نسخه بتای Native Client گوگل IT

گوگل نسخه بتای Native Client را برای مرورگر کروم خود منتشر کرد تا به این ترتیب تولید برنامه های کاربردی تحت وب…