گره دربازه زمانی(۰,t)خرابی نداشته باشد.به این ترتیب هرچه زمان می گذرد احتمال خرابی گره بیشترمی-شود.

فهرست مطالب پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم :

فصل اول
مقدمه
انتقال اطلاعات معتبر
ارسال بسته ی مجزا
انتقال دسته ای از پاکت ها
انتقال جریان پاکت
نتیجه گیری

فصل دوم
مقدمه
ترکیب چندحسگره و تحمل پذیری خطا
مدلسازی یدک هایی ازیک نوع
مدلساز یدک های ادغام شده
قابلیت اطمینان در برابر هزینه
شبکه های حسگر چند ترکیبی
نتیجه گیری

فصل سوم
مقدمه
ایجادوب مطمئن
تجمیع داده ای مطمئن با پروتکل REDA
تحمل پذیری خطا با پروتکل REDA
شماره گذاری گره ها
مکانیزم جایگزینی گره خراب
ارزیابی کارایی
نتیجه گیری

فصل چهارم
مقدمه
مدل شبکه ای و هدف آن
مدل شبکه ای
هدف طراحی
چارچوب گزارش کردن یک حادثه قابل اطمینان
ارزیابی عملکرد
قابلیت اطمینان گزارش کردن یک رویداد
نتیجه گیری

منابع و مآخذ

نام فایل: پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب