کتاب راهنمای pmbok کتاب های مدیریت و صنایع

استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه (Project Management Body of Knowledge) اولین بار توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) در سال ۱۹۸۷ میلادی طی…