اصول pcm مقالات مهندسی برق

نمونه برداری : حداقل میزان یا تعداد نمونه های لازم از یک سیگنال آنالوگ که اطلاعات اولیه آن سیگنال حفظ شود را…