قرار دادن نوشته ها دور عکس در ایندیزاین گرافیک

آموزش قرار دادن نوشته ها دور عکس در ایندیزاین وارد ایندازین بشید و به مسیر زیر بروید: File > New > Document…