فاصله سنج التراسونیک پایان نامه مهندسی برق

شرح مختصر پروژه : سنجش فاصله با استفاده از سنسور التراسونیک ، هدف از این پروژه ساخت دستگاه اندازه گیری فاصله میباشد…