اشتراک سریع فایل بین سیستم ها IT

اگر به تعداد دو یا بیشتر ،کامپیوتر شخصی در منزل خود داشته باشید ؛ به راحتی میتونید یک گروه خانگی (home group )…