جزوه مدیریت انگیزش مدیریت و حسابداری

جزوه مدیریت انگیزش (Motivation Management) که توسط هادی شیرویه زاد به صورت پاورپوینت تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک…