طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

درس ” طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری ” یکی از دروس اختیاری رشته ی شهرسازی هستش که در تالار شهرسازی انجمن…