مدل کردن فنر و دمپر دانلود و آموزش نرم افزار

جهت استفاده از فنر (spring and dashpot) در تحلیل دینامیکی در آباکوس در این مطلب آموزشی به نحوه مدل کردن فنر و…