مالیات بر ارزش زمین مقالات شهرسازی

از آنجایی که زمین کاربری های مختلفی از جمله مسکونی، آموزشی، خدمات عمومی، استخراج معادن، تجارت، حمل و نقل و … دارد،…