نقشه های کد طرح جامع شهرکرد

بازدید: 7194 بازدید
نقشه های کد طرح جامع شهرکرد

نقشه های کد طرح جامع شهرکرد رو که توسط مهندسین مشاور شهر و خانه تهیه شده است و شامل موارد زیر میشه با فرمت DWG از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید:

لیست نقشه های کد طرح جامع شهرکرد :

 • موقعیت شهر و شهرستان شهرکرد در استان
 • گسترش شهر در ادوار مختلف
 • امکانات و موانع توسعه
 • سیستم حرکت آبهای سطحی
 • توپوگرافی و شیبهای مؤثر
 • کاربری اراضی موجود
 • ارزش اراضی
 • تراکم جمعیت
 • تراکم ساختمان
 • بافت و سازمان شهر
 • تأسیسات زیربنایی
 • کیفیت بنا
 • مالکیت اراضی
 • تمایلات حرکت در شهر (موجود)
 • تمایلات حرکت در شهر (پیشنهادی)
 • کاربری اراضی پیشنهادی
 • کاربری اراضی پیشنهادی (خدمات محله ای – ناحیه ای)
 • نحوه دفع آبهای سطحی (پیشنهادی)
 • درجه بندی عرض معابر و حریم تقاطع ها
 • مراحل توسعه آتی
 • محدوده های پیشنهادی و کاربری های برون شهری
 • تفکیک وظایف شهرداری و سازمانهای موثر در عمران شهر
 • سیر تکوینی شبکه معابر و حریم تقاطع ها
 • تراکم های پیشنهادی
 • مرحله بندی اجرای پروژه خیابان ها
 • کاربری اراضی و حریم پیشنهادی

نام فایل: نقشه های کد طرح جامع شهرکرد

تهیه فایل: لینک تهیه

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب