طراحی شهری براساس طرح اقلیمی همسازبا مسکن (مهاباد)

بازدید: 2654 بازدید
بافت شهری مهاباد

چگونگی برخورد با طبیعت و معماری در آن، واکنشی است که هر انسانی در هر نقطه از زمین داشته و خواهد داشت. دراین میان گذشتگان همواره سعی کرده اند به نوعی در تعامل با اقلیم منطقه نسبت به ساخت بناهای و محیط زندگی خود همت گمارند اما امروزه انسان به کمک مصالح و تکنولوِژی جدید سعی در مقابله با اقلیم داشته و در این بین در بسیاری موارد شاهد استفاده از روشهای طراحی شهری و ساخت و ساز مسکونی و استفاده از مصالحی هستیم که صرفاً اقتباسی بوده و نمی تواند در دراز مدت در مقابل تغییرات و تاثیرات اقلیمی محیط های متفاوت پاسخگو باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده که در آن ویِِِژگی های اقلیمی مناطق سرد و کوهستانی بصورت اجمالی وتاثیر عوامل اقلیمی بر طراحی شهری مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی با هدف شناخت وضع موجود بافت شهری و فرم بناهای سطح شهر در انطباق با ویژگی های اقلیمی منطقه به تفصیل بحث شده و پس از بررسی ویژگی اقلیمی شهر مهاباد و انطباق محیط شهری و مسکونی با آن به این نتیجه می رسیم که عدم توجه به اقلیم در طراحی های شهری و مسکونی در آن مشکلات زیادی را به بار آورده است و در بسیاری موارد فرم بنا و مصالح استفاده شده و طراحی بافت مغایر با شرایط اقلیمی منطقه بوده است و در پایان راهکارهای جهت انطباق طراحی های شهری و مسکونی مهاباد جهت پاسخگویی نیاز شهروندان در راستای اهداف توسعه پایدار شهری ارایه شده است.

نویسندگان: زینب کرکه آبادی، ابراهیم الیاسی، ادریس پروزن

ارسال کننده: ابراهیم الیاسی

نام فایل: طراحی شهری براساس طرح اقلیمی همسازبا مسکن (مهاباد)

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب