نواندیشان
0

سبد خرید شما خالی است.

موضوعاتی برای کار تحقیقی ۱ و ۲ کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

دسته بندی :حقوق 22 فروردین 1393 S a d e n a 2472 مشاهده
موضوعات برای حقوق

موضوع کاربردی در حوزه فقه قضائی و حقوق

۱٫ احکام تنصیف دیه زن

۲٫ اختلاف زوجین در مورد مواقعه و عدم مواقعه و آثار آن بر روابط زن و شوهر

۳٫ پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت فرار, فوت یا عدم شناسایی ضارب یا قاتل

۴٫ پرداخت فاضل دیه و ماهیت آن

۵٫ پرداخت مهریه زوجه از دیه زوج

۶٫ پرداخت‌ دیه‌ از بیت‌ المال‌ در صورت‌ عدم‌ شناسایی‌ ضارب‌

۷٫ پرداخت‌ دیه‌ در صورت‌ عدم‌ شناسایی‌ ضارب‌، اعسار از پرداخت‌ دیه‌ و استناد به‌ سوگند در ضرب‌ و جرح‌

۸٫ پشیمان‌ شدن‌ پدر پس‌ از انتقال‌ سند مالکیت‌ ملک‌ به‌ نام‌ فرزند

۹٫ چگونگی پرداخت مهریه مقتوله باکره

۱۰٫ چگونگی اتیان سوگند غیر مسلمان

۱۱٫ چگونگی تشخیص مدعی و منکر در ادعای خیانت امین و انکار او

۱۲٫ چگونگی توارث در هدم و غرق و مصادیق هدم

۱۳٫ چگونگی دریافت حقوق معوقه با توجه به کاهش ارزش پول و تورم

۱۴٫ چگونگی محاسبه مهریه درصورت فوت زوجه قبل از زوج

۱۵٫ چگونگی‌ پرداخت‌ مهریه‌ نامشخص‌

۱۶٫ گذشت مجّانی ولی قهری نسبت به صدمات وارده بر صغیر

۱۷٫ آداب قضا و مسؤولیت قاضی

۱۸٫ آرای فقهی درخصوص آلات قمار(چک پات)

۱۹٫ آرای‌ فقهی‌ در خصوص‌ شمول‌ موانع‌ ارث‌ در معاونت‌ در قتل‌ عمدی‌

۲۰٫ آرای‌ فقهی‌ در خصوص‌ قتل‌ ناشی‌ از اشتباه‌ در هدف‌

۲۱٫ آزادی‌ محکوم‌ به‌ قصاص‌ با اخذ وثیقه‌ تا تعیین‌ تکلیف‌ نهایی‌

۲۲٫ آلوده‌ کردن‌ عمدی‌ دیگران‌ به‌ بیماری‌ ایدز (لاعلاج‌)

۲۳٫ اتهام قتل به حاضرین در محل جنایت و کشف آلت قتاله

۲۴٫ اثبات قصاص از طریق قسامه

۲۵٫ اثبات‌ نسب‌ به‌ وسیله‌ آزمایش‌های‌ ژنتیکی‌

۲۶٫ اثر گذشت‌ در جرم‌ فروش‌ مال‌ غیر قبل‌ از صدور حکم‌ و مجازات‌ به‌ خاطر جنبه‌ عمومی‌ جرم‌

۲۷٫ اثر تعهد ثالث به پرداخت مهریه زوجه در برائت ذمه زوج

۲۸٫ اثر توبه در حدود, قصاص و تعزیرات, تفاوت مجازات‌های تعزیر و بازدارنده

۲۹٫ اثر طلاق اخذ شده با نیرنگ زوجه و حکم ازدواج بعدی او

۳۰٫ اجرای قسامه از طرف مدعی در فرض کمتر از پنجاه نفر

۳۱٫ اجرای قسامه توسط ولی امر و تفیض امر به رؤسای دادگستری

۳۲٫ اجرای قسامه در طرف مدعی در فرض کمتر از پنجاه نفر

۳۳٫ اجرای مجازات قتل تبعه ایرانی پس از تحمل کیفر در خارج از ایران

۳۴٫ اجرای مراسم لعان نزد قضات مأذون,‌نفی ولد از طریق لعان, امکان تحقیق در مورد الحاق فرزند به پدر

۳۵٫ اجرای‌ قسامه‌ در صورت‌ صغیر بودن‌ مجنی‌ علیه‌ و جانی‌

۳۶٫ اجرای‌ قسامه‌ در صورت‌ صغیر یا مجنون‌ بودن‌ مصدوم‌

۳۷٫ احتساب بیمه عمر به عنوان ترکه و وصول مهریه از آن

۳۸٫ اختلاف زوجین در مواقعه و عدم مواقعه

۳۹٫ اختلاف زوجین در نوع ازدواج

۴۰٫ اختلاف شاکی و سارق در میزان مال مسروقه

۴۱٫ اختلاف‌ بایع‌ و مشتری‌ در کاهش‌ قیمت‌ ثمن‌ و مثمن‌

۴۲٫ اختلاف‌ شاکی‌ و سارق‌ در میزان‌ مال‌ مسروقه‌

۴۳٫ اختیار قیم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ (قیم‌ اتفاقی‌) نسبت‌ به‌ قصاص‌ و دیه‌

۴۴٫ اختیار ولی‌ قهری‌ در قصاص‌ و گذشت‌ از حق‌ ولی‌ دم‌ صغیر

۴۵٫ ادله‌ اثبات‌ در جرایم‌ تعزیری‌

۴۶٫ ارث جانی از دیه و ملاک پرداخت قیمت اعیان ششگانه دیه

۴۷٫ ارث زوج از مهریه زوجه

۴۸٫ ارث‌ زوجه‌ از چاه‌ عمیق‌ و قنات‌ متعلق‌ به‌ زوج‌

۴۹٫ ارش‌ البکاره‌ در صورت‌ اغفال‌ زانیه‌ و اثبات‌ با آزمایش‌ DNA

۵۰٫ ارش‌ البکاره‌ و مهر المثل‌ در زنا،مهرالمثل،زنا

۵۱٫ ازاله‌ بکارت‌ در اثر معاینات‌ پزشکی‌

۵۲٫ ازدواج باکره بدون اذن ولیّ و آثار آن

۵۳٫ ازدواج‌ دوم‌ زوج‌ با اجازه‌ دادگاه‌ و حق‌ طلاق‌ زوجه‌ به‌ استناد شرایط عقدنامه‌

۵۴٫ ازدواج‌ مرد بهایی‌ با زن‌ مسلمان‌ و وضعیت‌ حقوقی‌ فرزندان‌ آنها

۵۵٫ استحلاف‌ منکر در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ مدعی‌ برای‌ اجرای‌ قسامه‌ توسط مدعی‌علیه‌

۵۶٫ استناد به‌ آزمایش‌های‌ ژنتیکی‌ برای‌ اثبات‌ یا نفی‌ ولد

۵۷٫ استیفای حق قصاص با وجود اولیای دم کبیر و صغیر

۵۸٫ اعسار عاقله‌ از پرداخت‌ دیه‌ و فوت‌ ایشان‌

۵۹٫ اعمال قسامه در جنایاتی از قبیل تغییر رنگ پوست یا شکستگی استخوان

۶۰٫ اقدام به ازدواج جهت اخذ معافیت و متعاقباً طلاق

۶۱٫ اقرار کمتر از چهاربار در زنا و تعزیر مجرم‌

۶۲٫ اقرار کمتر از نصاب در جرم زنا, انکار بعد از اقرار و سقوط حد

۶۳٫ اماره شرعی و قانونی رشد و موارد عزل ولی قهری

۶۴٫ امتناع زوجه از تمکین پس از حکم دادگاه به تقسیط مهریه

۶۵٫ انتخاب صغیره برای تولیت موقوفات توسط دادگاه

۶۶٫ انتخاب‌ نوع‌ دیه‌ پرداختی‌ از بیت‌المال‌ و ملاک‌ قیمت‌ در زمان‌ پرداخت‌(یوم‌ الاداء، زمان‌ صدور دادنامه‌ و…)

۶۷٫ انجام‌ بازی‌ بیلیارد بدون‌ قصد قمار

۶۸٫ انحلال نکاح موقت در صورت عسر و حرج, شرط نفقه در نکاح موقت و ضمانت اجرای آن

۶۹٫ اولیای دم در قتل شبه عمد فرزند توسط پدر و سهم پدر از دیه

۷۰٫ اولیای‌دم‌ کر و کور و نحوه‌ تقاضای‌ قصاص‌، دیه‌ و عفو و محجور بودن‌ اولیای‌دم‌ و اتهام‌ قیم‌ به‌ معاونت‌ در قتل‌

۷۱٫ بالغ‌ شدن‌ صغیر در زمان‌ دادرسی‌ و پرداخت‌ دیه‌ توسط عاقله‌

۷۲٫ برقراری عمل زنا به زنی و وارد شدن به منزل وی

۷۳٫ تأثیر بیماری در اجرای حد شرب خمر

۷۴٫ تأثیر فوت وثیقه‌گذار در مال مورد وثیقه

۷۵٫ تأثیر مباشرت آزادانه متوفی در مسؤولیت متصدی

۷۶٫ تبدیل تبعید حدی به مجازات حبس

۷۷٫ تبلیغ آیین مسیحیت به صورت غیر قانونی

۷۸٫ تبلیغ علنی مسیحیت

۷۹٫ تبیین‌ مفهوم‌ مسلمات‌ در فقه‌ (موضوع‌ ماده‌ ۱۸ ق‌.ت‌.د.ع‌.ا)

۸۰٫ تحقق‌ محاربه‌ با سلاح‌ غیر واقعی‌

۸۱٫ تحقیق‌ و تعقیب‌ در جرایم‌ عفافی‌

۸۲٫ تخلف از شرط ضمن عقد

۸۳٫ تخلف وکیل از انجام تعهدات وعزل او

۸۴٫ تردد افراد در منطقه ممنوعه نظامی وقتل در اثر تیراندازی مأمور

۸۵٫ تسری‌ اجرای‌ حد به‌ صورت‌ ضغث‌ به‌ سایر حدود غیر از زنا

۸۶٫ تصادف در حین تعلیم رانندگی و مسؤولیت راننده تحت تعلیم

۸۷٫ تعارض وصیت به وقف با تصرفات حقوقی دیگر

۸۸٫ تعدد جلسات‌ اجرای‌ قسامه‌ و تکرار قسم‌

۸۹٫ تعیین دیه شکستگی استخوان درشت ‌نی و ناز‌ک‌نی دست و پا در اثر ضربه واحد

۹۰٫ تعیین دیه و ارش در شکستگی ستون فقرات و فلج شدن پا

۹۱٫ تعیین دیه و ارش شکستگی بندهای انگشت دست و ارش دررفتگی

۹۲٫ تعیین‌ دیه‌ در ضربات‌ منجر به‌ مرگ‌ مغزی‌ مصدوم‌

۹۳٫ تعیین‌ دیه‌ و ارش‌ در شکستگی‌ ران‌ پا و دیه‌ محدودیت‌ حرکتی‌ اعضا

۹۴٫ تعیین‌ مجازات‌ قتل‌ به‌ انگیزه‌ ناموسی‌ و جنایت‌ بر میت‌

۹۵٫ تعیین‌ میزان‌ تأثیر مصدومیت‌ در مرگ‌ مقتول‌ بر اثر تصادف‌ و وجود علل‌ دیگر

۹۶٫ تعیین‌ میزان‌ خسارت‌ ناشی‌ از تصادl‌ دو وسیله‌ نقلیه‌

۹۷٫ تعیین‌ میزان‌ ریالی‌ ارش‌ بر اساس‌ نرخ‌ زمان‌ جنایات‌ یا زمان‌ اجرای‌ حکم‌ و…

۹۸٫ تغلیظ دیه‌ در قتل‌ بالتسبیب‌

۹۹٫ تغییر قیم‌ منتخب‌ ولی‌ قهری‌

۱۰۰٫ تفاوت جرایم تعزیری و بازدارنده

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
S a d e n a

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0