کار با master page در ایندیزاین گرافیک

اول اینکه ، Master Page ها چی هستن؟ وقتی می خوایم جزئیاتی رو تو چندین صفحه تکرار کنیم ، مثل شماره صفحه…