مطالعه تطبیقی هنر شیشه گری ایران و سوریه باستان

بازدید: 3020 بازدید
هنر شیشه گری

هنر ایران باستان به سبب ظرافت و کیفیت خویش که با روشنی و اصالت سبک در آمیخته از کهن ایام تحسین شده و چونان معیارهای راستین زیبایی و ذوق کامل هنری مورد نظر بوده است. نمونه های هنر ایران از هزاره چهارم قبل از میلاد، در فلات ایران دیده شده است. تاریخ ایران سرشار از حوادث فجیع است که با ظهور و سقوط امپراتوری های بزرگ، پیکارهای خونین، بلایای بی شمار و کشورگشایی های عدیده تصویر می شود. با مشاهده آثار هنری کشورهای همسایه در خاور میانه گمان می رود تقابل فرهنگی ای بین آن ها درگذشته برقرار بوده است. بررسی آثار شیشه گری ایران باستان و سوریه باستان، نشان می دهد که آنان از نظر روش ساخت و تزیین تا حد زیادی متأثر از یکدیگر بوده اند، زیرا درآن زمان قلمرو حکومت ها پهنه های وسیعی از کشورهای مختلف را در بر می گرفته و هم چنین بین کشورها، تقابل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی برقرار بوده است. در این مقاله سعی شده ارتباط شیشه گری ایران باستان و سوریه باستان تبیین شود.

نام فایل: مطالعه تطبیقی هنر شیشه گری ایران و سوریه باستان

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب