مطالعات ایستگاه اتوبوس

بازدید: 2657 بازدید
مطالعات ایستگاه اتوبوس

ضوابط طراحی  و نمونه های ایستگاه اتوبوس را از لینک های زیر دانلود کنید:

مقدمه

رشد و توسعه شهرها در سا ل های اخیر و به تبع آن افزایش جمعیت شهرها، مشکلات عدید ه ای را برای ساکنان بوجود آورده است که از آن جمله، معضلات بوجود آمده در حمل و نقل می باشد. حمل و نقل و جابه جایی انسان و کالا فعالیتی مهم برای هر جامعه انسانی به شمار می آید و تأثیرات عمده ای بر روی الگوهای زندگی و تعاملات اجتماعی مردم خواهد داشت.

حمل و نقل کالا و مسافر هر یک به نو به خود به زیر بخش هایی تقسیم می شوند. حمل و نقل درون شهری ، به دو بخش همگانی و شخصی تقسیم م ی گردد. برای افزایش سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای درون شهری، لازم است تا اقداماتی جهت بهبود و توسعه سیستم های همگانی در دو زمینه کمی و کیفی …

نام فایل: مطالعات ایستگاه اتوبوس

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب