جزوه کایزن مهندسی صنایع

جزوه آموزش کایزن با عنوان آشنایی با سرخط های مدیریت ژاپنی (KAIZEN) که توسط هادی شیرویه زاد تهیه شده است را با…